Annons

SvD.se granskar

Alexandra Hernadi och Tobias Olsson

Alexandra Hernadi och Tobias Olsson

För den som missade vår artikel igår om att vanliga hemförsäkringar inte täcker stölder på serviceboenden finns den här. Eller i dagens papperstidning.

Idag ska vi följa med hemtjänsten på Kungsholmen och träffa både brukare och personal, ska bli spännande.

Här kan du läsa vad socialtjänstlagen säger om vården av äldre. Läs särskilt paragraferna under rubriken ”Äldre människor” som bland annat anger att ”socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. En rimlig hållning. Men att döma av en del av de lex Sarah-anmälningar som SvD.se gått igenom finns det helt klart undantag.