Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson


Påstående: I en artikel på DN-debatt den 26 maj skriver Mona Sahlin, Thomas Östros, Thomas Bodström, Carin Jämtin och Ilija Batljan följande om hur många småhus i Stockholms län som omfattas av den rödgröna oppositionens förslag till förändrad fastighetsskatt:

”De som har dyra villor, värda över cirka sex miljoner (det vill säga ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) får höjd skatt. Det berör cirka 21 000 eller 7,5 procent av husen i Stockholms län.”

Faktakollen har granskat om det stämmer.

Hur det är: I Stockholms län finns, enligt Lantmäteriet, 313 957 småhus. Av dessa har 23 265 ett taxeringsvärde på 4,5 miljoner kronor eller mer. Det är 7,4 procent av alla småhus i länet.

I hela landet finns 2 336 390 småhus. Av dessa har 32 960, eller 1,4 procent, ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor.

Så här ser de rödgröna partiernas förslag till fastighetsskatt ut: Innehavare till småhus med ett taxeringsvärde på mer än 4,5 miljoner kronor får betala mer pengar än i dag. Från den 1 januari 2011 ska de utöver den nuvarande kommunala avgiften också betala en procentenhet skatt på den del av taxeringsvärdet som överstiger 4,5 miljoner kronor. Samtidigt ska den nuvarande begränsningsregeln, som innebär att pensionärer inte ska behöva betala mer än 4 procent av sin inkomst i avgift, omfatta alla.

Den ränta/avgift som betalas på uppskjuten reavinstskatt ska i ett första steg avskaffas för belopp upp till och med 200 000 kronor. I dag betalar man, förenklat uttryckt, 0,5 procent i ränta/avgift på den uppskjutna reavinsten.

De rödgröna vill höja skatten på reavinsten till 23 procent, i dag är den 22 procent.

Slutsats: Påståendet om att 7,5 procent av småhusen i Stockholms län berörs av den rödgröna fastighetsskatten stämmer. Därför ger Faktakollen Mona Sahlin och hennes medförfattare grönt ljus för påståendet om att 7,5 procent av småhusen/villorna i Stockholms län berörs av de rödgrönas förslag.