Vilka grundade Jerusalem?

Historia Efter ett par dagars infekterad debatt om huruvida Gustav Vasa använde snöskor eller skidor övergår jag till en fråga som även den är som gjord för att göra en och annan läsare provocerad. Men jag har fått frågan till mailboxen för flera veckor sedan, och nu är det dags att besvara den.

Vilket folk grundade Jerusalem? Vilka levde där innan israeliterna/judarna kom dit? Eller var israeliterna först på plan?

Den här typen av ”vem var först?”-frågor tillhör de politiskt mest känsliga, och i förlängningen farligaste, av alla historiska spörsmål. Det finns gott om exempel från hela jordklotet på att fynd har dolts eller förvanskats av samtidspolitiska skäl, för att påvisa att vissa etniska grupper har levt i ett område längre än ett annat. I Mellanösternkonflikterna använder samtliga parter historien som argument för varför de själva har större hemortsrätt till platserna, i synnerhet Jerusalem, än övriga folk. Varje fynd, varje textställe, blir följaktligen föremål för debatter och inte sällan försök att misstänkliggöra fyndomständigheter och textproduktion. När det gäller just Jerusalem har historiker till och med försökt radera ut en av stadens mest ryktbara härskare genom tiderna, kung David, och framställa honom som en helt fiktiv gestalt. De flesta försök i denna riktning upphörde dock när Davids namn dök upp på en arameisk stele som hittades i Tel Dan år 1993, daterad till 700- eller 800-talet f.Kr.

Det enklaste svaret på frågan om vem som grundade Jerusalem är att vi inte har en aning, eftersom platsen var bebodd redan på 4000-talet f.Kr., långt före uppkomsten av både kilskrift och hieroglyfer. I slutet av 3000-talet f.Kr. utvecklades bosättningen till en muromgärdad by eller småstad på en kulle, men inget tyder på att byn var permanent bebodd under den tid som följde.

Möjligen kan man tidfästa den egentliga stadens grundande till ca 2000 f.Kr. Text på lerföremål, som har påträffats inte långt från egyptiska Luxor, nämner vid denna tid Ursalim (eller Rusalimum), vilket kan tolkas som en variant av Salem, Shalem och Jerusalem. Under de sekler som följde kom huvuddelen av det område som idag utgör Israel och Libanon att domineras av kanaanéer, som uppförde flera städer och utvecklade en livlig handels- och hantverkskultur. Det råder inget större tvivel om att det var kanaanéerna som var ansvariga för framväxten av ett stadssamhälle i Jerusalem med citadell och stadsmur samt torn, damm och kanal runt Gihonkällan.

Kanaanéernas härskare i Jerusalem blev på 1400-talet f.Kr. beroende av Nya riket i Egypten, uppenbarligen i rollen som vasallkungar. På 1300-talet f.Kr. får vi för första gången en konkret inblick i deras verklighet tack vare bevarade brev (hittade i ett fornegyptiskt arkiv) från kung Abdi-Heba av ”landet Jerusalem” och staden ”Beit Shulmani” till farao med bön om militärt bistånd i kampen mot farliga grannar. Framför allt klagar kungen över att hans land har intagits av habiru. Detta tolkades länge som en tidig form av ordet för israeliter, hebréer, men faktum är att termen förekommer över hela Mellanöstern som allmän beteckning för landstrykare och rövare (något som självfallet inte hindrar att de historiska hebréerna härstammade från en av dessa många grupper).

Utbyggnaden av Jerusalem fortsatte, men vid okänt tillfälle (före eller efter Abdi-Hebas regeringstid) kom den i jebuséernas händer. Forskarna är djupt oense om jebuséernas (och om Abdi-Hebas) etnicitet – enligt vissa rör det sig om kanaanéer, enligt andra om hettiter, enligt en tredje grupp om amoriter, enligt en fjärde hypotes om hurriter. Först i nästa skede, ett par sekler senare, miste jebuséerna i sin tur staden till det expanderande israelitiska kungariket. Till saken hör att de gåtfulla jebuséerna har fått en renässans i modern tid, eftersom ledande palestinier, bland andra Arafat, har gjort gällande att palestinierna härstammar i rakt nedstigande led från detta folk.

