Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I nästan alla redogörelser för de gamla karavanlederna mellan Kina och Europa förekommer termen ”Sidenvägen”. Termen återfinns framför allt i redogörelser för medeltida förhållanden, medan karavanvägarna under antiken sägs vara ”föregångare” till Sidenvägen. Men hur gammal är egentligen termen? Förekom den på Marco Polos tid?

Nej, termen är i själva verket inte alls särskilt gammal. Ordet myntades av den tyske friherren, resenären och geografen Ferdinand von Richthofen (1833–1905). En betydande del av Richthofens liv, innan han blev professor vid ett antal tyska universitet, tillbringades på långa resor över hela världen. Framför allt färdades han kors och tvärs genom hela Asien, men även i västra USA, där han deltog i prospekteringen efter ädelmetall. I synnerhet resorna i Kina ledde till stort intresse i Europa, och han publicerade ett omfattande arbete om sina kinesiska erfarenheter på 1870- och 1880-talen. Till de studenter som inspirerades av Richthofen hörde Sven Hedin.

Det var alltså denne preussare, och inte Marco Polo eller någon annan medeltida resenär, som först brukade termen ”Sidenvägen” (Seidenstraße; eller Seidenstraßen, eftersom det rörde sig om mer än en rutt). Första kända användande av benämningen kan dateras till 1877.

Och ja, Ferdinand von Richthofen var nära släkt med flygarässet Manfred von Richthofen (”Röde baronen”).