Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson


Påstående:

I Sveriges Televisions morgonsoffa den 28 maj sade näringsministern och Centerpartiet ordförande Maud Olofsson följande:

”Sysselsättningen är högre. Det är 100 000 fler sysselsatta nu än när vi tillträdde, trots finanskris.”

Faktakollen har granskat påståendet.

Hur det är: Enligt originaldata i Statistiska centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökningar var 4 477 200 personer i åldern 15-74 år sysselsatta i oktober 2006. I april 2010 var 4 481 100 (SCB reviderade siffrorna i går, därför har vi ändrat i Faktakollens ursprungstext) sysselsatta.

Men att jämföra originaldata för olika månader är ingen bra metod.

Därför jämför Faktakollen december 2006 med december 2009. December 09 är den mest aktuella månaden som går att jämföra med en månad efter att regeringen tillträdde i oktober 06.

I december 09 var det 23 700 fler sysselsatta.

Felmarginalen i statistiken är cirka plus/minus 35 000.

Bäst är dock att använda den säsongsrensade statistiken, då kan man, enligt SCB jämföra olika månader. Utfallet blir då följande: oktober 2006 jämfört med april 2010 – plus 35 100 sysselsatta. December 2006 jämfört med december 2009 – plus 28 000.

Maud Olofsson kommenterar:


– Vi har jämfört första kvartalet 2010 med första kvartalet 2006.

Men då hade inte ni tillträtt.

– Nej,nej. Men vi kan inte ta någon siffra som inte har kommit än. Nu har vi mätt kvartal ett, då kan man se att det till och med är 125 000.

Slutsats: Om man räknar som Maud Olofsson så blir det 123 900 fler sysselsatta första kvartalet 10 jämfört med samma period 06. Men Maud Olofsson sade faktiskt att ökningen skett från att den borgerliga regeringen tillträdde och fram till nu. Hur man än då räknar kommer man inte upp till 100 000 fler sysselsatta nu eller i december förra året. Alltså är Maud Olofssons påstående inte korrekt eftersom hon sade att det hade blivit 100 00 fler sysselsatta efter att regeringen tillträdde. Faktakollen sätter rött ljus för näringsministerns uttalande.