Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Finansmannen Mats Qviberg som hotas av en saftig stämning efter bankkraschen i HQ, har bytt ut sin advokat från DLA Nordic. Ett missnöje med hur ombudet skött skadeståndsprocessen ska ligga bakom beslutet enligt uppgifter till SvD Näringsliv.

Unknown-13

Det rättsliga efterspelet efter haveriet i HQ bank för fyra år sedan fortsätter. Qviberg stämdes i en civilrättslig process som drivs av storägaren Sten Mörtstedt via HQ. Målet har ännu inte riktigt kommit igång men parterna har redan träffats i domstol. Trots att processerna pågått under flera år och turerna  är invecklade så byter nu Qviberg  ut sina juridiska ombud. Det framgår av en skrivelse, daterad 7 maj från hans jurister Gunnar Johansson och Emma Norburg vid DLA Nordic, till Stockholms tingsrätt. Där framgår det också att deras uppdrag för Mats Qviberg upphört.

bild-65

SvD Näringsliv har sökt Mats Qviberg utan resultat. Men enligt uppgift så har Qviberg varit mycket missnöjd med DLA duons insatser. I slutet på förra året vann HQ, vars aktieägare stämt sin forne ordförande på stora belopp, en viktig delseger mot Qviberg i tingsrätten.

Två nya ombud med mycket erfarenhet av finansiella mål ska istället ha kallats in för att bistå Qviberg. Men namnen har inte bekräftats av Mats Qviberg till SvD Näringsliv. HQ har som bekant sökt skadestånd av bland annat den tidigare styrelsen med dåvarande ordförande Mats Qviberg i spetsen. Men även HQ:s tidigare revisor Johan Dyrefors och KPMG är föremål för stämningen. Det kan bli vansinnigt dyrt för KPMG. Totala beloppet som HQ kräver av revisorn och fd styrelsen är 3 miljarder kronor. Men med tanke på att processerna kanske blir klara först 2018 så skulle, om HQ vinner, slutnotan med ränta landa på drygt 5 miljarder kronor.

 

Det var i vintras som Stockholms tingsrätt gav HQ rätt att driva skadeståndsprocessen mot KPMG och övriga inblandade i HQ-bankhaveriet. Frågan gällde att KPMG och Mats Qviberg anser att det inte är HQ som har skadeståndsrätten. Men Stockholms tingsrätt gav HQ rätt och därmed kan bolaget fortsätta att driva skadeståndsprocessen vidare. Det pågår även en utredning om eventuella brott i samband med bankkraschen. Inom ett par veckor väntas åklagaren väcka åtal mot sex personer däribland förre HQ ordförande Mats Qviberg. I den processen har Qviberg ett annat ombud, Hans Strandberg.

 

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter:

Patricia Hedelius

Tingsrätten ger HQ rätt att driva skadeståndsprocessen mot KPMG och övriga inblandade i HQ-bankhaveriet. Det kan ge mer bränsle åt åklagaren i ett eventuellt brottmål.

KPMG och Mats Qviberg anser att det inte där HQ som har skadeståndsrätten. Men  Stockholms tingsrätt ger HQ rätt därmed kan bolaget fortsätta att driva skadeståndsprocessen kronor vidare.

HQ har som bekant sökt skadestånd av bland annat den tidigare styrelsen med dåvarande ordförande Mats Qviberg i spetsen. Men även HQ:s tidigare revisor Johan Dyrefors och KPMG är stämda. Om Prosolviadomen ligger fast så kan det sannolikt påverka HQ:s processer. Styrelsens ansvar skjuts då mer över till revisorn. Det kan bli vansinnigt dyrt för KPMG. Totala beloppet som HQ kräver av revisorn och fd styrelsen är 3 miljarder kronor. Men med tanke på att processerna kanske blir klara först 2018 så skulle, om HQ vinner, slutnotan med ränta landa på drygt 5 miljarder kronor.

Men tingsrättens dom kommer sannolikt tvinga Mats Qviberg och de övriga stämda att lyfta bladet från munnen. I och med att skadeståndsprocessen rullar på kommer de inblandade i HQ kraschen snart tvingas formulera sina ståndpunkter inför rättsliga förhandlingar. Något som de inblandade hittills undvikit. Men i och med att åklagaren i brottmålet ännu inte formulerat något åtal så kan diskussionerna i civilmålet/skadeståndsprocessen påverka eventuella åtal.

