Annons

Faktakollen

Karin Thurfjell

Karin Thurfjell

Påstående: I en debattartikel i Aftonbladet

(http://www.aftonbladet.se/debatt/article7219512.ab ) den 31 maj skriver Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin att arbetslösheten bland unga mellan 15 och 24 år är över 30 procent. Faktakollen har granskat påståendet.

Så här är det: Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var 193 600 personer mellan 15 och 24 år arbetslösa i april. Det totala antalet 15 till 24-åringar i arbetskraften Sverige är 627 100 (red anm. Tidigare fanns inte ordet ”arbetskraften” med, vilket skapade en felaktig uppgift). Det innebär att 31 procent i åldersgruppen är arbetslösa.

I den siffran ingår även personer som studerar på heltid, men som samtidigt söker jobb genom Arbetsförmedlingen. Det spelar ingen roll om studenterna söker heltidsjobb eller deltidsjobb på bara några timmar i veckan, de ingår ändå i statistiken.

Om man räknar bort heltidsstudenterna är antalet arbetslösa mellan 15 och 24 år 72 100, eller 11,5 procent.

Arbetsförmedlingen har bara siffror på arbetslösa mellan 18 och 24 år, och i det åldersspannet stod 10,5 procent till arbetsmarknadens förfogande i april. Studerar man heltid räknas man normalt inte stå till arbetsmarknadens förfogande även om man söker jobb och är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Slutsats: Gult. De flesta tycker nog inte att heltidsstudenter som söker extrajobb ska räknas till de arbetslösas skara. Samtidigt finns bland studenterna de som pluggar bara för att de inte får något heltidsjobb, och ur den aspekten speglar inte heller siffran 11,5 procent hela sanningen.

Redaktionens anmärkning: Det gula ljuset för Mona Sahlin har fått en del kritik och flera läsare anser att hon borde ha fått grönt ljus eftersom hon använder SCB:s officiella statistik. Här finns en längre förklaring till varför det gula ljuset delades ut.