Anno Domini

Historia En frågeställare undrar om de tidsbegrepp som dyker upp i historisk litteratur. Vad innebär A.D., e.v.t., BC, med flera förkortningar och begrepp? Och vad är innebörden i termerna ”Herrens år” och ”nådens år”?

Alla dessa termer syftar ytterst på vårt behov att relatera oss till den tidslinje som under medeltiden drogs upp vid det år som man (på kronologiskt felaktiga grunder, vilket man tidigt insåg utan att göra något åt det) antog att Jesus föddes: år 1. (År 0 har aldrig funnits i vår tideräkning. Man räknar från år 1 före Kristi födelse till år 1 efter Kristi födelse.) Det i särklass vanligaste sättet att visa på denna före-efter-relation i Sverige är att nyttja förkortningarna f.Kr. och e.Kr. (före respektive efter Kristi födelse). De som gör en poäng av att markera distans till det kristna arvet i dessa begrepp använder istället f.v.t. eller e.v.t. om samma år, vilket brukar uttydas som före respektive efter vår tideräkning. I uppslagsverk och på nätet kan man även hitta alternativa förklaringar, där v.t. bland annat uppges står för ”västerländsk tideräkning”. På engelska motsvaras de senare termerna av BCE och CE (Before the Common Era respektive Common Era), medan de traditionella förkortningarna är BC (Before Christ) och AD (latinets Anno Domini).

Engelskan har alltså bevarat den medeltida latinska formen för tiden från och med år 1 e.Kr.: Anno Domini, ”i Herrens år”. ”Herren” i begreppet är Jesus – termen syftar på att en ny tidsålder inleddes i och med Jesu födelse. När vi, betydligt mer sällan, använder termen ”nådens år” är det egentligen som en synonym till ”Herrens år”, enligt logiken att Jesus i och med sin födelse förde nåd och frälsning till alla. Termen återfinns för övrigt i Lukasevangeliet. Men det är mer komplicerat än så, eftersom ”nåd” i svensk tradition även syftar på många andra företeelser, inte minst det världsliga herravälde som förknippas med kung, regering och riksdag. Uttryck som ”nådigt avsked” och ”nådiga luntan” (budgetpropositionen) vittnar om detta. Termen är suggestiv och har en biton av ödestro och historia, vilket gör att den idag vanligtvis används i arkaiserande sammanhang.

Visa kommentarer (111 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  wikipedia fråga. (Ett väl definierat uppslagsord. Hade varit enklare/snabbare för FS att slå i wikipedia än att maila DH och vänta på eventuellt svar)

  Dick, för oss övriga läsare kunde du gärna lagt till någon spännande anekdot förknippad med de problem som kan härledas till tideräkning. T.ex. trekejsarslaget, där de allierade emot Napoleon misslyckades att samordna sin attack, pga att de hade olika kalendrar. (Det överenskomna datumet inföll därmed vid sinsemellan olika tidpunkter för österrikare och ryssar)

 • Larsviberg

  Att osäkerhet råder om det exakta årtalet för Kristi födelse är knappast särskilt märklig. Vid den tiden var det väl endast de judekristna i Jerusalem, som möjligen insåg, att det var en världshistorisk händelse. Evangelierna är heller inte nedtecknade förrän på 60-70-talen e. Kr. och Matteus hänvisar till Herodes, som dog 4 f. Kr. och Lukas till Qvirinius, som tillträdde 6 e.Kr. Men fram på 500-talet, när kyrkan växt och Rom delats i Öst- och Västrom och Västrom dukat under för folkvandringarna behövde man sannolikt en bättre utgångspunkt för tideräkningen än Roms grundläggnings 753 f.Kr. Eventuellt fel vid beräkningen av den exakta tidpunkten för Kristi födelse torde mest vara av intresse för den teologiska vetenskapen och av mindre praktisk betydelse.

  • http://www.facebook.com/filip.joelsson Filip Joelsson

   Som teolog kan jag tänka att man antagligen tillämpade den gyllene medelvägen när man då valde ett årtal mellan Qvirinius och Herodes. (Och eftersom Herodes spelar en liiiite större roll i berättelsen, så verkar man ha valt att gå lite närmare Herodes. ;-)

   • Larsviberg

    Det är möjligt att man gått tillväga så men ändå kvarstår att det är ett svårt kronologiskt problem. Både Matteus och Lukas tillhör ju den andra generationen efter Kristi födelse och grundar sina skrifter på vad de hört berättas och Lukas kan möjligen ha misstagit sig beträffande Qvirinius. En tanke som jag själv kommit på är att Qvirinius tidigare kan ha varit landshövdingens av Syrien närmaste man och i verkligheten haft sådant inflytande att han var den reelle landshövdingen.

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Monarkin och Gudstron är ju faktiskt äldre än rösträtten och parlamentarismen.

  Kung av Guds nåde har nog oftast kommit som en skänk från ovan till de flesta inom allmogen. Appropå Nådiga luntan. En lag antagen före 1975 är underskriven av ministrar å Kunglig Majt:s vägnar, och han i sin tur var helt enkelt installerad av vår Herre.

  Det finns en hel del personer som är någorlunda bevandrade i statskonst som kan beskriva dagens arbetsmarknadspolitik som motsvarigheten till äldre tiders legostadgor. Färre förstår tyvärr att den också motsvarar konventikelplakaten och trosbekännelsen, trots att den ställer upp metafysiska krav.

  • Larsviberg

   Det här blir inte godkänt Wallin. Samfälld lagstiftning-före 1975- promulgerades av Konungen och kontrasignerades av föredragande statsråd. Enligt 1974 års regeringsform underskrivs en lag på regeringens vägnar av statsministern och kontrasigneras av vederbörande departementschef.

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Lars Viberg och Filip Joelsson:

  Kristus kan väl i värdsliga furstars tjänst rimligen betraktas som den som skulle se till att sista vagnen var med på tåget eftersom han nu var född under Augustus. Och Augustus är ju känd för detta med att inte utropa sig till kejsare utan att i stället samla på sig viktiga ämbeten och officialfunktioner. Hans regeringstid blev ju också lång utan att han mördades, vilket säkert hörde ihop med den relativt kejsarskap låga profilen.

  Med risk för att sprida kättersk irrlära undrar jag därför varför just Kristus personliga offer av sitt liv är högre än exempelvis lärjungarnas och alla andra efterföljande martyrers? Hela konceptet förvandlas till ett gigantiskt avlatsbrevsinstitut för den som vill att någon ska ha dött för hans eller hennes synder. Det finns i vid mening hur många martyrer som helst som dör för andras synder även i dag men deras liv räknas i stället inte alls.