Visa kommentarer (56 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Amen

 • http://www.facebook.com/people/Per-Ewert/1643185423 Per Ewert

  Som alltid klargörande från Dick Harrison. Muslimernas konsekventa förstörelse av historiska lämningar på tempelberget för att skapa sin egen historieskrivning är en kulturhistorisk katastrof av stora mått.

  • gluemoae

   Inte riktigt det Harrison sa.

   • sgs

    Nej men DH ger som vanligt ett synnerligen bra klargörande med tanke på att ett inlägg i denna blogg skall vara kort.  

  • Magnus Palm

   Tror man måste ha dina kristdemokratiska ögon för att se det.
   Det var väl inte direkt det han menade.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Längre än så är det mycket tveksamt om det går att komma.

 • Anonym

  Till frågan om Jerusalem kan möjligen tilläggas att bibeln har olika berättelser för hur det gick till när Kanaan sedan erövrades av Israels folk. Dels att Josua var anförare för alla Israels stammar. Den historien som finns i Josuas bok är av forskare betraktat som en gernarilsering av händelserna därför att Domareboken omtalar att Israels stammar operarat var för sig eller i grupper och med olika framgång, och inte alltid lyckades intaga Kanaan utan uppblandades med folket.

 • Magnus Palm

  Hur länge kan ett folk ha ett ”legitimt anspråk” på en geografisk plats? Det känns lite märkligt att kunna göra anspråk på ett land där grunderna för anspråket är att ens ättlingar sägs ha/har grundat centralorten för 3000-4000 år sedan.

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

   Vi behöver inte gå längre tillbaka än Magnus Erikssons tid för att ställa till problem för båda stormakterna och våra grannländer om vi svenskar skulle hävda ‘legitimt anspråk’. På samma sätt skulle Danmark kunna hävda ‘legitimt anspråk’ på delar av Sverige. Helt absurt.

   • Magnus Palm

    Har inte det pendlat ganska friskt genom historien? Att ett visst land tvingas ge upp anspråk på ett geografiskt område som en del i en fred? Bara för att man ägt en landremsa för ett XXX antal år sedan behöver det ju inte betyda att man har ‘legitimt anspråk’ i dagens läge.

    • Hank Wiseman

     Beror helt på situationen. Jag skulle påstå att Sverige har ett ligitimt anspråk på Åland men endast om Ålänningarna själva vill tillhöra Sverige.

     • Magnus Palm

      Bara för att de talar svenska där? Personligen är jag inte insatt alls i hur anspråken på Finland/Åland ser ut efter 1809. Har enbart läst någonstans att Karl XV var intresserad av revansch mot Ryssland under Krimkriget men att det rann ut i sanden. Så någon form av anspråk bör väl funnits kvar på de finska provinserna då, trots att drygt 50år hade gått.

     • sgs

      Notera att Finland inte var provinser utan en del av ”kärnlandet” Sverige. En annan sak är att de idag med säkerhet lever bättre som en självständig nation.

     • Hank Wiseman

      Enig, men områdena kring Åbo, egentliga Finland, och Österbotten har tidiagre aldrig räknats som finska utan som svenska.

     • Hank Wiseman

      För att de är svenskar och Åland är sedan urminnes tid svensk kärnland. Ålänningarna har ju faktiskt röstat om saken och 92% ville tillhöra då Sverige.

  • Anonym

   Problemet är väl att Israelerna hävdar rätt till land som de förlorat för 2000 år sedan. Detta belyser väl bara att problemet är större än så – att man inte kan peka på en punkt i historien och säga att de folk som bodde där då har evig rätt till området.
   För övrigt har väl alla folk som vandrat ut ur afrika paserat där i krokarna, så alla bör kunna hävda nån slags rätt.

   • Magnus Palm

    Det är det jag menar. Det känns ganska långsökt att hävda rätten till ett område baserat på så lösa termer.

    • Hank Wiseman

     Möjligt, men nu sitter man på platsen och varken förvirrade vänsterextremister eller fanatiska palestinier kan göra något åt det.

