Serbernas och kroaternas ursprung

Historia Jag har fått ett antal frågor om de slaviska folkens förhistoria – polaner, tjecker, Stormähriska riket, bulgariska imperier, med mera. Problemet med sådana frågor är att de berör gränslandet mellan historia och myter, och dylika gråzoner blir lätt föremål för ovanligt hätska debatter mellan såväl akademiker som övriga. Under mellankrigstiden infekterades forskningen av nationalistiska dogmer som ännu lever kvar och vidareutvecklas.

Men varför inte? Idag dyker jag in i den slaviska frågedjungeln och berättar vad vi tror oss veta om serbernas och kroaternas ursprung.

Både serberna och kroaterna dyker upp på den historiska scenen i skuggan av avarerna, det stora erövrarfolket i det sena 500- och det tidiga 600-talets Balkan. Fram till 626, då de besegrades av bysantinarna, satte avarerna skräck i alla regioner från Friuli till Thrakien. Därefter trängdes detta asiatiska ryttarfolk tillbaka på flera fronter, bland annat av bulgarer i öster och av slaverna i Samos kortlivade konfederation i Centraleuropa (som jag gärna återkommer till i ett annat blogginlägg).

Det var i detta läge som ett folk som senare skulle betecknas som kroater gjorde sig gällande på nordvästra Balkan och ett folk som senare skulle kallas serber etablerade ett välde längre söderut. Så långt är flertalet forskare ense. Försvagningen av avarerna gav både kroater och serber en chans att utveckla egna politiska kulturer. Men varifrån kom kroaterna och serberna? Var de invandrande nykomlingar, eller var de redan bofasta slaver? På denna punkt går meningarna vitt isär. Samtliga skriftliga redogörelser är alldeles för sena för att vi skall kunna vara säkra på deras sanningsvärde. Faktum är att det dröjer hundratals år innan själva folknamnet kroater (hrvati) dyker upp i skriftliga källor.

Hypotes 1: Enligt denna hypotes gjorde slaverna uppror mot avarerna och kastade av sig deras ok. På var sitt håll byggde kroaternas och serbernas anfäder och anmödrar upp egna furstendömen. Långt senare skapade deras ledarskikt var sin folkvandringslegend, enligt vilken de hade invandrat österifrån, trängt bort avarerna och underkuvat slaverna (vars språk de dock anammade).

Hypotes 2: Enligt denna hypotes skedde verkligen en invandring. Både de ursprungliga kroaterna och de ursprungliga serberna var, menar man, iranskspråkiga nomadfolk som drog västerut till området norr om Donaubäckenet och fortsatte söderut när avarerna hade försvagats. De som stöder denna hypotes brukar peka på likheten mellan ordet ”kroat” och det iranska ortnamnet Choroathos vid nedre Don och på det faktum att grekiska geografer under antiken hade känt till en troligen iranskspråkig folkgrupp vid Don vars medlemmar kallades Serboi. På 900-talet nämnde dessutom en arabisk författare ett folk i Kaukasus vid namn ”sarber”, vilket kan tyda på att vissa bodde kvar i öster. Senast på 700-talet torde kroaterna och serberna i väster ha mist sitt egna språk och lingvistiskt assimilerats med sina slaviska undersåtar, men de behöll sina etniska benämningar.

Vilken hypotes är mest sannolik? Båda har goda poänger. Hypotes 1 stärks av att sådan mytbildning är belagd bland många andra folk över hela jordklotet, till exempel hos  folkvandringstida germanfolk (som langobarderna), vars historieskrivare konstruerade myter om forntida utvandringar från fjärran länder. Hypotes 2 stärks av att just sådana processer kan beläggas i exempelvis Bulgarien och Frankrike. Båda länderna har fått sina namn av erövrare som underkuvade folk som de sedermera assimilerades med, samtidigt som erövrarnas etniska benämning gled över på hela det underkuvade folket.

Som sagt, forskarvärlden är delad, och jag ställer mig högst tvivlande till om vi någonsin kommer att kunna utröna vilken hypotes som är korrekt.

Visa kommentarer (13 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Hej Dick, du nämner inte religionen/religionerna som utövades då, men diverse myter. Men är det inte så viskepelse, fantasier och andra föreställningar är de bästa grogrunderna för historiska myter som till slut används som fakta?

 • http://pulse.yahoo.com/_P5G2A6ZCMYILW3ET7FHXUADZUE Roger

  Var det inte sa att frankerna som bildade ett rike som senare kom att kallas Frankrike ocksa var av iransk ursprung? Har last det vid nagot tidigare tillfalle att det kunde varit sa, men for att detta ar valdigt kontroversiellt for visa sa namns i de flesta historiebocker att frankerna var av germansk ursprung. Vilket later ratt markligt da frankerna var kanda for att vara goda ryttare, vilket inte direkt de germanska stammarna var vid den har tidpunkten av historien.

  • Anonym

   Fler germanska folk var kända som goda ryttare; goter, vandaler etc. Romarna hyrde in germanskt rytteri redan under Caesar.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica O Kolkman

  Intressant. Hur kom det sig att serberna blev ortodoxa men kroaterna katoliker?

  • BigDemonicBunny

   Det är ganska enkelt. Kroatien var under medeltiden införlivade i det katolska Ungerska kungariket medans Serbien började som en vassal till Byzantinerna och existerade senare under medeltiden som ett oberoende kungadöme.
   Dvs, fram tills att Ottomanska imperiet rullade fram över Balkan.

   Detta förklarar ganska väl varför Kroatien var ett katolskt kungadöme.

