Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I år fyller den fiktive figuren Archibald Haddock 70 år. Eftersom en och annan i läsekretsen vet att jag hyser ett stort intresse för tecknade serier har jag fått frågan om det har funnits en verklig kapten med detta namn. I Tintinalbumet Enhörningens hemlighet finns ju en historisk tillbakablick, i vilken den törstige kaptenen berättar för Tintin om en förfader med namnet François av Hadoque, kapten i Ludvig XIV:s flotta. Lånade Hergé från verkligheten, eller hittade han på namnet?

Svaret är att Hergé hittade på namnet men, förmodligen utan att han visste det, råkade välja ett namn som faktiskt har burits av prominenta sjökrigare. På franska betyder det engelska lånordet haddock ”rökt kolja”. Enligt Björn Wahlberg, som har skrivit en artikel om Haddock i senaste numret av Tintinism (årsbok 2011), finns det en skröna om att Hergés fru Germaine gav honom idén till namnet när hon under en middag förklarade att haddock var ”en ledsen engelsk fisk”. Troligare är att Hergé inspirerades av musikalfilmen Le Capitaine Craddock (1931). I filmen förekommer en sång som Haddock ses sjunga i det franska originalet till albumet Krabban med guldklorna, det första album i vilket han medverkar.

Om vi vänder oss till den verkliga historien, vilket Hergé alltså inte gjorde, finner vi ett antal sjökaptener som burit namnet Haddock, men de var inte fransmän utan engelsmän. Som exempel kan nämnas den Richard Haddock (1629–1714) som konfronterade den holländske sjöhjälten Michiel de Ruyter i slaget vid Sole Bay 1672 och utnämndes till amiral 1690. Richard Haddock var medlem i en prominent sjökrigarfamilj, varför den som studerar engelska flottan på 1600- och 1700-talen ofta stöter på efternamnet. Richards son, Nicholas Haddock (1686–1746), gjorde stora insatser under spanska tronföljdskriget och i sjöoperationerna mot Spanien under åren kring 1740, vilket resulterade i ännu en amiralstitel för familjen.