 • http://pulse.yahoo.com/_YLCTDCQCVE5V45FB53BHA334SI Jens

  Fast jag utgår ändå från att här finns en och annan debattör som – med ledning av sin släkts urgamla skrönor och anekdoter – kan säga tvärsäkert vilka som grundade Jerusalem.

  • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

   Åtminstone en känd debattör kommer väl i normal ordning och med sin vanliga finess att indignerat trumpeta ut sin avvikande åsikt gentemot allt vad Dick skriver

   • Magnus Palm

    Ja när kommer första inlägget från herr Wiseman egentligen? :-)

 • Anonym

  Väntar med spänning att Simon Sebag Montefiores ”Jerusalem” skall komma ut…..

  • http://www.facebook.com/apereswetoff Alexander Pereswetoff-Morath

   Jag läste den för ett halvår sedan och vill minnas att den var utgiven redan då…

 • http://www.facebook.com/people/Mohammad-Khalil/100002147315187 Mohammad Khalil

  Det är naturligtvis fullständigt irrelevant vem som ”grundade” Jerusalem ur en rent politisk aspekt. Det kan däremot vara av religiöst och historiskt intresse. En människa med någon form av intelligens inser absurditeten i att göra anspråk på ett redan bebott territorium – såsom den sionistiska rörelsen gjorde under början av 1900-talet i relation till historiska Palestina (nuvarande Israel + Västbanken + Gaza) – med anledning av att ens förfäder för över 3000-4000 år sedan sägs(!) ha bott där. Om man väljer att ge sig in i en sådan diskurs krävs det inte mycket för att man ska försöka berättiga den etniska rensningen av över 700 000 palestinier (ca 50% av den dåvarande befolkningen) som skedde 1947-1948. Och i förlängningen även den etniska rensningen som inträffade 1967 efter 6-dagars kriget, då den sionistiska rörelsen lyckades erövra Jerusalem. 

  • Daniel Sulocki

   Du är palestinier, va? Då vill jag bara säga att ni och judarna kan ta varandra i hand, eftersom ni ägnar er åt samma sjuka historiesyn/revisionism, och dessutom lär ni båda vara semitiska folk. Så vad fan kan ni inte dela på området för? Är det äcklet Muhammed (profeten alltså) som står i vägen? Kunde just tänka mig det..

  • Anonym

   Lyft inte upp en eventuellt historisk händelse som inträffat för 3-4000 år sedan till dagens politik för att på denna blogg föra din propaganda.

   • Anonym

    Jag håller visserligen helt med om detta, men du är lite fel person att komma med den åsikten som själv gjort mer eller mindre samma sak i åtskilliga kommentarer tidigare.

  • Anonym

   Om jag förstår så skedde det en etnisk rensning av judar i många muslimska länder 48. Har det inte blivit en tyst överenskommelse mellan alla, att de gjorde ett slag ”folkbyte” så som Turkiet och Grekland gjorde efter första världskriget?
   Är inte det en anledning till att dessa flyktingar du nämner inte tas med. För ska de få ersättning så ska väl alla som blev utkastade 48 ha ersättning, som de som blev utkastade ur Irak, Lybien, Egypten etc etc?

   • Anonym

    Den s.k. etnisk rensning skedde smärtfritt under WW2 på Balkan efter att stormuftin av Jerusalen hade inrättat de muslinska SS-trupperna. Inte en jude i hela Balkan.

  • sgs

   Generellt enig men du har fel i sak. Argumentet som används är att judarna bodde och styrde detta område fram till att Rom förvisade dessa ca 70 år e.kr. 

  • Hank Wiseman

   Möjligt, men då är det lika absurd att du vill göra det existerande ogjort. Lägg ner!

 • http://www.facebook.com/people/Mohammad-Khalil/100002147315187 Mohammad Khalil

  En annan fråga som kan vara av intresse är om majoriteten av dagens judar har någon etnisk koppling till israeliterna? Den israeliska historikern Shlomo Sand, med sin bok The Invention of the Jewish People, håller inte med. 

