Mitt Romney, ungefär, Inte mitt fel

WASHINGTON Nu har Mitt Romney  tagit bladet från munnen. En vecka efter valförlusten höll han ett konferenssamtal med sina uppbackare.

Hans uttalanden om att Barack Obama delat ut ”gåvor” – fast mer i betydelsen ”mutor” – för att vinna spred sig snabbt:

– Obama-kampanjen tog till gamla handboken om att ge en massa saker till grupper som de hoppades skulle rösta på dem och vara angelägna nog att gå till valurnorna, särskilt afroamerikaner, latinos, unga.

Om i synnerhet afroamerikaner fortsatte Romney att ”gratis sjukvård” är tilltalande för någon som tjänar 30-35000 dollar per år.

– Jag är väldigt ledsen att vi inte vann. Jag vet att ni förväntade er att vinna. Vi förväntade oss att vinna, sa han också enligt referatet i Los Angeles Times.

Romney småskrattade lite efter konstaterandet att han inte kommer att ha något inflytande över det republikanska partiets framtid. Nej, det lär han inte få, istället är det en ny generation som träder fram, bland dem Louisiana-guvernören Bobby Jindal som vid en konferens med de republikanska guvernörnas sammanslutning sa att han definitivt avvisar talet om ”gåvor”. Mer om vad som sades här, i en AP-genomgång.

En annan republikan som i alla fall inte offentligt ägnar sig åt något klädsamt det-kanske-var-mitt-fel-också-resonemang är Karl Rove, läs hans krönika i torsdagens Wall Street Journal. De rika donatorerna gråter inte över de många miljoner de lät honom hantera, utan tänker långsiktigt, menar han.

Visa kommentarer (48 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Att framföra fakta, dvs. att afrikaner och araber var inblandade i slavhandel har aldrig varit populärt att framföra! Etablerade sanningar får inte rubbas!

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

   Det är det stora problemet när det gäller historia – många vill inte se sina paradigm förändrade och absolut inte sin egen självbild :-)

   • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

    Men alla (?) historiker brukar ju säga att man ska använda samtida källor för historiestudier, inte efterhandskonstruktioner. Gör de inte det svårt för sig i onödan genom att säga att man inte kan veta hur människor som levt tidigare tänkt?

    När skapades begreppet 30-åriga kriget? Knappast av Gustav II Adolf, för att ta ett enkelt exempel. Om man utgår från att en historiskt belagd person innerst inne varit ungefär samma sorts kräk som den värste manipulative psykopat som lever idag kanske man hamnar ganska rätt? 

    Det finns ju ändå inga belägg för evolutionära förändringar inom den tid då människor lämnat efter sig lämningar, dokument och annat som dagens historiker kan tolka.

    • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

     När samtida källor finns, så är det även i det fallet viktigt att se att närhet i tid och plats föreligger, det finns fler viktiga bitar att ta hänsyn till:
     Syftet, ev. tendens, beroende både till andra källor och till den person eller grupp/grupper som tendensen stödjer.

     Du har rätt att eftervärlden sätter namn på perioder och händelser. I de flesta fall. Undantag finns. Däremot förstår jag inte alls varifrån du fått din värdering av Gustav II Adolf. Vad man än kan säga om honom, så något liknande har jag aldrig sett eller hört varken i samtida eller senare källor. Där i ligger också ett annat problem. För att ta en till vår tid närliggande period, som jag dessutom själv varit med om, så är det man idag anser vara si eller så och därmed acceptabelt inte alls samma som gällde i andra tider. På 50- och 60-talet, ännu senare i många delar av vårt land, så blev en person med tatueringar betraktad som fd kåkfarare om personen inte var sjöman. Vad man i en annan historisk period betraktade som modigt och heroiskt, är inte samma som värderingen av samma handling skulle vara idag.

     Evolutionära förändringar har förmodligen skett i högre grad än vad vi nu är medvetna om. Men det får de som kan något om den biten uttala sig om. Inte jag.

     • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

      Jag får be Gustav II Adolfs ande om ursäkt. Det ser faktiskt ut som om jag skrev nedlåtande om honom vilket inte var avsikten. Däremot var det väl hans egen tids påhitt att kalla honom Lejonet från Norden? Det är ju en uppenbar referens till messias återkomst. Jag tog honom som exempel på aktör i ett krig som nu heter 30-åriga kriget, vilket han inte visste att det skulle kallas. Suveränitetsprincipen som kom 1648 fasas ut i Libyen för övrigt så nu kan kanske det gamla ordningsskapande kriget förlora i betydelse. 

