X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att en armé av barn drog ut på korståg under medeltiden? Enligt vad man kan läsa sig till i diverse artiklar och böcker skall stridslystna barn, ledda av en karismatisk predikant, ha dragit bort mot Jerusalem men lurats på vägen och sålts till ett liv i slaveri. Är verkligen detta sant? Visserligen är barnsoldater inget okänt begrepp, särskilt inte i nutiden, men har det funnit organiserade korståg med minderåriga?

Historien om barnkorståget är delvis sann, men bara delvis. Den krigiska folkrörelse som man åsyftar med begreppet ”barnkorståget” har de facto ägt rum, men det rörde sig inte om barn i nutida bemärkelse, snarare om (med dåtida terminologi) ”oskyldiga” och ”små” människor, varmed man bland annat avsåg tiggare och allmänt fattiga. Deras anförare menade att de genom sin oskuld skulle kunna segra i kampen mot saracenerna, vilket de syndfulla kungarna och herremännen misslyckats med. Även om många deltagare troligen var unga – medeltiden var överlag ett ungt samhälle – var de alltså knappast barn.

Händelsen kan dateras till 1212, då korstågspropagandan i Västeuropa, som syftade till att få de kristna att återta Jerusalem, ledde till två ”barnkorståg”, ett tyskt och ett franskt. Det började i Tyskland på våren 1212 och fortsatte senare samma år i Frankrike. Den förste ledaren hette Nikolas och kom troligen från trakten kring Köln. Nikolas förkunnade att Gud ämnade utföra ett mirakel. Han skulle förmå Medelhavet att dela på sig, på det att korstågets medlemmar skulle kunna gå torrskodda till Jerusalem. Tusentals fanatiska anhängare tågade söderut och nådde Genua i augusti, men där kunde de konstatera att miraklet uteblev. Många återvände hem, medan andra troligen fortsatte söderut genom Italien. Det är fullt möjligt att några av dem såldes till slavhandlare.

Den franske profeten hette Étienne från Cloyes. Han gjorde gällande att han fått ett brev från Jesus, vilket var ställt till kungen av Frankrike. Med sina anhängare färdades Étienne till Saint-Denis utanför Paris, men kungen beordrade dem att återvända hem. Uppenbarligen lydde många. Vad som hände med de övriga är okänt. Inget tyder på att de nådde fram till Medelhavet.

Under de sekler som följde blev historien om ”barnkorståget” omvälvd av skrönor. Nikolas och Étienne blandades ihop med varandra. Motivet med barnen som tågade bort och försvann började dyka upp i en mängd sammanhang. Ett känt exempel är sagan om råttfångaren från Hameln, spelmannen som ledde bort alla barn från staden sedan de snåla borgarna vägrat att betala honom hans rättmätiga ersättning efter att han rensat staden från råttor.