Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I en fråga från början av denna månad läser jag en undran om när medeltiden slutade. Frågeställaren har ”för en herrans massa år sedan” fått lära sig att det var när turkarna erövrade Konstantinopel, det vill säga 1453. På senare tid har frågeställaren emellertid funnit att man i nutida böcker snarare sätter slutdatum vid 1500. Hände det något omvälvande då, eller har man bara valt årtalet eftersom det var sekelskifte?

Svaret är, trist nog, det sistnämnda. Ingen av de händelser som ägde rum just år 1500 legitimerar att man gör just detta årtal till epokbildande. När man idag söker avskärma medeltiden från tidigmodern tid fastnar man för övrigt för helt olika decennier, allt beroende på var vi befinner oss geografiskt. I Sverige brukar vi tala om medeltiden ända till Gustav Vasas maktövertagande på 1520-talet, då den tidigmoderna staten började byggas på allvar (reformationen uppfattas som en integrerad del av detta). I huvuddelen av Västeuropa brukar man snarare dra gränsen vagt mitt i (eller under andra hälften av) 1400-talet, eftersom motsvarande process började tidigare där än i Sverige. Den franske kungen Ludvig XI, de engelska kungarna Rikard III och Henrik VII samt det kastiliansk-aragoniska kungaparet Ferdinand och Isabella, för att ta några typiska exempel, uppfattas som pionjärer för skapandet av den typ av statsmakt som förpassade de jämförelsevis svaga medeltida rikena till historien.