      Min poäng egentligen: Av någon anledning är det bara historiska epoker som kan ha någon tydlig tendens under olika perioder. För att ta ett kärt ämne så finns folkvandringstiden vad gäller Vandaler, Visigother, Ostrogother, Hunner och så vidare. Men en historiker kan tydligen inte se någon sådan tendens i sin samtid. Det är ju egentligen uppenbart att 1900-talet är folkvandringstid. Också. Men för den frågan finns åtminstone en historiker –  Helena Lööw – som åtminstone för bara något år sedan varit tydlig med att det är någon NeoNazi-vanföreställning att se den tendensen om nutid. Jag förstår mycket väl att frågan är komplicerad. Men det är i alla fall fråga om att en historiker fått ett jobb där hon INTE ska tänka i sin normala professionella bana. Historiker säger ju att 1:a och 2:a VK hör ihop och efterkrigstiden ser ut som den gör.

      Det är störande att staten ska dammsuga upp akademiker och anställa dem i jobb där de inte ska tänka. Allting blir propaganda kring Sossestatens bevarande, vilket är förlamande uselt.

      Varför ska man inte få resonera som Herman Lundborg? ”Man måste skilja på en persons människovärde och hans eller hennes betydelse som bärare av ett arv.” Det är ju så det funkar vilket exempelvis innebär att man hellre uppfostrar sina egna barn än något slumpmässigt valt barn.

     • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

      Helena Lööws slutsats får stå för henne själv. Vi befinner oss i något vi ännu inte kan definiera vad det kommer att bli, så långt är klart.

      Efter alla ismers 1800-tal med avtryck in i 1900-talet och under hela periodens industriella framväxt, så levde vi i ett industrisamhälle i vardande, i framväxande och sedan gick vi över i ett postindustriellt samhälle i samband med att tjänsteförsäljning och it växte sig stora i varje stats nationalbudgetar där för länge sedan bondesamhället med handel främst av varor mellan länder var det ekonomiskt viktiga.

      Senare tiders folkvandringar till följd av krig kulminerade förhoppningsvis under sista delen av 1900-talet första åren av 2000-talet, då länder som varit under kolonialmakt blivit självständiga och börjat den svåra vägen fram till egen självständighet med alla de etniska problem som följde som många inte klarat av att lösa utan nya strider. Folkvandringar på ett modernt sätt. Inte riktigt att jämföra med de stora folkvandringar som skedde under Folkvandringstiden.

      Att akademiker inte skulle tänka när de jobbar på t.ex. kulturförvaltningar eller med planfrågor eller på museer m.m. det är då att ta i. Stämmer ytterst lite med verkligheten på de flesta förvaltningar inom stat och kommun.

      Det är helt riktigt att 1:a och 2:a världskriget samt det som skedde efteråt hänger ihop. Titta på Europas karta 1900 respektive 1920 och 1950 respektive 1995 så ser du i stora drag de problem som freden efter Första Världskriget lämnade olösta och förstår då utvecklingen fram till Andra Världskrigets utbrott, problemen som freden efter Andra Världskriget lämnade efter sig och utvecklingen som lett fram till dagens situation. Läser du dessutom fredsavtalet för freden efter Första Världskriget, så ser du både den ekonomiska situationen som växte fram i Tyskland och rötterna till problemen som idag finns i Israel-Palestina situationen. Problem som i senare fallet växte sig större efter Andra Världskriget. Allt hänger ihop.

     • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

      Allt hänger ihop. Och individen måste fortfarande kämpa maximalt för att inte slukas av kollektivet. Vilket Nietzsche visste men dagens svenskar inte ska tillåtas känna till.

      Visst får man tänka i fråga om plan- och bygglagen, eller kultur, men om tanken kräver förändring av familje- eller arbetsmarknadspolitik blir den kväst.

      Mellanösternsituationen finns i Sykes-picot avtalet eller hur?

      De dagsaktuella problemen för svensk del är att man hävdar att man kan behålla fördelar men förneka nackdelar med sedan länge gjorda val. Det har aldrig i något land i någon tid varit möjligt att bortse från myntets baksida. Därför var det faktiskt lite befriande att se en viss Widar Andersson skriva i minst en lantsortstidning att de svenska politiska alternativen låsts 1932 och motsvarar dåvande förhållanden samt att man nu måste ändra eftersom politiken inte representerar befolkningsunderlaget.

     • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

      Jag är säker på att om man tar stenålderspilspetsar till hjälp kan man driva även moderna människor till att fly som Filistéer. Appropå evolution.

  • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

   På vilket sätt skulle det har varit någon hemlighet att araber bedrev slavhandel? Jag forskar just nu med att titta på hur arabernas gyllene era beskrivs i svenska historiska läromedel övertid. Där läggs ganska mycket fokus på just deras slavhandel. 

   • Anonym

    Förmodligen har du missat debatten kring ”slavauktionen” i Lund? Kolla där vilka åsikter som framfördes av de som visste bäst!
    Det var heller inte så många år sedan FN gick in och löste ut ett par tusen slavar från ett arabland, förbegicks med tystnad.

    • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

     Jag hoppas inte du försöker bygga dina argument kring att hela den arabiska slavdiskursen skulle grunda sig på en slavauktion i Lund? Länka gärna till den.

     • Anonym

      Googla gärna själv! Skrevs SÅ mycket om den och Sveriges skuld i slavhandeln måste ventileras etc.
      Det jag försöker säga, om du vill förstå, är att det är ett sådant kulturellt motstånd mot att tala om allas skuld! Afrikaner är enbart offer för europeerna.
      Ve oh ve oss! Så skall vi bete oss! Sanningen är mindre intressant!

     • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

      Helt klart är sanningen mindre intressant! Vems sanning talar du om? Din? Min? Det är fruktlöst att leta efter ”sanningar”, mycket bättre att lägga kraft och energi på att analysera just varför någon har valt att konstruera någon form av ”sanning”! Alla skribenter har en agenda.

      Visst finns det inga totalt oskyldiga medverkare. Och på många sätt har det blivit en överdrift av skuldbeläggning på den väst-europeiska ”vita mannen”. Alla bör ju inte dras över samma strå (ironiskt något som regelbundet händer människor som kommer från icke-europeiska länder). Likväl, om man är insatt i den postkoloniala debatten, är det svårt att frångå den magnitud av människokräkningar som otaliga västmakter har åsamkat andra nationer, från romarriket till USA idag.

     • Anonym

      Instämmer! Alla starka makter påtvingar sina tankar, ideal, religioner etc. på andra. Islam stod vid Wiens murar och sträckte sig med vapenmakt ner till Indien. Garamanterna utrotades. 
      Men allt är inte ”vit mans” fel. Romarna kan inte klassas som ”vit man” utan enbart som en  stark militärmakt med stort tekniskt kunnande och inte direkt förlåtande! För övrigt anser jag ….etc.
      Men vissa objektiva ”sanningar” borde finnas, har araberna och afrikanerna samarbetat eller har, som antytts i tidigare debatt, Sverige haft slavjägare i Afrika? Är all slavhandel Europas fel? 
      Se inte enbart på historisk forskning som sällan når ut, utan på den propaganda, eller vad man nu skall kalla den, som enbart grundlägger Europa/ sedan USA när det uppstår.
      Mea culpa!

     • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

      Med vilka referenser baserar du din tolkning på att romarna inte kan ses som ”vit man”? Hela det västeuropeiska samhället grundar sin identitet på antikens storhets tid, eller vad som brukar kallas för ”västerländska civilisationens vagga”. 

      Om sanningar borde finnas eller inte är en helt annan diskusson. Beträffande händelser i det förflutna, är det aldrig möjligt att tala om sanningar. Som Jenkins påpekar, det enda sättet vi kan vara säker på att något har hänt är om vi använder oss av en tidsmaskin. Frågan är om vi ändå hade haft möjlighet att bilda oss en sanning?

      Propaganda som skuldbelägger USA och Europa? Och den propaganda som skuldbelägger muslimer och araber för allt skit som händer i världen då? Från 1896-2000-talet har Hollywood producerat över 1100 filmer där araber och muslimer porträtteras. Majoriteten av dessa filmer stereotypiserar araben som den värsta antagonist som västvärlden någonsin skådat. Barbar, korkad, blodtörstig, omoralisk mm. Det kallar  jag propaganda. 

