Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan NilssonPåstående: I riksdagens partiledardebatt den 16 juni sade Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly: ”Socialbidragskostnaderna ökar i 90 procent av landets kommuner”.

Hur det är: I debatten angav inte Lars Ohly hur han hade fått fram ökningen. Faktakollen vände sig till Socialstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för statistiken över socialbidrag eller försörjningsstöd som är det begrepp som används i officiella sammanhang.

Enligt den senaste kvartalsrapporten har utbetalningarna, exklusive introduktionsstöd till flyktingar, ökat i 245 kommuner första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Det är 84,5 procent av landets 290 kommuner.

Totalt betalade kommunerna 2,4 miljarder kronor i bistånd under första kvartalet 2010. I fasta priser ökade summan med 12 procent jämfört med kvartal ett 2009.

I 42 kommuner hade utbetalningarna minskat och i tre var de oförändrade. Introduktionsersättningen till flyktingar och andra utlänningar kommunerna tar emot minskade med 5 procent första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol.

2009 fick, enligt Socialstyrelsens årsrapport, 237 307 hushåll socialbidrag. Det var en ökning med 22 100 jämfört med 2008. Antalet personer som fick bistånd förra året uppgick till 422 300. Det var en ökning med 10 procent jämfört med 2008.

Under 2009 betalade kommunerna lite drygt 11 miljarder kronor i socialbidrag. Utbetalningarna ökade med 17 procent jämfört med 2008.

Slutsats: Lars Ohlys påstående skiljer 5,5 procentenheter från den exakta uträkningen av i hur många kommuner socialbidragen ökar första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Istället för att avrunda uppåt borde han, enligt gängse regler, ha avrundat nedåt och då sagt 80 procent. Skillnaden är dock så pass liten att Lars Ohly får gult ljus av Faktakollen.