Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För några månader sedan nämnde jag Uppåkra i min blogg. Denna skånska by, som var en stad under järnåldern, är årligen föremål för nya utgrävningar som steg för steg tvingar oss att skriva om epokens historia. Det samlade stadsområdet utgjordes av ca 40 hektar (motsvarande 25 fotbollsplaner, det vill säga betydligt större än både Birka och Hedeby). Folk började bygga upp boplatsen ca 100 f.Kr., varefter Uppåkra blomstrade i mer än ett millennium, ända tills platsen avfolkades på 1000-talet. Gissningsvis bodde ett tusental människor, eller fler, här under vikingatiden.

Endast en mycket liten del av Uppåkra har blivit utgrävt, men fynden är oerhört intressanta – ett förkristet kulthus (”tempel”, som det hette förr), offerfynd av vapen och människor, stora hallbyggnader, glasbägare, guldföremål, med mera. Men vad har man hittat i år? Finns det något nytt och spännande att rapportera om, som ännu inte har nått böckerna och tidskrifterna?

Jag fick igår, som hastigast, möjlighet att prata om detta med en av de ansvariga på Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. Svaret blev: man hittade alldeles nyligen ett bronsbeslag som föreställer en man som håller i ett par vingar och antingen flyger eller gör sig redo att flyga. Sannolikt är det Völund, den ryktbare sagosmeden i fornnordisk folktro och mytologi. Det är inte helt klarlagt eftersom fyndet är så färskt och diskussionerna är långt ifrån avslutade. Ett alternativ skulle kunna vara att det är Oden i fågelhamn.

Den intresserade kan ta del av fyndet här: http://www.uppakra.se/gravdagbok/2011-09-27-ogonkontakt-med-sagans-vasen/