 • Anonym

  Kanske vi först måste definiera vad termen näthat står för? I vilken utsträckning förekommer den? Vidare; vilken juridik är det som gäller för redaktionerna när det kommer till kommentarerna: Är redaktörerna ansvariga för det som skrivs i kommentarerna som hävdats eller betraktas kommentarerna som separata anslagstavlor utanför redaktörens domän?

  • Anonym

   För min egen del så utläser jag tidningarna defenision som:

   Näthat är när svenska folket är kritiska till svensk invandringspolitik eller när politikerna och BRÅ säger att det inte finns någon statistik som pekar på att invandrare är överrepresenterade i grov brottslighet.

   Det är det som våra tidningar så gärna vill ta bort. Sanningen är ju brutal och passar inte in.

 • Anonym

  Sidorna på SvD.se blandar tidningens eget material med reklam, kommentarer, youtube-videor, etc, från flera olika källor bortom tidningens kontroll. Sidornas innehåll förändras kontinuerligt, som en självgående jukebox med öppen baksida där vem som helst kan stoppa in skivor. Det är inte en sammanhållen produkt som en ansvarig utgivare lätt kan sätta sitt godkännandesigill på. Tekniken eroderar systemet med ansvarig utgivare och det är lönlöst att kämpa mot den förändringen. Tidningen bör inte ta på sig större ansvar eller känna sig skyldig att göra mer än att ta bort kommentarer som är klara lagbrott: hets mot folkgrupp, förtal och personliga påhopp.

 • Anonym

  Det är just det som är grejen, det kommer massor av kommentarer som både är hets mot folkgrupp och personliga påhopp och förtal. Det fullkomligt dröser in. När man kollat runt på olika debatter så ser man att alla i princip leder in på det spåret och att det tar över. För att inte få rykte om sig att sprida främlingsfientlighet måste tidningen ta bort dem och det blir inte mkt kvar efter det. På ett ställe var de enda kommentarerna som syntes till slut bara mina. Det kändes jättekonstigt och helt sjukt. På något vis speglar det här samhället i övrigt. Man fördrar inte längre, man känner inte solidaritet med andra, man är inte längre glad över andras lycka och man sitter i sin fästning och kastar griniga och missundsamma blickar på folk. JAG har blivit ett ord som överskuggar allt annat. Vi finns inte längre. Själv sitter jag gömd i min lilla vrå och känner mig som en övervintrad hippie där blommorna i mitt hår hänger sorgset uttorkade och vill vrida klockan tillbaka några varv till den tiden där man slogs för varann bara för att vi är VI. Vi tillsammans. Ju mer vi är tillsammans..ju gladare vi bli..Kommer ni ihåg?

  • MartinA

   Du önskar dig tillbaka till det etniskt homogena samhället även om du inte förstår det själv. Ett ”vi” innebär att man har något gemensamt. Är det så svårt att förstå? När människor som jag överhuvudtaget inte känner mig besläktad med, som har ett helt annat värdesystem, som kommunicerar med varandra på arabiska snarare än svenska, som ser annorlunda ut, som inte känner någon som helst lojalitet med mig eller sverige, när de utgör en allt större andel av befolkningen så splittras samhället. De olika ”vi” i samhället får ett allt större avstånd mellan varandra. Till sist blir det omöjligt att ha gemensamma resurser överhuvudtaget, till sist blir det omöjligt att koncentrera sig på annat än lojalitet med sin egen grupp och att skydda sig mot andra grupper.
   När politikerna sedan säger att de tänker fortsätta den här utvecklingen så länge de har makten, ja, då är det dags att byta ut politikerna. Tycker jag.

   • Anonym

    Du bestämmer här vad jag inte förstår. Det anser jag är lite…överlägset. Det finns inget som helst som pekar på att du skulle vara klokare än vad jag är. Tänk om det faktiskt är så att jag har rätt och du har fel. Det lilla chansen finns faktiskt och då blir ju det du säger till mig just nu desto mer överlägset. Jag förstår visst. Utvecklingen som jag förutspår ser helt annorlunda ut än din, jag tror nämligen att värderingar liknande dina kommer att vinna eftersom så många har den bevisligen av alla kommentarer att döma, sen har jag sett och hört det runtomkring mig. Det gör mig skräckslagen. Jag vill inte vara med på det, därav sittandet i ”vrån”. Ingen kan komma och säga sen att jag var med på det. Det får ni stå för själva.

  • Anonym

   Hmm.. Inte för att låta så, men.. Stig ur vrån din och välkommen in i verkligheten.

   • Anonym

    Inte en chans att jag gör. Om så jag är den enda i hela världen så vägrar jag följa det tåget som nu går. Den dagen den är framme vid sitt mål och folk börjar gnöla om att det visst inte tog dem dit de trodde det skulle göra så blir jag den som kan säga; vad var det jag sa. Det blir ett surt äpple att bita i.

 • Anonym

  Borde vi inte kunna närma oss någon typ av konsekvent regel för vad ”näthat” är, något som gäller för alla både på mottagar- och utdelarsidan?

  Alltså någon typ av objektivitet, opartiskhet i värderingen av ords betydelse, vem som än riktar dem mot vemhelst det nu kan vara?

  Om någon kallar muslimer för ”löss, råttor, kackerlackor, grobianer eller spyor” så hade det offentliga Sverige rest sig som en man och fördömt detta som hatspråk av värsta sort som kan uppmuntra till våld, hot och polarisering.

  Men när offentliga personer uttalar just dessa ord om sverigedemokrater, ofta OVANFÖR KOMMENTARSFÄLTEN, i betalda krönikor och program, trots att dessa faktiskt redan utsätts för attentat, mobbing och hat så går det an, det sägs inte knappt något.

  Hur kan man försvara denna blindhet på ena ögat?

  Är inte de här dubbla måttstockarna kärnan till den aversion, den ilska, det ”näthat” som nu problematiseras?

  Ligger det inte, som Janne Josefsson antytt, ett fruktansvärt folkförakt bakom de här skilda regelböckerna för vad kreti och pleti får ge uttryck för och ”eliten”, de som har tillgång till masskommunikationens högtalare utan vidare säger utan att sedan skämmas för det?

  Skulle inte SvD Opinion vara ett bra forum att bredda synen på näthat och då även ur ett underifrån-perspektiv?

  • Anonym

   Mycket Bra Sammanfattat!

 • Anonym

  Det finns enligt min erfarenhet en typ av kommentarer som SvD.se uppfattar som näthat, nämligen när man angriper SvDs skribenter för enfald, obildning etc. Då tas en kommentar helt sonika bort och det står inte på SvD.se att den har tagits bort. Det är utomordentligt svagt av SvD.

