Annons

Faktakollen

Faktakollen

Faktakollen

Faktakollens undersökning av Gudrun Schymans påstående om hur mycket kvinnor förlorar varje minut i utebliven lön har fått en del kritik.

Dessutom kom Aftonbladets lögndetektor kom fram till motsatt resultat än vad Faktakollen gjorde.

Men det finns många sätt att räkna på.

Till att börja med måste Faktakollen korrigera siffran 70 miljoner per år, som naturligtvis ska vara 70 miljarder per år.

Vi vill också förtydliga att 83 procent står för att kvinnor tjänar 83 procent av mäns lön.

Precis som många uppmärksamma läsare har noterat har vi har valt att jämföra kvinnor som grupp med män som grupp, och inte viktat kvinnor för yrke, ålder, utbildning eller sektor, eftersom det var det Gudrun Schyman gjorde i sitt påstående.

Däremot är hänsyn taget till att kvinnor exempelvis oftare arbetar deltid, annars blir siffran 70 procent. ”Om man ser till hela inkomsten under ett år, det vill säga summan av inkomst från arbete och kapital, och olika ersättningar som sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etc. motsvarar kvinnors genomsnittliga inkomst bara 70 procent av männens. En viktig förklaring är att kvinnor oftare än män arbetar deltid”, skriver Jämo.

Räknar man med den viktade skillnaden, att kvinnor tjänade 92 procent av mäns lön 2004, en total lönesumma på 33,3 miljarder, (som Riksdagens utredningstjänst räknat med), blir skillnaden ungefär 63 000 kronor i minuten.

Till skillnad från Aftonbladets granskning så har vi räknat per minut på dygnet, och inte räknat ut skillnaden per beräknad arbetstidsminut – vilken blir högre, men möjligen skulle varit mer korrekt.

Räknar man med den standardvägda summan per arbetsminut under 220 arbetsdagar per år blir summan Gudrun borde ha bränt 315 341 kronor.

Faktakollen granskade också Schymans siffror som kommer från 2004, idag blir siffran högre på grund av löneutvecklingen.

Använder man som Aftonbladet de senaste siffrorna från SBC, från 2008, ser man en löneskillnad på 4 700 kronor i månaden. Det ger en skillnad på 29,4 kronor i timmen, 50 öre i minuten om man räknar med 160 arbetstimmar i månaden. Multiplicerat med antal arbetande kvinnor blir inkomstskillnaden då 900 000 kronor.

Att Faktakollen sedan gav grönt ljus trots att FI avrundat 130 000 kronor nedåt till 100 000 kronor, beror på att de inte har tolkat sifforna till sin egen favör och avrundat uppåt.