Patricia Hedelius
Unknown-9
Nu på måndag är det dags för Mats Qviberg att höras i Stockholms tingsrätt. Då möter han för första gången Sten Mörtstedt och de övriga aktieägarna i HQ:s ombud i skadeståndsfrågan.
Mats Qviberg hoppas få skadeståndskraven efter HQ:s fall avvisade av domstolen. Taktiken har varit att ifrågasätta om en avgörande bolagsstämma någonsin har hållits. Processen är en snårskog av juridiska invecklade turer och svåra att redogöra för i detalj.
Men får han rätten med sig är det nog ingen garanti för att alla delar i skadeståndsanspråken mot honom och övriga styrelsemedlemmar försvinner där och då.
Unknown-8
Patricia Hedelius

Nya motgångar möter revisionsbyrån KPMG. Efter knappt ett år på posten som vd slutar Hans Åkervall. Byrån har ingen efterträdare klar utan revisorsnestorn George Pettersson blir tillförordnad vid sidan av sitt ordförandeskap i KPMG:s styrelse.

Pressmeddelandet trycker på Hans Åkervalls insatser för KPMG, vad de konkret består i beskrivs dock inte särskilt väl. Inte heller varför han slutar. Ryktena runt Hans Åkervalls snabba reträtt är annars att han och George Pettersson inte dragit riktigt jämt.

Unknown-2

Ledningsstök börjar utmärka KPMG. Det var i oktober 2012 som dåvarande vd Helene Willberg lämnade efter fyra år. Inte heller då fanns någon efterträdare på plats vilket tydde på hastiga beslut. Hans Åkervall var tillförordnad till en början men tog över permanent i början på detta år. För bara ett par veckor sedan slutade kommunikationschefen, inte heller där har KPMG tillsatt någon permanent.

Unknown-4

Helene Willberg

Det finns mer än bara personkemi som bidrar till turbulensen  runt byrån. Internt är en stor del av de anställda missnöjda med ledningens sätt att hantera skadeståndshotet mot byrån, enligt uppgifter till SvD Näringsliv.

Likt branschkollegan PWC som nyligen gick med på en förlikning i miljardklassen med en tidigare kund lever KPMG farligt. Skadeståndshotet från KPMG:s tidigare kund HQ är inget som revisionsbyrån har börjat spara till. Förra året betalade KPMG ut 250 miljoner, och året innan 275 miljoner till sina 96 ägare, varav flera av dem som till exempel George Pettersson och Hans Åkervall har ledande positioner i byrån. Man kan fråga sig om det är förenligt med försiktighetsprincipen enligt aktiebolagslagen. Men för de anställda som inte är aktieägare kan ledningens pengaregn i form av utdelningar leda till att de själva får stå för ett eventuellt skadestånd till HQ.

Patricia Hedelius

Revisionsbyrån KPMG, i blåsväder för skatteplanering och miljardstämningen från HQ, söker ny kommunikationsdirektör. Gissa vad som står överst på deras kravlista i headhuntingfirmans annons?

Ni gissade nog rätt  ”bred erfarenhet av kriskommunikation” är den viktigaste egenskapen. Men jag kan lägga till en annan önskvärd egenskap. Slagtålighet är nog så avgörande med tanke på hur KPMG farit runt i media men också med tanke på att nuvarande kommunikationsdirektörn inte haft det så lätt internt.

Patricia Hedelius
PwC väljer att förlikas med Prosolvias konkursbo. Det innebär att revisionsjätten omgående betalar 742,5 miljoner kronor i skadestånd. Mycket pengar – men betydligt mindre än de 2,2 miljarder som hovrätten kom fram till.
Att revisorsbyrån nu får stå för kalaset kan tolkas som att ansvaret har förskjutits från bolagets styrelse till revisorn. Men det är att dra förhastade slutsatser.
Längden på processen, som PwC inte har ödslat energi på för att påskynda, har haft en stor betydelse i en mycket viktig fråga. Under den segdragna tvisten har Prosolvias styrelse slunkit ut bakvägen tack vare preskription. Det är ett rent hypotetiskt resonemang, men hade PwC gjort en normal riskbedömning i ett tidigare skede av processen så hade byrån nog varit kvickare med att försöka dra styrelsen inför rätta. Därmed hade sannolikheten varit betydligt högre för att PwC hade haft någon att dela skadeståndsnotan med.
images-2
I det större perspektivet är förlikningen en skräll. För det första eftersom domen i hovrätten inte kommer att prövas i Högsta domstolen, då PwC tar tillbaka sitt överklagande. Därmed har domstolarna en ny praxis att rätta sig efter och en helt annan skala på skadestånd än vad vi är vana vid i svenskt rättssamhälle.
images
Men återigen är det inte hela sanningen. Visst är 2,2 miljarder är en skyhög summa pengar. Men nästan två tredjedelar av summan var räntekostnader. Räntan har tickat i över tolv år.
Prosolvias konkursbo har agerat bank åt PwC i mer än ett decennium. Det kanske kan bli en varningssignal till andra processande parter. Det ska kosta att förhala rättsprocesser.

