Annons

Faktakollen

Sofia Ström

Sofia Ström

Påstående:

”Antalet civilanställda inom polisen har nu minskat flera år i rad med sammanlagt flera hundra personer”, skriver Thomas Bodström (S), ordförande i justitieutskottet, och Carin Jämtin (S), vice ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län och oppositionsborgarråd, på Brännpunkt, Svenska Dagbladets debatt- och opinionsida.

De skriver om en ”utveckling som vänt” och talar om ”fyra års vakuum” sedan socialdemokraterna satt i regeringsställning.

Några dagar senare får de svar på tal med det omvända budskapet:

”Sedan 2006 har antalet civilanställda (inom polisen) ökat med fler än 500 stycken”, skriver justitieminister Beatrice Ask och ordföranden i Stockkholms läns polisstyrelse, Kristina Alvendal.

Hur det är:

Enligt polisens årsredovisningar har har antalet civilanställda sett ut så här under de senste åren:

2006: 7206

2007: 7972 (+ 766 anställda)

2008: 7801 (-171 anställda)

2009: 7747 (-54 anställda)

Totalt har antalet civilanställda inom polisen ökat med 541 personer sedan 2006.

Men de senaste två åren har antalet civilanställda poliser minskat med 225 personer.

– Under perioden 2006-2009 har polisen totalt sett ökat antalet civilanställda, men på många enskilda myndigheter har antalet minskat, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad, beställare av utbildning på HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen.

Polisen har under den här tiden haft en satsning på civila kompetenser.

2005 satsade regeringen särskilda medel på unga arbetslösa akademiker och flera anställdes vid polisen.

2007 centraliserades polisens kontaktcenter, PKC, vilket ledde till att de myndigheter som blev av med sina minskade antalet civilanställda. Samtidigt ökade antalet civilanställda vid de myndigheter dit kontaktcentren flyttades. Samtidigt gjorde polisen en satsning på grov organsierad brottslighet och antalet civilanställda fick en uppsving i och med det.

Frågan är åt vilket håll utvecklingen går nu.

– Under 2010 får vi ett stort antal nya poliser, 1710 stycken. Antalet civilanställda är inte linjärt med antalet poliser, men det är möjligt att de ändå kommer att bli något fler, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Thomas Bodström säger att ökningen 2007 var ett resultat av den förra regeringens politik – och poängterar att sedan dess har antalet civilanställda minskat.

– Jag har bara räknat sedan 2008, inte under hela mandatperioden.

Enligt honom har antalet civilanställda dragits ner på 14 av 21 polismyndigheter.

– När justitieutskottet besökte Norrbottens polismyndighet satt vanliga poliser i arrestvakten och i receptionen. Konsekvensen blir ett dåligt polisarbete, eftersom poliserna behövs på gator och torg.

Slutsats:

De senaste två åren har antalet civilanställda inom polisen minskat, men sett till hela mandatperioden har de ökat med över 500 personer.

Vi väljer att sätta gult på Bodström eftersom påståendet att de ”civilanställda minskat flera år i rad med sammanlagt flera hundra personer”, är väl starkt för att beskriva en utveckling på två år med 225 personer. Tittar men tre år tillbaka i tiden rör det sig istället om en ökning med 541 personer.

Detta är också vad Beatrice Ask påstår och hon får därför grönt ljus.