Annons

Faktakollen

Erik Scherlund

Erik Scherlund


Påstående:

Miljöminister Andreas Carlgren (C) ger regeringen tretton rätt när han summerar miljöpolitiken under den gångna mandatperioden.

Han recenserar den egna politiken på Brännpunkt den 10 juli som ett svar på språkröret Maria Wetterstrands (MP) artikel några dagar tidigare – Reinfeldts kolsvarta miljöbokslut.

Andreas Carlgren skriver att regeringen kraftigt höjt ambitionen på miljöområdet och radar upp tretton lyckade exempel.

Faktakollen har valt att studera ett av dessa.

Under punkt fyra tar Andreas Carlgren upp trafikens utsläpp.

Han skriver:

”Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.”

Hur det är:

Vi börjar med den första delen av Andreas Carlgrens påstående:

Att det har skett ett trendbrott under alliansen ledning och att utsläppen från trafiken har minskat.

Här lutar sig Andreas Carlgren mot statistik från Naturvårdsverket. Närmare bestämt statistiken för utsläppen av växthusgaser från alla inrikes transporter – vägtrafik, järnväg, flyg och sjöfart. Utsläppen redovisas i så kallade koldioxidekvivalenter.

Trendbrottet ska enligt miljöministerns tjänstemän skett 2008 när utsläppen för första gången sedan 2003 var mindre än 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Naturvårdsverket ger Andreas Carlgren rätt i sak, att minskning av utsläppen från inrikes transporter minskat under 2008 och 2009.

Vad som ligger bakom minskningen är dock inte lika självklart.

Vägtrafiken är den överlägset största koldioxidboven. Här förklaras utsläppsminskningen till viss del av en ökad användning av biobränslen och energieffektivare bilar.

Men minskningen kan också förklaras av lågkonjunkturen som slog till med full kraft hösten 2008. Lågkonjunkturen påverkar framför allt de tunga transporterna som blir betydligt färre när ekonomin går på tomgång.

Därför kan det vara för tidigt att tala om något annat än ett tillfälligt trendbrott.

– Att utsläppen minskat under 2008 och 2009 är tydligt. Men vi har inte facit på vad som händer när den ekonomiska uppgången kommer, säger Pär Gustafsson, chef på enheten för miljö och hälsa på Trafikverket.

Larsolov Olsson, handläggare på Naturvårdsverket, är också tveksam till att det handlar om en utveckling som är här för att stanna.

– Det kan man inte vara tvärsäker på. Det känns lite tidigt att räkna in en absolut minskning, det har gått upp och ner förr, säger Larsolov Olsson.

Han menar dock att minskade utsläpp från nya personbilar talar för en ny trend.

Men det finns också prognoser som pekar åt ett annat håll – att klimatutsläppen från transporterna kommer att vara oförändrade fram till 2020. Det förklaras av att trafikökningen är så pass stor att minskningen i koldioxidutsläpp per körd kilometer inte räcker till för att det utsläppen ska minska totalt sätt. Energimyndigheten och Naturvårdsverket kommer fram till just den slutsatsen i en gemensam rapport.

Till den andra delen:

Att utsläppen från nya bilar minskar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.

Här lutar sig Andreas Carlgren mot statistiken över nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp. Det handlar alltså om hur mycket koldioxid nyregistrerade fabriksnya bilar släpper ut per kilometer.

Även här har Andreas Carlgren rätt i sak. Sedan mätningarna började 1978 har minskningen aldrig varit så stor som mellan 2008 och 2009. Det handlar om 5,3 procent, från 174 gram per kilometer till 165 gram per kilometer.

På Trafikverket analyseras orsakerna bakom minskningen.

– Den enskilt största anledningen är EU-beslutet om 130-gramkravet. Det leder till att alla tillverkare som agerar på den europeiska marknaden måste anpassa sig till detta, säger Pär Gustafsson, på Trafikverket.

Han syftar på EU-beslutet som innebär att nytillverkade bilar ska släppa ut högst 130 gram koldioxid per kilometer år 2012.

Samtidigt är minskningen i Sverige större än i övriga Europa. Pär Gustafsson pekar ut tre exempel som kan förklara varför.

* Den intensiva klimatdebatten påverkar individernas val när de ska köpa bil.

* Miljöbilspremien som gör det förmånligt för en privatpersoner att välja en bilar som är något bättre för miljön.

* Förmånsbeskattningen gör att det även är förmånligt göra samma val när det handlar om tjänstebilar.

Slutsats:

Del ett:

Rätt i sak. Det handlar om ett trendbrott i den bemärkelsen att utsläppen under 2008 minskade för första gången på flera år.

Experterna frågar sig dock om det handlar om effekterna av en aktiv miljöpolitik eller resultatet av en lågkonjunktur.

Del två:

Rätt i sak. Koldioxidutsläppen från nya bilar minskar mer än någon gång tidigare.

Experterna tror att den främsta förklaringen går att finna på EU-nivå och beslut som fattas där, beslut som Sverige varit med och mejslat fram. Men även nationella styrmedel har lett till att det blivit mer attraktivt att köpa så kallade miljöbilar.

Summa summarum:

Andreas Carlgren får grönt ljus för sitt påstående att: ”Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.”