     • Guest

      1100 filmer? Hur många filmer har inte Hollywood släppt som framställer tyskar och japaner, till och med britter, som hänsynslösa skurkar? Och hur många filmer har de inte släppt där amerikaner är anagonisterna? Ett tips: ta av dig Said-glasögonen så ser du klarare. Då kommer du att se att ytterst få av de 500 framgångsrikaste filmerna genom tiderna inte har araber som antagonister.

      ”Som Jenkins påpekar, det enda sättet vi kan vara säker på att något har hänt är om vi använder oss av en tidsmaskin.”

      Som Richard J. Evans påpekar så kan vi visst vara säkra på att något har hänt. Det finns till och med domstolsutslag på det.

     • Anonym

      På den tiden delade man inte upp världen i hudfärger, vilket du borde förstå om du läst historia. Vad som är sanning är givetvis relativt, segraren skriver historien.
      The Withe Mans Burden? År inte det lite väl överspelat?
      Betr. filmerna så gör ju nu arabvärlden allt för att visa att de är sanningen! Se på al-Shabab, självmordsbombare, martyrer, ”hjältar” som skär halsen av en baby, läs islamisternas hemsidor, Googla på den som togs hit som föreläsare, Salah Sultan.
      Att Islam en gång varit en förebild för vetenskap innebär inte att de fortfarande är det.
      Slavhandel existerar, inte bara inom sexindustrin.
      Wahhabister som som med oljemiljarder sprider sin hatpropaganda, även i Sverige.
      Men, det handlade faktiskt om att Afrikaner och araber jobbade hårt ihop i slavhandeln, något som PK-folket inte vill erkänna!
      Är du vit och europe är det helt ditt fel!

   • Anonym

    Då kanske du kan svara på min frågor om hur viktig slavhandeln var för ekonomin i kalifatet i Bagdad. Har läst att de använde mycket slavar för jordbruk och gruvdrift i Irak under medeltiden och till och från fick enorma slavuppror med flera tusen slavar som till och med besegrade trupper som skickades för att slå ner dem. Och om detta stämmer varför finns det inga svarta kvar i Irak (eller jag kanske har missat det) så som det finns i massa andra länder som har tagit slavar från Afrika (USA, Brasilien)?

    Tack på förhand.

    • Anonym

     Måste det ha varit afrikaner då? Osmanerna tog ju mycket slavar från balkanområdet t ex. Slav är ju inte synonymt med svart afrikan.

     • BigDemonicBunny

      Under en stor del av bagdadkalifatets existens så tyder mycket på att de vanligaste var att slavar kom från Balkan eller runt Svarta havet. Detta fortsatte även under det Ottomanska imperiet.
      När det gäller hur mycket slavhandeln dominerade den arabiska ekonomin så är det svårt att säga, men jag skulle gissa att det var ungefär ekvivalent med det romerska imperiet. Det tog dock andra former i och med att slavsoldater (mamelucker, ghilmaner och senare Janissarier) var mycket vanligt i arabvärlden.

     • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

      Mycket väl formulerat. Tragiskt nog är det min uppfattning att även dagens slavdiskurs är synonymt med afrikaner för många individer. 

     • Anonym

      Det är sant det finns ju faktiskt inget som säger att en slav måste vara mörk, my bad.

    • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

     Jag ska vara helt ärlig, jag är inte så insatt i just slavtemat i relation till araberna. Som bekant är det ju ingen nyhet att forna stormakter har bedrivit slavhandel. Men när du nämner medeltiden, när specifikt talar du om, trots allt ett millennium som du refererar till. Och det är verkligen araberna som du talar om och inte osmanerna? Muslim är inte = med arab eller vice versa, även om många tror det.  

     • Anonym

      Omkring 800-900-talet, var inte det den gyllene eran för de olika Islam/Arabiska rikena? det är väl medeltiden för resten av världen minus Sverige?

     • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

      Jag skulle nog säga att den var under en längre period än så. Men ja, det var araber och inte osmaner. Jag förstår inte riktigt vad det är du vill få fram? 

     • Anonym

      Nja, jag är väl mest intresserad om det finns några rester av de olika kulturer eller människor som togs dit som slavar, om man kan se några tecken idag.

      Det är alltid intressant att se hur olika erövrare ibland anammar de kulturer som det har erövrat, där tar väl Kineserna priset som kulturella överlevare nr 1.

      Det är alltid en intressant självmotsägelse när de som erövrat går från ”Vi är bäst, ner på knä!” till ”Åhh det där luktar gott och vilka sköna kläder”.