  • Hank Wiseman

   Intelligent idé Mohammad! Ja, varför inte! Låt oss testa alla israeler och palestinier genetiskt. Om vi då ser att att palestinierna är mest besläktade med araber från den arabiska halvön, jordanska beduiner eller turkar, så kan vi återbörda ”palestinierna” till deras ursprungsländer. Vad det gäller israelerna/judarna är det mer komplicerat… Nån som vill att vi återbördar judar till Tyskland?

 • http://www.facebook.com/people/Mohammad-Khalil/100002147315187 Mohammad Khalil

  Jag ser att vissa inte läst på något vidare om palestinakonflikten. Problemet är att ca 50% av den palestinska befolkningen – på grund utav den etniska rensningen som orsakades av den sionistiska rörelsen – lever utanför sitt hemland. Israel har gjort det klart att dessa inte kommer få återvända – i strid med folkrätten. Hur löser man något som inte går att lösa på fredlig väg?

  • Anonym

   Varför får dom inte pass i länderna dom bor i nu? Är det inte snålt av dom andra araberna? I Sverige räcker det ju med att en MENA invandrare  kliver av båten för att kallas svensk och få svenska papper?
   Är det inte så att andra araber ogillar palestinier? varför diskrimineras araber från palestina av araber från andra arabländer?

  • Hank Wiseman

   Palestinierna får helt enkelt gilla läget och acceptera att de får sadla om och göra det bästa av situationen där de befinner sig. Att återvända till Israel är inte realistiskt.

   • http://pulse.yahoo.com/_73YPQSHFPEFUEAD3KMTSCPIVYM josef

    Kanske borde sionister som du sadla om ? Ni har inget där att göra era parasiter !

   • sgs

    Ja svaga nationer och folk som historiskt inte har kunnat försvara sina områden har försvunnit – detta regeln och den bistra verkligheten. 

 • http://www.facebook.com/people/Mohammad-Khalil/100002147315187 Mohammad Khalil

  Jag som trodde att blogginlägget handlade om detta. Man tar sig för pannan!

 • Anonym

  Palestinerna härstammar i hög grad från islamiserade kristna judar som bebott området Israel/Palestina de senaste tusentals åren. Dagens judar i Israel har en svagare anknytning. I båda fallen finns DNA analyser som bekräftar påståendena. Tyvärr hjälper detta inte när man skall lösa det gigantiska problemet Israel/Palestina. Den judiska staten Israel är en realitet. I många andra delar av världen har det också skett gigantiska folkomflyttningar, etniska rensningar, som nu accepterats som realiteter.

 • http://twitter.com/BrorNisbeth Brith Aspenlind

  Prof. Harrison nämner i slutet av artikeln vilka folk som fanns före israeliterna i fredsstaden, som ju Jerusalem betyder. Hans uppgifter är desamma som i Tanakh, Gamla testamentet.Enligt 1 Mos. 15:16 utlovades landet till Abraham och då sägs att amoréerna behärskade det.Israels kung David intog Jerusalem och besegrade jebuséerna, 2 Samuelsboken 5:6. Det lär ha skett ca 1000 f. Kr. Hans son Salomo lät på 900 – talet därpå bygga templet enligt 1 Konungaboken 6:1 ff. Sålunda låg Sions berg, Moria berg – där Abraham var beredd att offra sin efterlängtade och högt älskade son Isak – i samma stad som där templet kom att ligga. Detta tempel stod i 400 år till dess kung Nebukadnessar intog staden 587 f.vt. intog Jerusalem och besegrade jebuséerna, 2 Samuelsboken 5:6. Det lär ha skett ca 1000 f. Kr. Hans son Salomo lät på 900 – talet därpå bygga templet enligt 1 Konungaboken 6:1 ff. Sålunda låg Sions berg, Moria berg – där Abraham var beredd att offra sin efterlängtade och högt älskade son Isak – i samma stad som där templet kom att ligga. Detta tempel stod i 400 år till dess kung Nebukadnessar intog staden 587 f.vt.Arkeologer har länge skrattat åt GT. T ex åt uppgiften i Daniels bok 5:29, där det står att kung Belsassar var Babels sista kung innan kung Kyros av Persien intog staden. Belsassar upphöjde Daniel till plats nummer tre i riket, då han uttydde skriften på väggen. Historikerna ” visste ”nämligen då att det inte fanns någon kung Belsassar. Den siste hette ju Nabonidus. Men så fann arkeologer en lertalva – Nabonidus krönika. Där uppgavs att Nabonidus reste 13 år till Arabien och överlät då styret till sonen Belsassar, som var nummer två. Daniel kunde därför som högst inneha den tredje platsen i riket. Historiker bekräftar då och då det som står i Bibeln.Hamas ledare hävdar att inga judar har funnits i landet, som t ex kung David. Man har poltiska avsikter med detta förnekande av fakta. Tyvärr är det inte en framkomlig väg för att Jerusalem ska leva upp till sitt namn.