  SvD präglas av lågt i tak inom redaktionen (enligt de som har arbetat på tidningen) och en självgodhet av stora proportioner.  Om jag bleve (konjunktiv era obildade fårskallar!) chefredaktör för SvD skulle jag sparka ett stort antal journalister från tidningen, och jag skulle också undersöka deras politiska inställning. Vidare skulle jag utmönstra allt veckotidningsmaterial.

 • Anonym

  ”näthatet” är en uppfinning av vänstermedia i deras ständiga försök att tysta oppositionen mot den verklighetsbild som saluförs av media.
  Svd borde inte nedlåta sig till att leka vänsterns lekar.

  Hur Åsikter kan bli Näthat får ni gärna förklara vidare….

 • Anonym

  Massmedian monopolställning, där man i decennier har pekat med hela handen ”så här ska du tänka, så här ska du tycka” ha brutits och de ”stumma” har äntligen fått ordet. Stor panik och skandaliserade röster; detta går inte an, ombytta roller nu, och i stället för att konstruktivt bemöta åsikterna, så vräker massmedian med alla sina ”paladiner” för det fria ordet, en hel lavin av invektiv mot kommentatorerna.

  Tidningarna kan stänga kommentatorsfälten, de glada ”näthatarna” flyttar bara någon annanstans om inte ”juridiken” lyckas sy igen munnen på dom.

 • Anonym

  Näthat? Jo det upplevde vi nyligen! Sodastream kom upp, men vänstern och islamisterna kidnappade debatten! Fullständigt absurda argument kom upp, Israel är en militärdiktatur, koncentrationsläger där palestinier tvingas bygga dessa läskapparater utan lön, gammal nazipropaganda.
  Men, för en gångs skull höll sig Moderator i bakgrunden! Vi andra som inte är extremister, vare sig till höger eller vänster kan hantera att bli beskyllda för att vara nazister (hur nu dessa kan Älska Judar??)
  De som ylar invektiv kan vi hantera. De gör bara bort sig själv och förlorar trovärdigheten.
  Även om nu några spyr ur sig detta? Påverkar det ”Folkets” uppfattning, eller är de flesta tillräckligt smarta för att genomskåda att det är ett sätt att få SvD att stänga ner en debatt de förlorat?
  Att många är indoktrinerade, vill alltid ha en Ledare som de följer intill döden är klart, annars annars hade vi haft en bättre värld, men jag tror och hoppas att huvuddelen är intelligenta nog att genomskåda slagord och propaganda. Hemsidorna kan vi inte göra mycket åt, men i alla fall ta avstånd från de egendomligheter som där framförs, något som sällan sker och det är inte bara SD, höger som framför dessa extrema och ofta rasistiska uttalanden!
  De som drabbas värst är de som har e-mail adresser ute. DN har nu drabbats av dess galningar till konspirationsteoretiker då en journalist där analyserade alla konstigheter kring 9/11 och kunde bevisa naturliga förklaringar. Mail-HAT!  Men tokar har alltid funnits i världen och vi får försöka hantera dem.
  Men, det finns kritik att rikta mot journalister också! Läs Metro från förra fredagen! -Vi vill inte ha kommentarer på våra artiklar, gillar ni inte vad vi skriver, stick och brinn!- En sammanfattning. Som man bemöter andra blir man själv bemött.En del är verkligen duktiga på att bygga upp Vi och dom!
  Öppet samhälle eller de som föredrar en demokratur?
  Håll debatterna öppna och censurera så lite som möjligt! 
  Ursäkta om det blev långt!

 • Anonym

  Ett bra exempel på näthat fick vi idag av Aftonbladets reporter Tore Börjesson som på sin Aftonbladet-blogg och facebooksida skrev ett antal väl valda ord (inklusive dödshot). Dessa är nu efter ca 6 timmar borttagna, men skärmdumpar kan med fördel ses på PI.

  Jan Gilliou tilläts i samma tidning bre ut sig om att SD:are är grobianer mm

  Sålänge mediaföreträdare inte kan föregå med gott exempel så bör det rimligtvis inte heller begäras av läsarna. 

 • Anonym

  Det sk näthatet är ett påhitt från sanningshatande pk-partier och pk-journalister för att de skall kunna stoppa Sverigedemokraterna med en kanonad av anklagelser typ ”guilt by association” med tex Breivik. Pk-partierna och pk-journalister tål inte kritik mot invandring, islamisering, tokfeminism mm. De vill dölja utvecklingen mot ”social och politisk explosion”  som Sverige ensamma i den civiliserade världen är på väg mot med sin stupida massinvandringspolitik. ”Politiker och medier bäddar för en social och politisk explosion.” (Hans Bergström tid chefredaktör DN Sunt förnuft 2 2011 om Sveriges invandringspolitik).

  ”Invandringen är den svenska politiken ”third rail” den elektrifierade skena som inte kan vidröras utan risk för livet. Det konstaterade Markus Uvell från Timbro.” Sunt förnuft 2 2011.

  Näthat är all form av kritik mot asylinvandring, islam, islamisering, massinvandring, mångkultur, illegal invandring, kommunism osv..

  Däremot är det inte näthat när sanningshatande pk-journalister eller kommentatorer kallar personer för rasister, nazister, främlingsfientliga, islamofober, fascister osv.

 • Anonym

  SvD kan ju fundera själva på vilket språkbruk ni har och vilka vinklingar ni själva står för i era artiklar.
  Hur mycket har ni själva anpassat er efter näthatet, för att tillgodose denna kategoris önskemål?

  Kvinnohatet är ju enormt utbrett bland de som kommentarer här. Ändå tar ni aldrig upp könshatet som ett problem.
  Ni publicerar t o m en suspekt sifo-undersökning som ska visa att unga kvinnor vill ha kvar näthatet vilket i praktiken måste vara det ni vill få fram.
  Varför låter ni ”läsarna” dvs män som hatar kvinnor styra artikeluppföljningar utan att en enda gång problematisera just sexism.
  Ollande sexitiska poliser är bara en västanfläkt mot dem som skriver i dessa kommentarsfält.

 • Anonym

   Hat och hårda,elaka..sårande ord,bör man tysta ner..inte svara på.Då dör de ut av sej självt,får ingen näring.

 • Anonym

  Debatten om ”näthat” är i praktiken ofta en synonym för främlingsfientliga åsikter. Det finns dock andra exempel. På Brännpunkt finns en artikel där några folkpartister försvarar eurosamarbetet och jag har nog aldrig sett ett mer uttalat och blint hat på nätet än bland kommentarerna till den artikeln. Det gick över huvud taget inte att föra en saklig debatt där, den drunknade i allt spottande på EU i allmänhet.