I första hand bör det vara en väckarklocka för tidigare styrelsen och ordförande Mats Qviberg i HQ, deras revisor och revisionsbyrån KPMG. Efter snart två år har de inte ens hunnit svara på den stämning som lämnats in mot dem i tingsrätten. Räntekostnaderna på skadeståndsbeloppet 3 miljarder kronor är nu uppe i 450 miljoner kronor.

Unknown-4
Prosolvias konkursförvaltare gjorde det också smärtsamt tydligt i pressmeddelandet om förlikningen att PwC aldrig hade kunnat betala hela skadeståndet. Ett PwC i konkurs hade varit det sämsta tänkbara för alla parter. Att revisionsbyråerna är dåligt rustade för stora skadestånd är allvarligt. Men det går inte att skylla på dåliga försäkringar eller på skadeståndets storlek. Den dåliga finansiella situationen är självförvållad.

Om PwC hade sparat sina vinster istället för att dela ut 300-350 miljoner kronor per år så hade skadeståndet till Prosolvia varit kännbart men inte katastrofalt. Det kanske KPMG ska ta och fundera över eftersom byrån hittills inte reserverat en krona för risken att betala skadestånd till HQ. Istället fortsätter KPMG:s styrelse att glatt betala ut i princip allt som byrån gör i vinst.
images-3
Ny rättspraxis på området, stort skadestånd och en kostsam förlikning får betydelse för många andra processer. Vi får sannolikt se fler stora skadestånd. Revisionsbyråer måste sannolikt minska sina utdelningar och spara en större del av sina vinster eller betala högre försäkringspremier. Den ökade risken med revision betyder också att priset kommer att stiga på den typen av tjänster.
Men låt oss hoppas att Prosolviadomen också stärker integriteten hos revisorerna. Det går att säga nej till en styrelse. Det måste också vara okej att som revisor förlora ett uppdrag för att man ställer jobbiga frågor eller inte tycker som kunden.
Patricia Hedelius

Att vara revisor har blivit riskfyllt. Skadeståndskravet på 2,2 miljarder som Prosolvias revisionsbyrå PWC ska betala är astronomiskt. Men den stämning som är riktad mot branschkollegan KPMG kan bli väsentligt mycket större.

HQ har som bekant sökt skadestånd av bland annat den tidigare styrelsen med dåvarande ordförande Mats Qviberg i spetsen. Men även HQ:s tidigare revisor Johan Dyrefors och KPMG är stämda. Om Prosolviadomen ligger fast så kan det sannolikt påverka HQ:s processer. Styrelsens ansvar skjuts då mer över till revisorn. Det kan bli vansinnigt dyrt för KPMG. Totala beloppet som HQ kräver av revisorn och fd styrelsen är 3 miljarder kronor. Men med tanke på att processerna kanske blir klara först 2018 så skulle, om HQ vinner, slutnotan med ränta landa på drygt 5 miljarder kronor.

Unknown-2

Än så länge är skadeståndshotet inget som KPMG har börjat spara till i alla fall. Förra året betalade KPMG ut 250 miljoner, och året innan 275 miljoner till sina 96 ägare trots skadeståndshotet från HQ. Man har väl antagligen betalt något liknande även i år. Det rör sig sannolikt om ca 1 miljard sammanlagt. Man kan fråga sig om det är förenligt med försiktighetsprincipen enligt aktiebolagslagen.

Men den som är partner i KPMG kan nog krångla sig ur med en del pengar på fickan. Men ett skadestånd i miljardklassen blir svårt att betala för firman det blir lika roliga svält år på KPMG som hos branschkollegan PWC.

Förövrigt är just skadeståndskraven från HQ en riktig snackis i olika börsforum, här. Efter Prosolviadomen stack aktien som en raket från 20 till 80 öre. Nu handlas den på runt 50 öre vilket ger ett marknadsvärde på drygt 100 miljoner. Det kanske är dags för KPMG att, göra som stämda förde detta ordföranden Mats Qviberg, köpa på sig lite aktier. Då sitter man på båda stolarna om skadeståndet någonsin blir verklighet. Det kallas för ”hedging” på revisorsspråk.