 • Anonym

  Instämmer med handlare P. Själv anställde vi några ungdomar men då fick vi facket på oss. ”16 åringar får inte borra och inte lyfta tunga saker, max sopa litet och tömma papperskorg”. Man gör så gott man kan.

  • Anonym

   …. 16-åringar?

  • Anonym

   Men 16-åringar – då är det ju barnarbetare???  Så hemskt!!!

 • Anonym

  Alla insatser mot ungdomsarbetslösheten som leder till omfördelning av arbeten (dvs att företagen sparkar 50åringar för att en 22åring är så mycket billigare) kan vi förkasta på en gång.

  Vidare så är ungdomsarbetslösheten både mindre än rapporterad och mindre allvarlig än rapporterad. Nästan all arbetslöshet är kortvarig och rörligheten är stor.

  Hela debatten om ungdomsarbetslöshet (i Sverige) är ett uppblåst lyxproblem. Det man kanske borde fundera på är vilka som tjänar på att göra det till en stor fråga. I dag är det uppenbarligen oppositionen som ett medel att kritisera alliansen, men även alliansen har ett intresse av det för att använda som slagträ mot fack/lagar/skatter och de är ivrigt påhejjade av Svenskt Näringsliv.

  • Anonym

   Ja att ta bort turordningsreglerna visar på naivitet om dess konsekvenser då det är skyddsregler för att folk ska våga satsa på hem och familj d v s trygghet i livet. Jag tycker däremot att om de anställs som den gamla termen ungdomspraktikanter med en liten lön enbart en gång per person i 6 månader och även utan soc.avgifter för den perioden så har de åtminstone fått ett insteg i arbetslivet.

 • Anonym

  De måste lära sig bra svenska för att vara förberedda för arbetsmarknaden. Så det har han rätt i.

 • Anonym

  UNGDOMAR i Sverige MÅSTE inte ARBETA för att bli försörjda. Tiderna och samhället förändras och även inställningen till rättigheter och skyldigheter mellan individ och samhälle. Den allmänna krav-nedrustningen som socialdemokraterna iscensatte och utvecklade under årtionden har burit denna frukt. Att ställa krav på barn och sätta gränser samtidigt som alla möjligheter ges, skall föräldrar och skola gemensamt arbeta för. Om ena parten eller i värsta fall båda sviktar får barn inte den utveckling som är önskvärt. Som barn och ungdom har vi alla våra drömmar om framtiden och vad man kan bli. Det är bra med drömmar men samtidigt får drömmen vika åt sidan i de fall realiteten visar någonting annat. Drömmen kan då bli en hobby medan egenförsörjning får realiseras med andra uppgifter och annan utbildning. Samhällets signaler har fört barn och ungdomar bakom ljuset. Idag kan åratal av försörjningsstöd realiseras, men vi vet inte vad morgondagen erbjuder. Vi hörde igår att ”fattiga barn” ökar betänkligt beroende på arbetslöshet, sjukdom och påfyllning från andra länder. EGENFÖRSÖRJNING GÄLLANDE ALLA  arbetsföra individer ska vara prioritet 1 även om första jobbet inte motsvarar mina önskningar eller är lågt betalt. Den som vill någonting kan utvecklas i alla arbeten och sedan klättra vidare.

  • Anonym

   Vilket var ditt första jobb? Slogans är lätta att tillverka idag, man hittar dem väl på nätet? Du låter för mycket som ett partiprogram för att vara äkta. Tyvärr så har socialdemokraterna satt Sverige
    på värdlskarta men det har du missat.

