Annons

Faktakollen

Sofia Ström

Sofia Ström

Påstående:

Socialminister Göran Hägglund (KD) skriver att medborgarnas förtroende för vården ökar och att tillgängligheten ökat på SvD:s Brännpunkt.

”Det är 67 procent färre som väntar mer än vad vårdgarantin anger efter ett år med kömiljarden”.

Hur det är: Kömiljarden innebär att Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har enats om en konstruktion där en miljard kronor ska fördelas mellan de landsting som lyckas väl i att ge sina patienter vård i tid och korta ned sina vårdköer.

Vårdgarantin innebär att en patient ska få kontakt med vården samma dag, besöka husläkare inom fem dagar, besöka specialist inom 30 dagar och behandling inom 90 dagar.

SKL driver en webbsida, vantetider.se, där man kan se aktuella väntetider i olika landsting.

Där har de gjort en jämförelse mellan jan-april 2009 och jan-april 2010 (i genomsnitt per månad) på hur många som fick vänta längre än 90 dagar på besök respektive operation. Enligt den uträkningen väntar 48 procent färre på besök, och 43 procent färre på operation, vilket ger ett snitt på 45,5 procent.

– Kömiljarden aviserades hösten 2008 men den började användas i början av 2009. Därför har vi valt att räkna med de första månaderna 2009, säger Berlith Persson, på avdelningen för vård och omsorg vid SKL.

–Det uppstår också en del säsongsvariationer som man måste ta hänsyn till. Efter sommaren och i januari är köerna längre på grund av semestrarna, därför valde vi att räkna januari till april, säger Persson.

Varifrån har då Göran Hägglund fått 67 procent?

– Vi har börjat våra beräkningar från september 2008, då kömiljarden aviserades. Sedan har vi jämfört med de senaste siffrorna på väntetider, som är från april 2010, säger Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund.

Här kan du hitta en pdf-rapport med resultat på riks- och landstingsnivå där sifforna för antalet väntande i april återfinns.

Typ av vård: September 2008 April 2010 Procentuell nedgång

Besök 97 908 33 490 66 procent

Operation 29 648 9 649 67 procent

Snittnedgång: 66,5 procent

Varför började ni räkna från september 2008 då kömiljarden ännu inte tagits i bruk?

– Därför att den gav effekt från dag ett i landstingen. Vi såg direkt ett förändrat beteende som fokuserade mer på tillgänglighet i vården, säger Nilsson.

Göran Hägglunds påstående om att medborgarnas förtroende för vården ökar bekräftas av den senaste Vårdbarometern. Alla kategorier som mäts vad gäller förtroende och tillgänglinghet har fått bättre betyg. Bland annat har andelen som anser att väntetiden inom vården är orimlig nästan halverats sedan 2001.

Slutsats:

Göran Hägglund får gult ljus på sitt påstående. Det är 67 procent färre som väntar längre än vad vårdgarantin anger efter ett och ett halvt år med kömiljarden. Inte efter ett år, som han uppger i sitt påstående. Siffrorna stämmer men han anger fel mätperiod.

Hägglunds politiske sakkunnige uppger att de har mätt mellan september 2008 och april 2010.

Göran Hägglund har därmed inte tagit hänsyn till de säsongsvariationer som exempelvis SKL gör i sin beräkning. I september är vårdköerna normalt mycket längre än vad de är i april. För att få korrekta siffror bör man mäta samma månad under olika år.

SKL:s beräkning av det första året hamnar på att 45,5 procent färre får vänta på vård efter kömiljarde