  Vad som behövs är helt enkelt det alla forum på nätet har haft sedan länge, en fungerande abusehantering. Disqus har i och för sig möjligheten att anmäla olämpliga inlägg men enligt min mening är det inte tillräckligt. Den som anmäler borde avkrävas en motivering till vad som är fel i det anmäla inlägget och om moderatorn vidtar åtgärder borde det vara obligatoriskt med ett mail till den som författat det inlägg som stängs med en motivering till vad som föranleder att inlägget tas bort (så som det fungerar idag får jag intrycket av att allt som över huvud taget anmäls plockas bort).

  Det här är standard på olika forums abusehantering. Tidningarna är nybörjare på det här med interaktiv debatt och bör lära sig av dem som har längre erfarenhet, forumen.

 • Allfons Mållgan

  Jag har försökt söka efter hur många av Mo Yan:s böcker som recenserats här på SvD? Men jag kan ju inte finna att han överhuvudtaget nämnts, förutom just när de direkt handlat om Nobelpriset,
  Skärp er SvD! Ni recenserar dussindeckare, men inte kvalitetslitteratur!

 • Hemming W

  Peter Englund har ett förflutet som underrättelseman vid Försvarets radioanstalt (FRA). Han jobbade där i slutet av 1980-talet. På den tiden var sekretessen total på massavlyssningscentralen (numera läcks det info därifrån både nu och då). Akademiens ordförande borde ha hemlighetskulturen i ryggmärgen.

 • Anonym

  EbbaLeaks….

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002603147116 Anders Svensson

  Det är märkligt, När Harold Pinter fick priset för några år sedan så fick han skit för att han var alldeles politisk. PJ Anders Linder skrev i ett histrioniskt inlägg att det handlade om ett ”Nobelpris i politisk fanatism”. Nu tycker man istället att pristagaren inte är tillräckligt politisk. Hur ska ni ha det? Får man anta att det snarare handlar om att SVD vill se författare som är i fas med tidningens egna mörkblåa politiska linje?

 • Anonym

  ”Dumdristig och löjeväckanade” ?  Nu är det dags att journalister börjar studera om  vad är det som händer egentligen i världen.  Allt är inte politik ! Nobelpriser handlar om vetenskap… alltså det som vi vet om livet i dag !
  Litteratur och Fredspriset hänger ihop via Peter Englund och Mo Yang ! Kinesiska är ett språk och efter revolutionen i schacktänkandet uppfattas  även kriget  (i vetenskapliga kretsar) som ett språk ! 
  Peter Englund har försökt hitta kriget på flera krigsfronter, men fick erkänna att kriget finns bara i fantasin … uttalande i tdskriften Moderna Tider: ”Förlåt var finns kriget” ? Nu har Nobelkommitténs ordf. Marcus Storch sålt schacket till skolorna som ett geometriskt språk … ytterligare ett tungt bevis på att ”krigspel”  finns bara i fantasin !
  När fattar journalister att Nobelpriser handlar om vetenskap och inte politik ?

 • Kolaregårdens Domarering

  ”Du har blockerats från att kommentera på SvD.se”
  Dvs, jag delar inte SvD’s politiska linje. Men här får jag kommentera av någon anledning.

  Ekonomipriset är ett internborgerligt pris där vädersiare dunkar varandra på ryggen, medan de som förstår årstiderna och vart det är på väg förbises. Kapitalismen är oförmögen att lösa sina egna interna motsättningar. Speciellt eftersom den ideologiskt betingade ekonomiska tvångströjan fokuserar på personlighetsdrag snarare än strukturer. Flera länders kris kan således skyllas på ”lättja” ”omoral” o dyl. All borgerlig sk ekonomisk vetenskap utgår från att det långsiktigt omöjliga systemet kapitalismen är ett måste och man bygger allt utifrån den fallande premissen, och med att marxismen måste vara (åtminstone ”moraliskt”) fel eftersom det annars inte skulle gå att legitimera krämarväldet. Man kallar det ”demokrati”, och krig ”fred”.

  Fredspriset är också ett politiskt skämt som delas ut av högerpolitiker till behövande meningsfränder. Litteraturpriset har tyvärr blivit någon kompromiss mellan liberala reaktionärer och mer progressiva krafter. 

 • Herr Hur

  Om man investerar pengar i företag som inte går med vinst så kommer pengarna att gå till att producera varor och tjänster som samhället inte önskar. Man skulle lika gärna kunna betala personalen för att gräva gropar och sedan fylla igen dem igen. Signalen från förlusterna är att SAS inte tillför tillräckligt med värde i samhället för att motivera kostnaden!

  • Anonym

    Angående gräva grop finns det en vits:
   En man tittar ut genom fönstret. Vid vägen gräver en man en grop, nästa sätter ner ett träd och den tredje skyfflar igen gropen. En dag tittar han ut igen. En gräver en grop och en skyfflar igen gropen. Mannen går då ut och frågar vad de sysslar med. Jo, han som sätter i trädet är sjuk.

  • http://profiles.google.com/perrainer Per Karlsson

   Typiskt nyliberalt tänk som alla utom nyliberaler förstår inte är så enkelt. För allt handlar nämligen inte bara om kortsiktiga vinster utan även om att vårt samhälle måste fungera…

   • Herr Hur

    Konstigt nog fungerade samhället även innan allt lågt med som en post i statsbudgeten. Skulle det inte finnas några flygplan ifall staten inte gick in och drev det själva?

    • http://profiles.google.com/perrainer Per Karlsson

     Klart det fungerade men hur bra? Vill du att många städer i Sverige ska åka 50 år tillbaks i tiden? Många länders problem i dag beror till stor del på en alltför stark tilltro till den ”fria” marknaden som oftast inte är så fri och som styrs av rövarbaroner som mest verkar vilja vidarebefordra vinster och diverse kickbacks till lågskatteländer.

     • Herr Hur

      ”Åka 50 år tillbaks i tiden”? Tja, kanske lyckas den privata sektorn uppfinna tidsresor, men troligare är nog att de privata företagen kommer syssla med flygresor. Om det är vad folk efterfrågar förstås, annars finns det ingen poäng.
      Det är lite svårt att förstå vad som är så ”rövande” när kapitalister erbjuder varor och tjänster till priser som folk är villiga att betala. Vem förlorar?