   Serbien är lite svårare att förklara fullt ut. Men man kan säga att Serbien var en bricka i det politiska spelet mellan Rom och Konstantinopel, och att Konstantinopel vann.
   Slutspelet utspelar sig under en maktkamp mellan två bröder, Stefan och Vukan (söner till Stefan Nemanjic), där Vukan hade stöd från Ungern och Stefan från Bulgarien.
   Slutligen så medlade deras tredje bror (den ortodoxe munken Rastko Nemanjic, mer känd som Sankt Sava) fram en fred mellan bröderna där Stefan fick tronen över Serbien medans Vukan härskade över en av de rikaste provinserna (Zeta).
   För att fjäska för Stefan så ger Rom Stefan en krona och kröner honom till Katolsk konung av Serbien, och där tycks det som om Rom har vunnit den kampen.
   Men Konstantinopel har fortfarande en trumf på handen.
   Patriarken i Konstantinopel utnämner Stefans bror Sava till autokefal ärkebiskop över Serbien (det vill säga inte bara självstyrande utan helt självständig, även om de fortfarande är i samma kristna samfund).
   Sava utnämner strax efteråt Stefan till Ortodox kung av Serbien (man kan tänka sig att Patriarken ställer detta som villkor för sin generösa utmärkelse) och Konstantinopel räcker lång näsa åt påven i Rom.

   Och så slutar den historien om hur Serbien blev ett ortodoxt kungadöme.

   • Anonym

    Om vi stannar i närområdet så har jag alltid funderat på hur det kommer sig att just bosnierna blev muslimer (inget konstigt att det finns muslimer på Balkan efter århundraden av ottomanskt styre, men varför just bosnierna?). Jag antar att den store och lärde demonkaninen vet även detta.

    • BigDemonicBunny

     Ingen kallar någon annan ”stor och lärd” utan sarkasm, men jag svarar i alla fall.

     Det finns inga solida sociologiska undersökningar på området vad jag vet (jag har inte läst någon i alla fall) och jag är inte tillräckligt kunnig för att göra en riktigt kvalificerad gissning. Jag kan gissar dock att det är för att bosnierna saknade en stark religös struktur. Bosniska kyrkan var aldrig särskilt stark, och den ansågs kättersk av både Rom och omkringliggande ortodoxa kyrkor.

    • http://www.facebook.com/jost.herholz Jost Herholz

     svaret är väl att turkarna på 1200-talet erövrade det byzantinska Konstantinopel och gjorde det till det ottomanska rikets huvudstad, (Istanbul).  Därmed startade en etnisk, politisk och kulturell muslimsk infiltration som länge präglade delar av Balkan och som ännu dominerar Bosnien.
     Jost Herholz

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Det är väl ganska troligt att kvinnor ur erövrade folk sätter erövrarnas barn till världen? Förlorarna vars namn försvinner ur historien är män i folkgruppen som underkuvats.

  • Anonym

   Du har så rätt, Sabinerna försvann ur historien, men Sabinskorna levere kvar……

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  För övrigt har det aldrig funnits någon stat som heter Bysantinska Riket (Imperiet). Vi borde helt enkelt kalla staten Romarriket och dess invånare Romare, för det var vad de var och det var vad de kallade sig själva.

  What, If Anything, Is A Byzantine? : http://goo.gl/lqQnk

 • Anonym

  Det här känns som en osedvanligt tendentiös bloggpost när Karin talar om ”republikanernas falska verklighetsbild. Givetvis hade de en chans att vinna i Ohio men de lyckades inte. Inget konstigt.
   
  Hur kan det vara en ”falsk verklighetsbild”, om man försöker vara det allra minsta opartisk?

  • Anonym

   Tidigt i kampanjen – visst. Men mot slutet var det väldigt tydligt hos pollaggregatorerna (Nate Silver, Sam Wang, t o m RealClearPolitics) vad som skulle hända.

   Men nu kommer det info om att kampanjen hade sina egna ”unskewed polls” där de justerade siffrorna enligt mest enligt magkänsla. Ajdå.

Orden som rensats ut
– och ändrat betydelse

De försvinner i nya upplagan av SAOL.

Paul Auster hittar inte fokus och vägrar sluta

recension

Letar efter sitt yngre jag.

”Värsta beslut jag någonsin fattat”

Percy Sledge död

Historien om hitlåten.

Polarpristagare klar med ny memoarbok

Sorg

"Bästa självbiografin någonsin".

Webb-tv

Detta har hänt i GoT

60 sekunder

Sex, drakar, maktspel – SvD sammanfattar 4 säsonger.

Seriens värsta rollfigurer

Lista:

"Han låg bakom det mest traumatiska".

”Uppsättning som
går på högvarv”

teater

SvD har sett ”Karlsson på taket”.

”Grass var mångsidig
och provokativ”

Grass död

Bekände sent sitt mörka förflutna.

Grass tog sikte på fanatismen

Under strecket

Om klassikern ”Blecktrumman”

SvD recenserar nya SAOL

Roliga nya ord

Kulturkofta sida vidsida med tablå-tv.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Bildspel

Okända bilderna från
Andrées polarfärd

Fascinerande fotografier hittade.

krönika

Kvävande strukturer skadar samhället

Romers situation en demokratifråga.

Motvikt till hyper-retuscherade ideal

Äldre kvinnor lyfts fram i modevärlden.

Dansfenomen har fått skjuts av stjärnorna

Dans

Voguing värt att ta på allvar.

Kändiskulten väckte monstret i Byron

Under strecket

Poet och vampyr

”Bland alla drycker är vinet den nyttigaste”

Livsråd

Filosofen ger svar på tal.

En problematisk granskning av ANC

Recension

"Håstad brister i precision".

10 ord som bara kan förstås av erfarna

Nya SAOL

Orden som inte längre finns.

”Jill inte Gud – men min skyddsängel”

Dough Seegers och Jill Johnson Webb-tv
Exklusivt

Seeger & Johnson spelar för SvD.