Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Påstående: När de rödgröna partierna presenterade sin
kulturpolitiska arbetsgrupp i början av april sade Leif Pagrotsky (S):

-Att sätta sina barn i musikskola kostar i dag mest i tio
kommuner som alla styrs av moderater, medan det är billigast i tio kommuner som
är rödgrönt styrda.

Uttalandet bygger enligt hans pressekreterare på uppgifter
från Sveriges musik- och kulturskoleråd, Smok, som presenterats på ett
seminarium.

Hur det är: En kommuns avgifter för musikskolan varierar
beroende på vad eleven gör, exempelvis är det billigare att spela gitarr i
grupp än om eleven får enskild undervisning.

Smok är en paraplyorganisation som 90 procent av landets
kommuner är medlemmar i. Dit rapporterar de hur avgifterna ser ut, men
rapporternas innehåll kan skilja sig från kommun till kommun. Det finns inga
fastslagna regler för hur det ska se ut. Enligt Smok är det mest relevant att
använda statistiken över kommunernas vanligaste avgifter, den ämnesavgift som
förekommer oftast, om man vill kontrollera Leif Pagrotskys uttalande. Men
eftersom statistiken är ofullständig och varierar är det svårt att dra några
generella slutsatser utifrån den. Men Faktakollen har ändå på två olika sätt
försökt kontrollera Pagrotskys påstående.

Förenklat ser det alltså ut så här bland kommunerna med de
tio högsta avgifterna: Eftersom flera kommuner har samma avgift blir det
sammanlagt 20 kommuner som har de tio högsta avgifterna. I sexton kommuner
dominerar de borgerliga den politiska majoriteten. I två är det S och C som
styr. I en är det borgerliga och socialdemokrater som utgör majoriteten, och i
ytterligare en är det M och S som styr.

29 kommuner har de tio lägsta avgifterna, enligt Smoks uppgifter. Samma sak gäller – fler kommuner har samma avgifter. Den
lägsta avgiften i den gruppen är 0 kronor och den högsta 385. 14 kommuner styrs
av ett eller flera av de rödgröna partierna, 6 är borgerligt styrda, resten
styrs av majoriteter som går över blockgränsen och som i flera fall bygger på
koalitioner med lokala partier.

Slutsats: Att dra den generella slutsats som Leif Pagrotsky gjorde är svårt utifrån den statistik som Smok presenterar. Faktakollen har räknat på de tio högsta respektive lägsta avgifterna för att få en bild som så bra som möjligt stämmer överens med verkligheten. Den bilden stämmer dock inte med
Pagrotskys påstående.