Annons

Fotobloggen

Malin Bonde

Malin Bonde

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om ett förbud mot kränkande fotografering och anser att förslaget är dåligt berett samt tveksamt rent sakligt. En lag som rör intrång i rätten till en personlig sfär kan vara bättre, skriver nyhetsbyrån TT.
Det grundläggande problemet med förslaget är att det är en bilds innehåll som skulle bli avgörande, inte hur bilden införskaffats, enligt lagrådet. Rådet avstyrker lagstiftning ”på det beredningsunderlag som nu föreligger.”
Svenska Journalistförbundet tycker att Lagrådets yttrande är bra.
”Det har hela tiden varit Journalistförbundets uppfattning att ett förbud mot att ta vissa bilder strider mot den grundlagsenliga rätten för allmänheten att lämna uppgifter till media, bland annat bilder”, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
Som förbundet ser det finns det nu inget annat för regeringen och justitieminister Beatrice Ask (M) än att dra tillbaka förslaget. Förbundet tolkar yttrandet som att Lagrådet slår ned på att anskaffarfriheten måste respekteras samtidigt som grundlagsskyddade medier måste vara undantagna från ett förbud.
Journalistförbundet anser, något som också Lagrådet är inne på, att det naturliga är att lämna över frågan till den kommitté som sedan några år ser över lagarna om tryck- och yttrandefrihet, Yttrandefrihetskommittén, skriver TT.