     • http://profiles.google.com/perrainer Per Karlsson

      ”Det är lite svårt att förstå vad som är så ”rövande” när kapitalister erbjuder varor och tjänster till priser som folk är villiga att betala. Vem förlorar?”
      Det svenska samhället när vinsterna försvinner ut ur landet för evigt.
      Sen vet du nog också att det ofta är mycket mygel och korruption som ligger bakom många storvinster

     • Herr Hur

      Även om företagen skulle betala 0% skatt (vilket jag betvivlar att någon lyckas med, åtminstone betalar de moms) så skulle vi ÄNDÅ tjäna på det!
      Varför? Jo, för de lämnade ju ifrån sig varor och tjänster! Och de är värda mer än pengarna de fick, i alla fall ur köparnas perspektiv. Annars hade ju inte köparna köpt deras varor! Och säljaren ansåg också han, subjektivt, att han tjänade på transaktionen.
      Förutsättningen för att en frivillig transaktion över huvud taget ska komma till skott är att BÅDA parter tjänar på den!

     • Anonym

      Och i makroperspektiv beror det på vad som händer med vinsten om det är bra eller inte. Om vinsten går tillbaka in i ekonomin via shopping eller investering så är allt lugnt. Men det är tyvärr inte fallet. Andelen pengar som hamnar i finanssektor eller offshore är ständigt ökande, och då måste det fyllas på med pengar för att vi inte ska hamna i recession. Tur att vi svensson villigt bygger bostadsbubblor när riksbanken drar ned styrräntan.

     • Herr Hur

      Även om en försäljare drar till Långtbortistan eller eldar upp sina pengar så har kunderna tjänat på det. De fick ju de varor och tjänster som de värdesatte högre än pengarna! Dessutom kommer ju priserna för kunderna sjunka, eftersom försäljaren inte längre använder sina pengar lokalt och driver upp priserna eller köper upp de lokala resurserna.
      Du verka förstå att ökande penningmängd skapar prisinflation. Gå då hela vägen: Om en försäljare lämnar landet med sina pengar så blir de som stannar kvar inte ett dugg fattigare, utan det enda som sker är att priserna sjunker och de som stannade kvar har nu råd med mer!

     • Anonym

      Nej, nu är det du som får tänka två steg till. Sjunkande penningmängd i en cirkulation verkar nedkylande. Samma som sparande.

      Varför tror du att vår skuldsättningsgrad alltid måste öka för att hålla ekonomin i rullning?

      Och jo jag vet att prissänkning och recession inte är samma. Men när både löner och priser börjar falla (generell deflation) så är det för att något redan gått snett innan. Den rationella agenten som själv ber om lägre lön finns bara i farbror Mises fantasi.

 • Anonym

  Det är bara en förlust om SAS konkar alternativt staten säljer alla sina aktier.

  • Anonym

   Och vad tror du kommer att hända? Hade inte SAS vart på väg mot konkurs hade bankerna inte begärt statliga garantier för lånen till att börja med. Mönstret från Eurokrisen känns igen – förluster socialiseras, och skattebetalarnas pengar (i garantifallen uttryckt som förväntad utbetalning genom garantin i händelse av ordinarie betalningsinställning gånger sannolikheten för ordinarie betalningsinställning) används för att täta hål i konkurrensutsatta företag och banker. Att staten gör åtaganden för bolag man inte heläger är skandalöst.

   • Anonym

    Ja och om SAS konkar så har man en förlust. Men inte än. 

    • Anonym

     Så staten ska kasta bra (skatte)pengar efter dåliga? Man realiserar inte förlusten, men tar man en risk utan att få anständigt betalt för det (banker tar adekvata räntor för såväl riskabla lån som när de själva garanterar betalningar från företag) så gör man en förlustaffär. Uppenbarligen hoppas man på att pengar från en försäljning väger upp risken, men som skattebetalare hade jag gärna sett att sådant kalkylerande inte görs av staten, då stater är förvånande duktiga på att ta dåliga affärsbeslut. Låt SAS falla och börja om från början: Fokus på Sverige, nya pensions- och arbetsavtal, och mindre administration!

  • Anonym

   Så om vi bara fortsätter att pumpa in pengar i all evighet så kan vi blunda och låtsas att vi inte har förlorat något?

   • Anonym

    Var skrev jag det? Tänk om SAS på nått sätt vänder allt och om några år står högre i kurs än vad statens aktier köptes för. Har staten fortfarande gjort en förlust då pga att aktien idag står lågt? Ja, endast om man sålde nu. Annars nej. I det faller skulle jag gnälla på  att man inte gjort en vinst fören man säljer. 

 • https://me.yahoo.com/a/MaNCdjgqrZuMOhAtAgLbFRUB31btZFk-#f906d ron_ivanov

  SAS vd säger sig vara villig att sänka sin lön från 10 miljoner till 8 miljoner. Faktum kvarstår 8 miljoner är alldeles för mycket. Företaget SAS står på ruinens brant och det är i huvudsak vd:s fel. Sedan kan han skylla på konjunkturer, halsbränna eller allmänt dåliga tider. Ryanair går med vinst. Detta bolag spelar på samma plan som SAS. Denne vd är tydligen värd sin lön. Blir så trött på vd:ar som berömmer sin insats när det går bra och skyller på konjunkturer etc. när det går illa.

  • Anonym

   Om ”ron_ivanov” hade den blekaste aning om hur lite inflytande en VD har i ett bolag där han saknar ägarandelar och rösträtt vid bolagsstämman, skulle han inte skriva ett så korkat inlägg. SAS ägs till 50 % av tre skandinaviska länder. Resten av privata ägare. Den nuvarande VD:n har innehaft sin post ca 2 år. SAS grundades 1946. Hur är det med hjärncellerna?

   • Anonym

    Jag litar på att det är som du säger men varför betalar man någon 10 miljoner/år då? Känns som man kan hitta billigare statister.
    OBS! Jag är ej ekonom och fattar ej sånt här.

    • Anonym

     Rickard Gustafson är ingen statist. Lyckas han få SAS flyga vidare på egna vingar kan han jämföras med Ulf af Throlle.

    • Anonym

     Jag borde skrivit ”ett bolag som SAS” då jag ville förklara hur bakbunden en VD kan vara då ägarna finns i tre olika länder och inte alltid är överens om inriktningen. VD-poster söker man sällan, eftersom en av företagstyrelsernas viktigaste uppgift är att rekrytera verkställande direktören. Som regel vet styrelsen – in i minsta detalj – vad en påtänkt VD presterat tidigare i form av företagsutveckling, etablering på nya marknader, uppnådda vinster etc. Kontakter och nätverk är av stort värde. Liksom språkkunskap och Internationell erfarenhet från utlandstjänster. Finner man en person med dokumenterad, ypperlig förmåga att vända ett förlustbolag till vinstgivande, så är storleken på den lön han erbjuds totalt ovidkommande. Riktigt höga kan lönerna bli om de utgör någon procentandel av resultatutvecklingn. Ägarna – som kan sola sig med kalla paraplydrinkar på Bahamas – är ändå de största vinnarna.       .   

