Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

En återkommande fråga från Småland, särskilt Växjötrakten, är hur det förhåller sig med bygdens mest berömda kvinnliga historiska gestalt, den stridbara Blända. Har hon funnits? I så fall – när levde hon? Stämmer det att hon stoppade den danske kungen Sven Grates invasion på 1150-talet?

Blända hör hemma i en historia som påstår sig förklara varför kvinnor i Värend enligt äldre sedvana (känd sedan 1600-talet) hade lika stor arvsrätt som män, något som var jämförelsevis ovanligt i äldre tid. Enligt historien skall hela den manliga befolkningen i Värend ha dragit bort på krigståg, något som danskarna utnyttjade till att angripa området. De hade emellertid inte räkna med Blända och de småländska kvinnorna, som stoppade invasionen och räddade landet. Som tack fick Värends kvinnor sitt arvsrättsprivilegium. De fick även förmånen att rida till bröllop under krigisk musik, och de fick den så kallade ”listan” att bära till sin högtidsdräkt.

Men tyvärr, allt detta är bluff. Lögnaren är identifierad som Peter Rudebeck, som hittade på och skrev ned skrönan under en vistelse på Huseby bruk sommaren 1691. Ingen Blända återfinns i äldre krönikor, annaler eller dokument. Dessutom hade Rudebeck fel när han menade att den kvinnliga arvsrättspraxis som han sökte förklara var unik för Värend. Systemet är även belagt för Finnveden, Njudung och delar av Blekinge.

Den som söker efter fullt verkliga kvinnliga krigare i Småland behöver dock inte gräva särskilt djupt. Vi har flera exempel på kvinnor som klädde ut sig till män för att delta i krig. Ett i forskningen ofta analyserat exempel är Ulrika Eleonora Stålhammar, som växte upp på gården Stensjö i Svenarums socken. Under stora nordiska kriget rymde hon hemifrån, kallade sig Wilhelm Edstedt och tjänstgjorde under åren 1715–1724 soldat. Hon gifte sig till råga på allt med sin piga Maria Lönman. Om hon avslöjades riskerade hon dödsstraff. Så skedde inte, men sedan hon tröttnat på soldatlivet berättade Ulrika Eleonora själv om sitt tilltag. Efter en längre juridisk behandling och kraftfull intervention från släktens överhuvud, fru Sofia Drake på Salshult, kom hon undan med en månads fängelse.