Annons

Faktakollen

Sofia Ström

Sofia Ström


Påstående:

Jan Björklund konstaterar i Folkpartiets valmanifest att ”Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än Danmark och Tyskland”.

Han tog också upp detta i sitt tal i Almedalen i juli.

Hur det är:

Som arbetslös ungdom räknas personer mellan 15 och 24 år som söker jobb.

Under första kvartalet år 2010 var mer än var fjärde svensk ungdom under 25 år arbetslös, 28,6 procent, enligt Eurostat, som sammanställer statistik från EU-länderna.

Danmark har enligt samma statistik en ungdomsarbetslöshet på 14,2 procent och Tyskland 11, 2 procent.

Snittet inom EU-27 ligger på 21,2 procent.

Oskar Nordström Skans är docent i nationalekonomi och forskar på ungdomsarbetslöshet vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala.

Han säger att siffrorna som Eurostat samlat in från de olika länderna är jämförbara och att påståendet att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än Danmark och Tyskland ”tveklöst” stämmer.

– Däremot är det viktigt att komma ihåg att det inte är 28,6 procent av Sveriges ungdomar som är arbetslösa och sitter utslagna och håglösa i ett hörn. Det är 28,6 procent av dem som vill jobba, som är arbetslösa. Drygt hälften av Sveriges ungdomar sitter nöjda i skolbänken, säger Oskar Nordström Skans vid IFAU.

Han säger att frågan om vad den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige beror på är omdebatterad. Det finns flera faktorer som förmodligen spelar in.

Den största anledningen är förmodligen att det i exempelvis Danmark och Tyskland finns lärlingsinriktade yrkesutbildningar. Det medför kontakter och referenser i arbetslivet som gör att ungdomar lättare fasas in på arbetsmarknaden efter skolan.

– Dessutom är de ju sysselsatta med låg lön och räknas som sysselsatta, säger Oskar Nordström Skans.

Här finns mer information för dig som vill se hur ungdomsarbetslösheten har förändrats i de tre länderna under de senaste åren.

I en tidigare, omdebatterad Faktakoll gav SvD Mona Sahlin gult ljus för påståendet att 30 procent av Sveriges ungdomar är arbetslösa.

Många hade olika åsikter om hur ungdomsarbetslöshet ska beräknas, och vi förklarade mer utförligt våra argument här.

I den här faktakollen står jämförelsen mellan Sverige, Danmark och Tyskland i fokus, och eftersom länderna bedöms på samma premisser blir den diskussionen inte relevant här.

Slutsats:

Det blir grönt ljus för Jan Björklunds påstående.

Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än Danmark och Tyskland.