 • http://pulse.yahoo.com/_2XWVZVS6C5N4J6OVBSEXB3A4CQ Jacques

  Försätt SAS i konkurs omedelbart! Stoppa inte in en krona till. Sannolikheten för att varje investerad krona är en förlorad dito är överväldigande! Sverige behöver ett nytt flygbolag med nya ägare, ny ledning, ny personal, ny strategi, ny affärsplan och nya pengar. Endast en konkurs leder till detta!

  • Anonym

   Tyvärr skulle det skada Sverige ordentligt. Det måste tills vidare hållas under armarna så att det kan monteras isär och stängas ned i en takt som låter andra operatörer komma in på banan.

   • http://pulse.yahoo.com/_2XWVZVS6C5N4J6OVBSEXB3A4CQ Jacques

    Inte nödvändigtvis, SAS går ju uppenbart f.n. med vinst  och kan därför sannolikt drivas vidare av en förvaltare. Meningen med en konkurs är att rensa balansräkningen och bli kvitt alla gamla personalavtal som belastar bolaget så att ingen vill köpa det. Det finns mycket sannolikt köpare som t.e.x. Lufthansa
    som ser synergier och vid en konkurs blir intresset plötsligt ett helt annat. 

 • Anonym

  Detta s. k. lånelöfte. Blir det ytterligare ett greklandslån? Alltså sorteras i lådan ‘bortskänkes’? För det finns inte mycket säkerhet, vad jag kan se. Någon?

 • Anonym

  I alla tider har man behövt tänka om. På tjugotalet klagade ardennerhästuppfödarna på illaluktande traktorer som helt tog över. På 70 talet var det varvkrisen och varför skall SAS räddas av staten när inte SAAB fick hjälp. Det är nog det som är SAS stora problem att man sluppit ta eget ansvar genom att regeringarna har hjälpt dem. Lägg ner.

 • Mats Norén

   Hur mycket presstöd har varje svensk fått punga ut med till Svenska Dagbladet? Bara tanken på dessa summor, av skattefinansiering till ett privat tidningshus, vi tvingats betala skrämmer mig.

 • http://www.facebook.com/lars.sund.923 Lars Sund

  Sas är ett klassiskt socialistiskt experiment som är fackligt och politiskt styrt av sossar så klart.Det har genom årtiondena kostat staten (vi andra som betalar) åtskilliga miljarder och dragit in föga till ”staten” men desto mer åt makthungriga sossar i div fack som lekt direktör på skattebetalarnas bekostnad.
  ”Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut”

  • rikard hoogland

   Menar du socialisten Jacob Wallenberg?

   • Herr Hur

    Med sina egna pengar får han gärna leka hur mycket han vill.

  • GGG

   Att skylla SAS problem på sossar vittnar endast om grav idioti.

  • Anonym

   Håller helt med dig. Det här var egentligen ett svar till GGG med en annan ingress. De nordiska socialdemokraterna bildade SAS och dess piloter i reserven fick plats där efter 10 magra år i sina flygvapen. Så höll man flygvapnens kostnader nere en aning och fick samtidigt ett oändligt antal sökande pilotämnen att välja bland. Sen föll muren och Flygbolagen började konkurrera. Då gick det inte att anpassa SAS för facken sa nej och hänvisade till avtalen. Inget socialdemokratiskt parti kan tänka sig att köra över de fackliga rättigheterna och heller inte andra partier för den delen numera. Det skulle innebära stora risker politiskt. Att SAS får klara sig själv i huvudsak har varit det självklara alternativet och med olika ursäkter har bolaget hållts under armarna. Janne Carlsson gjorde ett bra försök men på sikt förgäves. Nu får facket bita i det sura äpplet till slut även om det kan vara försent. Är det försent är det socialdemokratiska och fackliga dogmer som har skulden och att inte inse det ”..vittnar endast om grav …..”

   • GGG

    SAS har varit ett excellent verktyg för svensk export under flera decennier. Att det nu har spelat ut den rollen är en helt annan sak.
    Att se SAS som ett utslag av endast sossepolitik är rent stolleri. Industrin har tjänat fett på bra affärslinjer.

 • rikard hoogland

  Det har väl hänt en del annat med aktien under åren, split och liknande som inte gör att värdet går att jämföra rakt av?

 • GGG

  Varför skall VD för SAS ha 10 mkr/år i lön?
  Varför…?

  • Anonym

   Han kom från Trygg Hansa.

  • http://twitter.com/avgaa_alla avgå alla

   SAmma logik som överallt annars. Dom tar ju så mycket ansvar och är så oerhört superattraktiva på arbetsmarknaden etc etc. Vänta med spänning på hans fallskärmsavtal, pensionsförmåner och allt annat så landar nog notan på 20 mille per år .

    En flygvärdinna ligger på 28000 . VDn värderas alltså grovt till 50 flygvärdinnor. Fem hade varit lagom.

   • Anonym

    28.000 för att servera kaffe,mat och dela ut påsar med sprit.
    Inte illa. Hade jag ägt företaget hade jag sagt upp alla och återanställt med en mer rimlig lön för den typen av jobb.  21-23.000 är väl mer rimligt.

    • http://twitter.com/pierredrufva pierre drufva

      Vad är en rimlig lön? Varför är 21-23000 kronor mer rimligt? Jag tror att deras jobb är mer slitsamt än mitt kontorsjobb, och slit och arbetsskador ska synas på lönebeskedet, annat är skamligt.

     • Anonym

      Marknadsmässiga löner är det enda rimliga.
      Om inte flygresenärerna tycker att det ska synas på biljettpriserna så är det ohållbart och då kommer de snart att vara utan sitt slitsamma jobb.
       
      Frågan är varför det behövs flygvärdinnor överhuvudtaget (åtminstone på korta resor inom Europa). Måste man verkligen ha en smörgås och kaffe för att man flyger 2-3 timmar?

     • http://www.facebook.com/mattias.svensson1 Mattias Svensson

      Bra fråga. Nej är mitt spontana svar. Hade gärna betalat mindre för att slippa deras käk/service på planet. Det är onödigt på korta resor inom europa.

    • Anonym

     Flygvärdinnor är inte där för att servera kaffe. Det är en bisyssla. Deras utbildning handlar om kabinsäkerhet och att reagera rätt i många olika situationer.
      