 • http://www.svd.se/ SvD.se – webbteknik

  SVD testar

  • http://www.svd.se/ SvD.se – webbteknik

   SVD testar att svara

   • http://www.svd.se/ SvD.se – webbteknik

     Svd testar att svara på svar

 • Allfons Mållgan

  Det var ju logiskt att Fox News inte förlängde konttraktet med Sarah Palin, hon är ju inte tillräckligt konservativ för Fox News.

 • Anonym

  Med kännedom om artikelförfattarens notoriska partiskhet så verkar hela artikeln bara skrivits för att kunna skriva rubriken. Tyvärr har ju socialismen och bidragsberoendet segrat i USA så artikelförfattaren får troligen som hon vill. Aldrig mera republikaner i Vita Huset. Det gör dock inte så mycket för oss som inte bor i USA. Kina tar över. Och i Kina är man inte så intresserad av HBTQ, bidrag eller fri invandring.

 • Anonym

  Redan 1863 konstaterade Montgomery Blair.att införande av rösträtt för svarta endast kunde resultera i att rastillhörighet i framtiden skulle bestämma vilket parti man röstade på. Orsaken ansåg han var de svartas underlägsna förmågor.    I presidentvalet 2012 så fick Obama över 99% av de svartas röster …

 • PPNN

  Det förskingras ingenting. De flesta ”bidrag” som diskuteras här är att betrakta som medlemsavgifter till organisationer (sk kärnstöd till t ex FN-organ eller banker). Utbetalningen är redan beslutad i statsbudgeten och UD utför endast detta. Naturligtvis vet man inte exakt till vad pengarna går – du vet inte om medlemsavgiften i din förening går till pennor eller suddgummin, eller hur? Alternativt är det mindre bidrag som går till att någon expert ska ta fram en rapport eller liknande. Detta är enkelt att kolla om man orkar och vill. SvD vill inte, de förklara nämligen inte denna skillnad mellan att ge bidrag till något mycket specifikt eller att ge grundbidrag som redan är beslutade i statsbudgeten. Allt dras över samma kam, för att ”bevisa” en tes.

Paul Auster (född 1970) är sedan länge bosatt i Brooklyn tillsammans med författaren Siri Hustvedt. recension

”Värsta beslut jag någonsin fattat”

Percy Sledge död

Historien om hitlåten.

Polarpristagare klar med ny memoarbok

Sorg

"Bästa självbiografin någonsin".

Webb-tv

Detta har hänt i GoT

60 sekunder

Sex, drakar, maktspel – SvD sammanfattar 4 säsonger.

Seriens värsta rollfigurer

Lista:

"Han låg bakom det mest traumatiska".

”Uppsättning som
går på högvarv”

teater

SvD har sett ”Karlsson på taket”.

”Grass var mångsidig
och provokativ”

Grass död

Bekände sent sitt mörka förflutna.

Grass tog sikte på fanatismen

Under strecket

Om klassikern ”Blecktrumman”

Författaren Eduardo Galeano är död

Känd för boken ”Latinamerikas öppna ådror”.

”Fångar stympades
och dödades inför mig”

Eritreansk journalist om regimens övergrepp.

SvD recenserar nya SAOL

Roliga nya ord

Kulturkofta sida vidsida med tablå-tv.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Bildspel

Okända bilderna från
Andrées polarfärd

Fascinerande fotografier hittade.

krönika

Kvävande strukturer skadar samhället

Romers situation en demokratifråga.

Motvikt till hyper-retuscherade ideal

Äldre kvinnor lyfts fram i modevärlden.

Dansfenomen har fått skjuts av stjärnorna

Dans

Voguing värt att ta på allvar.

Kändiskulten väckte monstret i Byron

Under strecket

Poet och vampyr

”Bland alla drycker är vinet den nyttigaste”

Livsråd

Filosofen ger svar på tal.

En problematisk granskning av ANC

Recension

"Håstad brister i precision".

10 ord som bara kan förstås av erfarna

Nya SAOL

Orden som inte längre finns.

”Jill inte Gud – men min skyddsängel”

Dough Seegers och Jill Johnson Webb-tv
Exklusivt

Seeger & Johnson spelar för SvD.