Annons

Faktakollen

Erik Scherlund

Erik Scherlund


Påstående

Den rödgröna oppositionen – kanske framför allt Socialdemokraterna – har vid upprepade tillfällen skrivit om straffbeskattning av pensionärer. Bland annat i SvD, DN och Politikerbloggen.

Före regeringsskiftet 2006 beskattades lön och pension lika. Nu ser det annorlunda ut.

Löntagare har ett så kallat jobbskatteavdrag, det har inte heltidspensionärer.

Oppositionen menar att pension är uppskjuten lön och bör därför beskattas på samma sätt. De anser att utvecklingen under de senaste åren har drabbat pensionärerna och att skattesystemet är diskriminerande.

För att leda sitt resonemang i bevis använder sig oppositionen av följande påstående.

”Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat. … Och regeringen har infört en pensionärsskatt: En vanligt pensionär betalar 700 kronor mer i månaden i skatt än en löntagare med samma inkomst.”

Påståendet bygger på att ”en vanlig pensionär” har en månadsinkomst på 14 000 kronor.

Så är det

Riksdagens utredningstjänst har räknat på effekterna av regeringens skattepolitik. Resultatet redovisas i en promemoria. Här går det mycket riktigt att läsa att pensionärer betalar mer i skatt än en löntagare vid samma inkomstnivå.

I sammanhanget bör dock nämnas att varken pensionärer eller löntagare har fått skattehöjningar under mandatperioden. Tvärtom har bägge grupperna fått sänkt skatt.

Vid en inkomstnivå på 14 000 kronor i månaden har en löntagare fått en årlig skattesänkning med 11 978 kronor. Motsvarande summa för en pensionär är 3 282 kronor.

Det betyder att vid den inkomstnivån betalar en pensionär drygt 700 kronor mer i skatt per månad än en löntagare.

11 978 kr – 3 282 kr / 12 mån ? 725 kr

De rödgröna har alltså rätt i att den borgerliga regeringens politik lett till att pensionärer och löntagare beskattas olika.

Slutsats

Oppositionen får grönt ljus för sitt påstående att en vanlig pensionär med en inkomst på 14 000 kronor i månaden betalar 700 kronor mer i skatt än en löntagare.

Skatteskillnaden märks mer eller mindre vid olika inkomstnivåer. Vid en månadsinkomst på 20 000, en mer normal arbetarlön, skiljer det 1 068 kronor.

Påståendet att regeringen har infört en pensionärsskatt är dock mer tveksamt och får gult ljus av faktakollen.

Visst, pensionärer och löntagare beskattas olika i dag. Så var det inte före 2006. I den bemärkelsen finns det numera en pensionärsskatt. Det är detta förhållande oppositionen tar fasta på när de menar att ”regeringen infört en pensionärsskatt”.

Men, det har inte tillkommit någon ny skatt för pensionärer. Faktum är att även pensionärerna fått sänkt skatt under mandatperioden.

Samtidigt har löntagare fått en större skattesänkning i och med jobbskatteavdraget. Det innebär i sin tur att klyftan mellan pensionärer och löntagare har ökat – åtminstone vad det gäller skatten.