     Där ser man vad du vet.

     • Anonym

      Ärligt talat, deras de facto-uppgifter är faktiskt att servera mat. Och att stänga dörrar och säga till passagerarna att det är dags för landning. Jag säger inte att de är helt onödiga, men jag vet inte hur många flygkatastrofer som hade varit så mycket värre utan flygvärdinnor. Flygsäkerhet är ett ganska binärt område sett från alla andra platser än cockpiten — antingen fungerar det och då kan man ta det lugnt, eller så fungerar det inte och då finns det inte så mycket att göra åt saken.

     • Anonym

      Aha, så flygsäkerhetsreglerna som fastslår hur mycket kabinpersonal man måste ha för ett visst antal passagerare är mest bara för skojs skull? Okej, man lär sig något nytt varje dag.

   • Anonym

    Du måste mena fot.

  • Anonym

   Kärringen gjort slut, bilen är sönder, systemet är stängt.

 • Trollo Trollsson

  Vem vågar flyga och eventuellt bli utan biljett vid konkurs? Hålla på och härja med försäkringar är ju heller inte så roligt.

 • Anonym

  Det ligger nära till hands att SAS inte finns till av ekonomiska skäl utan mer som en slags present till anställda och resenärer på skattebetalarnas bekostnad. Ett prestigeprojekt i Sovjetisk stil.

 • Anonym

  Om man tar SAAB som exempel så kan såvitt jag förstått första steget vara rekonstruktion (om det finns intressenter för detta). Hur som helst, SAS borde brytas upp i ”nya” nationella enheter. Samarbetet och den diffusa ägarkonstruktionen fungerar uppenbarligen inte, och detta har inget med ”sossar” att göra. Det verkar ju som jag förstått media att rekonstrution/KK är SAS/ägarnas huvudspår, det ultimatum som verkar ha ställts har som jag förstår ingen möjlighet att bli accepterat.

 • Anonym

  Bra iakttagelse. Men det finns liknande problem inom flyget som allehanda kommuner i landet som sponsrar ”sina” flygplatser, eller alla avgifter på biljetter som ofta är mer än själva flygningen så att säga. Och dessa avgifter verkar ligga i en egen skyddad tillvaro, typ monopol.

  • http://www.facebook.com/plunstrm Patrick Lundström

   Varför varenda liten bondhåla ska ha en egen flygplats nog för allt utom 747:or övergår mitt förstånd. Jag är född i Linköping och där har man länge trätt om en gemensam flygplats för Norrköping/Linköping, men icke, prestige har dödat alla förslag, innan de ens passerat idé stadiet.

   • Anonym

    Bara att titta på ett avsnitt av ”Starke Man” så förstår man varför det är så.

   • Anonym

    Och vad har det med SAS dåliga ekonomi att göra?

    • http://www.facebook.com/plunstrm Patrick Lundström

     Om du läser kommentaren innan kanske du förstår?

 • Anonym

  Vilka andra värden är det svenska skattebetalares investering stödjer? Arbetstillfällen på Köpenhamns största arbetsplats Kastrup till priset av neddragningar på direktlinjer från Sveriges huvudstad?
  Norge har Norwegian och Wideröe, Finland Finnair, Island Islandair, Danmark SAS och Sverige – Malmö Aviation och Golden Air (Kullaflyg mm).Kostnaden är stor för svenskt näringsliv, och irriterande för privatpersoner.Get real – get out!

 • Anonym

  Har vi hört talas om gungor och karuseller? 100 kronor hyfsad affärslunch? För 70-100 kronor äter vem som helst lunch på många syltor i staden Stockholm, inte bara de som arbetar och det kallar vi knappast för affärslunch. Det här är inget att gnälla över. Det är bara som det är. Jacob W är delägare och sitter i styrelsen – kan det bli gynnsammare för ett slut? Men för guds skull göra inte den där: ”tänk om…”. Tidsmaskiner finns inte, ännu. Ett gott investeringsråd för de dagar som ligger framför oss istället, se framåt och lämna surdegarna för de kan vi knappast tjäna pengar på.

  • Anonym

   Håller med om standarden på ”affärslunch”, för 100 kr får man bara pizza eller dagens rätt.
   Även den mindre IT-firma jag jobbade på höll representation på en nivå som var åtminstone det dubbla.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Är det inte dags för att staten, som trots allt skall representera medborgarna, åtminstone börjar försöka ge sken av att inte alltid bara familjen Wallenbergs vinstmaximering skall vara styrande för nationen. Finns det verkligen inga som helst gränser för detta politiska rövlickande och förnedrande beteende för människorna i samhället.?  

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  SAS största problem utöver att de satsat mest på Europa när andra insåg att det inte räckte, är att de inte anpassat sig efter förändrade resvanor som gett nya kategorier potentiella kunder och minskat de pärmbärande kostymkläddas krets. I de nya tiderna som började för över 20 år sedan skaffade sig ett antal företag egna plan om de hade råd alternativt minskade pendlandet till Stockholm, Oslo och Köpenhamn när ny teknik för kommunikation kom. Förstår ett företag inte var deras potentiella kunder finns och vilken service de vill ha respektive inte anser nödvändig, så krävs det helt annan medicin än det som SAS nu föreslår för att bryta nedåtgående spiralen. Kan man inte sälja varor/tjänster till pris som kunder är beredda att betala och samtidigt som minst gå jämt upp, då hör man inte hemma i 2000-talets marknad.

 • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

  Den som för 10 år sedan köpte tre sexpack folköl för 100 kr och sparade burkarna hade idag fått 9 kr i pant för dem. En mycket bättre investering än SAS-aktier alltså.

  • Anonym

   Man hade ju t o m fått 18 kronor i pant! Plus en massa god öl!

   • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

    Nej, för 10 år sedan var panten 50 öre och det är vad du fortfarande får när du pantar burkar från den tiden.

 • Anonym

  Politiker skall inte driva företag, idag är kompetensen begränsad bland politiker. Verkar vara genomgående så att politiker blir du när du inte klarar av att ta en examen. Nu är det ju i o f inte politiker som sköter själva driften. Skänk SAS till någon i branschen och ge folk lägre skatter i stället för att hälla pengar i svarta hål.

 • Anonym

  Inga problem, eftersom IKEA har bytt ut grisköttet mot kycklingkött i sina varmkorvar och pyttipanna.Så nu är allt PK!! Ät bara!! Losers, kom ihåg detta om tio år!! Eller se på Mali??

 • Andreas Svensson

  Se min sida http://viktigafragor.blogspot.se/  där får ni årets viktigaste börstips kring kommande orostider

 • Eric Baarfeldt

  Skönt inlägg om SAS. Och Göran Persson säger att det vore en skandal att låta det gå i konkurs. Herregud..

