Annons

Faktakollen

Sofia Ström

Sofia Ström

Påstående:

”Folkpartiet har en tydlig politisk vilja att acceptera betyg för 6-åringar”, sade Maria Wetterstrand (MP) i en debatt med utbildningsminister Jan Björklund (FP) om skolpolitik i Svt:s Agenda.

– Vi vill ha betyg från årskurs sex och inte sex års ålder – det är en viss skillnad, svarade utbildningsministern.

Faktakollen har granskat Maria Wetterstrands påstående.

Hur det är:

Från och med höstterminen 2012 vill alliansregeringen att alla elever skall få betyg redan i årskurs sex. Det framgår av ett förslag som regeringen har skickat ut på remiss.

Men utbildningsministern ligger också bakom den omdebatterade reformen om införandet av skriftliga omdömen till alla elever från årskurs ett. Omdömena började delas ut hösten 2008 efter ett beslut av den borgerliga regeringen.

Det har lett till betygsliknande omdömen på förskolebarn i flera skolor.

Skolverket har varit kritiska mot att skolor tar med bedömningar av elevernas egenskaper och beteenden.

Mats Perstoft (MP) lämnade en interpellation där han ställde frågan om utbildningsministern tänkte vidta åtgärder för betygsliknande omdömen för förskoleklasser.

”Skolpliktiga elever i skolan ska ges skriftliga omdömen som får vara betygsliknande. Motsvarande reglering finns i dag inte för förskoleklassen. Det finns dock inget som hindrar att personalen i förskoleklassen, i de fall vårdnadshavarna önskar det, beskriver barnets starka sidor och de sidor som behöver utvecklas i en individuell utvecklingsplan”, svarade Jan Björklund.

Han säger att föräldrarna med skriftlig information ska kunna informeras om deras barn når målen eller inte. Däremot är han inte ute efter rena betyg:

”Jag tycker att den ska vara precis så djuplodande som man bestämmer på den enskilda skolan. Jag har ett mycket stort förtroende för att Sveriges lärare och förskollärare kan utforma detta. Jag tror inte att det finns förskollärare som kommer att använda en betygsskala med MVG och G för sexåringar – jag tror inte att de förskollärarna finns. ”

Enligt Skolverket är det skillnad mellan betyg och
betygsliknande omdömen – bland annat att det saknas nationella regler för
omdömen. Det betyder att omdömen i
motsatts till betyg inte är jämförbara mellan olika skolor.

– Betyg har nationellt utformade och standardiserade
beteckningar. För att eleverna ska få betyg ska de uppfylla nationella
kriterier som är bestämda i kursplanerna, säger Birgitta Högberg,
undervisningsråd på Skolverket.

Slutsats:

Faktakollen ger Maria Wetterstrand gult ljus för sitt påstående. Jan Björklund har gett uttryck för att acceptera betygsliknande omdömen i förskolan, men inte för rena betyg.

Nyckelfrågan i debatten är var gränsen mellan betygsliknande
omdömen och betyg går. Eftersom Wetterstrand använder termen ”betyg” är inte
ett grönt ljus motiverat. Påståendet hamnar snarare i en gråzon och Faktakollen
sätter därför gult ljus.