Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När man läser äldre texter möter man stundom besynnerliga namn som förefaller vara länkade till kungliga företeelser, men som inte dyker upp i våra regentlängder. Ett sådant namn är Näskonung. Har det funnits en svensk kung med detta namn, eller är det ett begrepp för en särskild typ av hövding?

Att namnet verkligen förekommit är ställt bortom varje tvivel. Äldsta kända exempel återfinns på en runsten vid Vaksala kyrka i Uppland, rest på 1000-talet. På 1200-talet möter oss namnet fyra gånger i bevarade dokument, och minst fem gånger på 1300-talet. Dessutom finner vi det som fadersnamn (Näskonungsson) ända till 1420. Först därefter, en bra bit in i senmedeltiden, tycks det som om namnet upphörde att användas.

De namnbärare som går att identifiera tillhörde frälset. Ett exempel är Näskonung Bengtsson. Han framträder som riddare på 1280-talet och var av allt att döma far till Erengisle Näskonungsson och Karl Näskonungsson. Den förstnämnde blev riksråd och marsk och var en av Sveriges mäktigaste män under Magnus Erikssons minderårighet, innan han avled 1328. Överhuvudtaget tycks samtliga som burit namnet Näskonung eller Näskonungsson ha varit rika och mäktiga män, men det är inte troligt att de alla tillhörde samma släkt. Vapensköldarna är för olika.

Däremot kan faktiskt namnet i sig vittna om kungligt ursprung, eller åtminstone småkungligt. Entydiga bevis saknas, men namnet kan mycket väl gå tillbaka på en titel under vikingatiden eller äldre medeltid – ”kung av ett näs”, ”kung av ett mindre område”, etc. I en isländsk förteckning av nordiska kungar, daterad till början av 1300-talet, finns en viss Olof Näskonung, far till Ragnvald Knaphövde, som i sin tur erkändes som kung i delar av Sverige på 1120-talet, innan han dödades på en västgötsk tingsförsamling. Går denna notis möjligen tillbaka på gamla svenska traditioner? Eller rör det sig om ett isländskt missförstånd? Är Olof Näskonung en av våra bortglömda kungar? Här är fältet fritt för gissningar.