 • http://www.facebook.com/janolof.pettersson Jan-olof Pettersson

  Man förstår att fler o fler flyttar ifrån samhällena och börjar ett nytt liv i skogarna…bort från denna korrupta värld där pengar och makt betyder allt!!??Det kommer att bli mer och mer vanligt att folk bildar kollektiv och odlar sin egen mat och lever ett normalt liv..!!

  • VSOP

   Det kan ju bli ett riktigt behagligt liv, Om de CO2 troende har rätt så blir det varmt och skönt

 • Anonym

  Hur stort är svinnet i Sverige? Räcker 3,9%?

 • Anonym

  Guuud vad jag är glad att jag betalar till detta. 

 • VSOP

  England Nederländerna och Sverige röstade nej. Att Finland inte gjorde slag i saken att våga detsamma förvånar, men vid en djupare eftertanke är det nog helt naturligt. 

 • berra99

  det du nu tar upp i artikeln är förmodligen en av de absolut viktigaste frågorna för att EU skall kunna överleva på sikt, men jag tycker att du missar ena halvan av detta, du har helt rätt i att redovisningen är under all kritik men jag tycker att ett fel på 3.5-4% låter lite grann i underkant och skulle vilja inkludera nedanstående,
  den andra halvan av problematiken är den bristande nyttan av dessa pengar som spenderas och eventuella negativa bieffekter av att de spenderas, kort sagt, spenderar man dem på rätt saker överhuvudtaget ?
  och spenderas de på sådant sätt att man förbättras sakernas tillstånd på de platser som får pengarna,

  ett praktiskt exempel är järnväg eller annan infrastruktur, om hemlandet betalar en viss del av en infrastruktur så kan EU erbjuda sig att betala den andra delen av investeringen om detta ligger inom ramen för något av EU’s program, antag för enkelhets skull att fördelningen är 50/50 mellan EU och hemlandet,
  detta innebär indirekt att möjligheten av att få EU-bidrag i praktiken kraftigt påverkar kalkylen över den samhälls- och nationalekonomiska nyttan av infrastrukturprojekt, den ena järnvägen med mindre nytta byggs för att den får 50% EU-bidrag medans den andra järnvägen som är samhällsnyttigare byggs inte för där får man inget EU-bidrag, exakt samma förhållanden gäller inom en mängd områden där man kan få pengar för alla möjliga och omöjliga aktiviteter, t.ex konstiga utbildningar för företag och annat underligt,
  med andra ord, EU-bidragen påverkar hur hemlandet spenderar sina pengar genom att ge 50%ig rabatt på vissa spenderingar utan att hemlandets politiska majoritet egentligen vill spendera pengarna på det sättet men tvingas göra det för annars missar de möjligheten till EU-bidrag,
  jag anser att detta är ett allvarligt demokratiproblem eftersom man från tjänstemannanivå inom EU kan påverka politiken och prioriteringarna i medlemsländerna genom dessa bidrag,
  det innebär att jag anser att det är mindre viktigt om Sverige betalar några miljarder kronor mer eller mindre till EU och att det viktiga är att kunna styra att pengarna spenderas ändamålsenligt och inte blir ett redskap för EU att hjälpa hemlandspolitiker att köpa röster,

 • notbugs

  När det gäller spel på platta eller smartphone så finns det väl egentligen bara ett spel som kan kallas nyskapande på riktigt och det är Ingress, men eftersom det endast finns för Android så är det ingen inom gammelmedia som fattat dess storhet eller ens uppmärksammat det. Hur som helst så är det ett genialiskt Googleprojekt som helt klart i grund och botten syftar till att finslipa Googles positioneringstjänster m.m, men där deltagarna känner sig delaktiga i något som känns spännande och fräscht.

 • Anonym

  Släpps de inte på alla format? Vore väl ganska dumt av spelföretagen att inte göra det!

  • Anonym

   Många Appleanvändare tycks ha en stor vilja att känna sig utvalda och exklusiva. När t.ex. den populära appen Instagram lanserades för Android så höjdes många upprörda röster i iOS-lägret och man började leta efter mer ”exklusiva” alternativ. Så det är alltså häftigt att exkludera/utestänga ”fel” grupper.

 • http://www.facebook.com/people/Olle-Ljunger/688625666 Olle Ljunger

  République får mig att tänka på Night Trap till Sega CD.

 • Anonym

  Vid definition av ”måste”.

 • VSOP

  Ett kommunistexperiment, inget annat!

Paul Auster (född 1970) är sedan länge bosatt i Brooklyn tillsammans med författaren Siri Hustvedt. recension

”Värsta beslut jag någonsin fattat”

Percy Sledge död

Historien om hitlåten.

Polarpristagare klar med ny memoarbok

Sorg

"Bästa självbiografin någonsin".

Webb-tv

Detta har hänt i GoT

60 sekunder

Sex, drakar, maktspel – SvD sammanfattar 4 säsonger.

Seriens värsta rollfigurer

Lista:

"Han låg bakom det mest traumatiska".

”Uppsättning som
går på högvarv”

teater

SvD har sett ”Karlsson på taket”.

”Grass var mångsidig
och provokativ”

Grass död

Bekände sent sitt mörka förflutna.

Grass tog sikte på fanatismen

Under strecket

Om klassikern ”Blecktrumman”

Författaren Eduardo Galeano är död

Känd för boken ”Latinamerikas öppna ådror”.

”Fångar stympades
och dödades inför mig”

Eritreansk journalist om regimens övergrepp.

SvD recenserar nya SAOL

Roliga nya ord

Kulturkofta sida vidsida med tablå-tv.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Bildspel

Okända bilderna från
Andrées polarfärd

Fascinerande fotografier hittade.

krönika

Kvävande strukturer skadar samhället

Romers situation en demokratifråga.

Motvikt till hyper-retuscherade ideal

Äldre kvinnor lyfts fram i modevärlden.

Dansfenomen har fått skjuts av stjärnorna

Dans

Voguing värt att ta på allvar.

Kändiskulten väckte monstret i Byron

Under strecket

Poet och vampyr

”Bland alla drycker är vinet den nyttigaste”

Livsråd

Filosofen ger svar på tal.

En problematisk granskning av ANC

Recension

"Håstad brister i precision".

10 ord som bara kan förstås av erfarna

Nya SAOL

Orden som inte längre finns.

”Jill inte Gud – men min skyddsängel”

Dough Seegers och Jill Johnson Webb-tv
Exklusivt

Seeger & Johnson spelar för SvD.