   • Anonym

    Det är förstås ingen hemlighet bland dem som har litet kunskaper i historia. Men i breda lager av allmänheten vill jag bestämt påstå att den bild man har av slavhandel är triangelrutten Europa – Västafrika – USA och inget annat.T.o.m. i min sons skolböcker var detta det enda som nämndes vilket jag tyckte var närmast historieförfalskning.

    Trafiken till Västindien och inte minst Brasilien, som ju var väldigt stor, den tusenåriga historien av slavhandel från östafrika till muslimska länder och Indien och trafiken av européer som slavar till nordafrika är betydligt mer okända. Tyvärr, för bilden skulle behöva nyanseras en hel del.

    • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

     Problemet kan härligga i var i boken du tittade. Om du specifikt tittade på rubrikerna som behandlar slavhandeln lär du kanske inte hitta det. Men tittar du på stycket som behandlar arabiska kulturen mellan 600-1500-talet så lär du finna det. Säkerligen finns det böcker som valt att inte ta med det, men majoriteten av de böcker som jag har tittat på från 1960-talet till idag behandlar slavhandeln i arabvärlden. Det är givetvis även beroende av om läroböckerna utgår ifrån en genetisk eller ett genealogiskt perspektiv. 

   • Anonym

    Någon hemlighet är det inte. Dock så försöker vänsterinriktade ofta tona ned andra gruppers inblandning i allt som på något sätt är negativt. Man drivs av ett självhat och man skäms för att vi lever i rikedom och Afrika i fattigdom. Av någon anledning tror då dessa att genom att skylla allt på den vita mannen kommer jämna ut olikheterna. Ett annat exempel på detta är hur folk, oftast vänsterinriktade, skyller invandrares utanförskap på svenskars rasism när det helt uppenbart beror på att de kommer från fattiga u-länder där majoriteten saknar utbildning.

  • Anonym

   Om man läser lite om ämnet så framgår att araberna tog ungefär 10ggr så många slavar som européerna, dock gick ofta männen till nord/sydamerika medans kvinnorna hamnade i mellanöstern som slavar i harem etc.

   • Anonym

    Stämmer så bra så bra!

 • Anonym

  Det som skiljer den vetenskapliga publikationen från den massmediala i Sverige idag, är
  – den vetenskapliga eftersträvar att publicera sanna förhållanden, oavsett politiska implikationer
  – den massmediala eftersträvar att publicera politiskt korrekta förhållanden, oavsett sanningsvärde

  • http://www.facebook.com/people/Jesper-Shuja/100001769667671 Jesper Shuja

   Visst eftersträvar vetenskapen att finns sanna förhållanden, likväl är det osannolikt att de inte påverkas av de hegemoniska förhållandena i samhället!

  • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

   Gäller tråkigt nog inte i alla ”vetenskapliga” sammanhang, helt tydligt har stora delar närmat sig det massmediala och ideologiska.

 • http://www.facebook.com/jost.herholz Jost Herholz

  bekräftar: afrkansk inblandning i slavhandeln – ingen nyhet för den initierade. Däremot för historieförfalskarna bland skolboksförfattarna. Emotser fler historierevisioner. Stod England ensam mot Hitler 1940?.  Var stod resten av brittiska imperiet?. Sydafrikaner, kanadensare, etc?

  • Anonym

   Kolla gärna, med tanke på S.t.G. var de s.k. palestinierna stred! Och använder vissa stater fortfarande den gamla nazipropagandan? Jud Süss, m.m.

 • http://pulse.yahoo.com/_UYBEQXXVFYWH5JWQPTGVSJL6BE Evelius

  Nu är det nämligen så att: verkligheten är en sak, efterhandskonstruktioner och påhitt är någonting helt annat. ”Saddam Hussein mass destruction weapons” någon? Labila grisliknande mytomaniska idiotter.

 • http://pulse.yahoo.com/_UYBEQXXVFYWH5JWQPTGVSJL6BE Evelius

  Nu är det nämligen så att: verkligheten är en sak,
  efterhandskonstruktioner och påhitt är någonting helt annat. ”Saddam
  Hussein mass destruction weapons” någon? Labila grisliknande mytomaniska
  idiotter.

  • Anonym

   Lite grovt att kalla Hussein och hans gelikar vid det!

 • Anonym

  Vissa sanningar är så obekväma att de inte skall framföras.
  Det är inte PK och strider mot den enögda verklighetsbild som bör visas.
  Populism är däremot enögd verklighetsbild som inte är PK och därför skall bekämpas.

  Det gäller således att noga välja vad som skall betraktas enögt och även ha en utvecklad känsla för timing, annars kan det gå illa.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Petterssons

  700 000 europér och c:a 1000 svenskar var slavar i Nordafrika mellan 1500 och 1850 men det visste ni säker redan.

  http://petterssons.bloggsida.se/politik/svenska-slavar-i-nordafrika

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Petterssons

  Afrikaner, européer och amerikaner har en del i slaveriet men det är i helt andra dimensioner än de muslimska. Muslimerna bedrev etnisk rensning i hela Nordafrika långt innan detta ord var uppfunnet och i jämförelse med den muslimska slavhandeln som förekommer än idag är de övriga rena rama amatörerna.

  http://petterssons.bloggsida.se/politik/slaveri

  • http://pulse.yahoo.com/_UYBEQXXVFYWH5JWQPTGVSJL6BE Evelius

   Låt se nu,

   Baserar du din skrattretande källa & efterhandskonstruktion på en YB video nu också? Gå lägg min ”vän”

 • Anonym

  att sanningen vad gäller afrikaners, judars och arabers inblandning i slavhandeln kommer fram ändrar ingenting. den debila massan läser aftonbladet och ser på idol, och kommer alltid beskylla sig själv för historiens alla oförätter. när dom tänker på slaveri så tänker dom på hemska europeer som gick in i afrikas mörka djungel och tillfångatog afrikaner från deras idyll, för det har dom sett i kunta kinte.. tyvärr har indoktrineringen gått för långt så alla försök till upplysning är förgäves

 • Anonym

  Intressant hur verkligheten gång på gång överträffar dikten. Skulle man spinna en roman eller film runt ett livsöde som Fendas, skulle den avfärdas som alltför fantasifull

 • mikaelsod

  Det kan ju inte vara möjligt, en kvinna, och dessutom svart!? Jag som bara läser svenska tidningar trodde ju att alla problem alltid var vita europeiska mäns fel…vad ska nu det svenska PK-etablissemanget göra? Min gissning, igonrera denna artikel, eller hänga budbäraren, dvs skribenten, kanske rentav en DO-anmälan…

 • Anonym

  Den amerikanske kongressledamoten Ron Paul höll vad han säger skulle kunna vara hans sista tal för kongressen. Han kritiserade bland annat det monetära systemet och vad han anser är orättfärdiga krig och angrepp på civila fri- och rättigheter.
  http://youtu.be/Zqi6paX3ong

PENGARNA SLUT

Grekland: Vi kan
inte betala IMF-lånet

Krislandet skulle ha betalat 1,6 miljarder euro till IMF i juni.

Vad är det som pågår i Grekland?

aten

Heta rykten och förvirrande utspel.

Just nu: Rånare slog ner personal vid rån

Stockholm

Fyra män slog till mot guldbutik.

Uppgift: Rysk affärsman mördad

Föll ihop på gods i England. Rester av dödlig växt har hittats i magen.

Ministern på kurs i kamp mot terrorism

Södertälje

Ska vara redo vid ett terrordåd.

”Skäl att tro på ett nytt klimatavtal”

klimattoppmötet

Pressen ökar.

Problem för Kinas jättesatsning

Miss

Tianjin Eco city inte tänkt som sovstad.

Se Måns Zelmerlöws första Idol-audition

”Heroes”- hjälten inledde karriären med ”Hero”.

”Skolor, ni får de föräldrar ni skapar”

REPLIK

Föräldraförening: Varför inte dra nytta av oss?

”Skolinspektion används som hot”

Lärare pressas av missnöjda föräldrar.

Massgravar funna i Malaysia

Har hittats i närheten av läger som drivs av människosmugglare.

Färgsprakande lugn välkomnar turister

sevärt

"Här står tiden fortfarande stilla."

Friluftskombi vill armbågas med Volvo

Biltest

Bilteknisk revolution talar för Subaru.

svd story – för dig som prenumerant

Här byggs världens största hotell

jätte

10 000 rum – egen våning för kungliga.

Skryt ”förstör” den heliga staden

Bilder

Se gamla Meckas makalösa förvandling.