Annons

Faktakollen

Tobias Olsson

Tobias Olsson

Påstående: I flera debatter har Fredrik Reinfeldt hävdat att tre miljoner löntagare får höjd skatt med de rödgrönas politik. ”De vill få svenska folket att tro att det bara handlar om inkomster över 40 000, men det är vanliga människor med vanliga löner i vanliga bilar som kommer att drabbas av dessa höjda skatter”, sade Reinfeldt till exempel i debatten mot Mona Sahlin i SVT:s Agenda den 9 maj.

Hur är det: Fredrik Reinfeldts påstående handlar om de rödgrönas så kallade trygghetsväxling. Det är en skatteväxling som presenterades i oppositionens vårbudget där kostnaden för a-kassan sänks till cirka 80 kronor för alla genom en skattereduktion samtidigt som inkomstskatterna höjs genom en nedskalning av jobbskatteavdraget.

I de rödgrönas vårbudget finns tre exempel på hur trygghetsväxlingen påverkar olika grupper:

Samlad effekt för medlem i TCO/Unionen (betalar idag 234 kronor i a-kassa per månad)

Arbetsinkomst/månad

Förändrad inkomstskatt

15 000 kronor

Sänkt skatt med 52 kronor/månad

20 000 kronor

Sänkt skatt med 22 kronor/månad

25 000 kronor

Höjd skatt med 7 kronor/månad

30 000 kronor

Höjd skatt med 15 kronor/månad

/månad För

Samlad effekt för medlem i LO/Metall (betalar idag 390 kronor i a-kasseavgift per månad)


Arbetsinkomst/månad

Förändrad inkomstskatt

15 000 kronor

Sänkt skatt med 208 kronor/månad

20 000 kronor

Sänkt skatt med 178 kronor/månad

25 000 kronor

Sänkt skatt med 149 kronor/månad

30 000 kronor

Sänkt skatt med 141 kronor/månad

Samlad effekt för medlem i Saco/Akademikerna (betalar idag 90 kronor i a-kasseavgift per månad)

Arbetsinkomst/månad

Förändrad inkomstskatt

15 000 kronor

Höjd skatt med 92 kronor/månad

20 000 kronor

Höjd skatt med 122 kronor/månad

25 000 kronor

Höjd skatt med 151 kronor/månad

30 000 kronor

Höjd skatt med 159 kronor/månad

I exemplen framgår att de rödgröna tänker höja inkomstskatten för alla. Två räkneexempel visar varför:

* Om en medlem i TCO/Unionen idag betalar 234 kronor i a-kassa borde han eller hon tjäna 234 kronor minus 80 kronor på att a-kassan sänks. Det skulle innebära 154 kronor. Men i de rödgrönas exempel står det att medlemmen som tjänar 15 000/mån istället får sin skatt sänkt med bara 52 kronor. Det skapar en differens på 102 kronor (154 minus 52). Detta är en höjning av inkomstskatten.

* Om en medlem i Saco/Akademikerna idag betalar 90 kronor i a-kassa borde han eller hon tjäna 10 kronor på att avgiften sänks till 80 kronor. Men i de rödgrönas exempel står att det istället blir höjd skatt med 92 kronor för den som tjänar 15 000 kronor/månad. Återigen finns en skattehöjning på 102 kronor inräknad i exemplet (92 plus 10 = 102 kr).

På samma sätt räknar de rödgröna med en skattehöjning på 132 kronor i månaden vid inkomster på 20 000 kr, på 161 kronor vid en inkomst på 25 000 kronor och med 169 kronor vid en inkomst på 30 000 kronor.

Men var får Reinfeldt siffran tre miljoner ifrån?


De som verkligen tjänar på den så kallade trygghetsväxlingen är arbetstagare som idag betalar höga a-kasseavgifter. Tanken är ju att den höjda skatten ska växlas med sänkt a-kasseavgift. Men om a-kassan har låga avgifter eller om du inte är med i någon a-kassa förlorar du på reformen.

Regeringen har utifrån exemplen i oppositionens vårbudget räknat ut att de som betalar mindre än 182 kronor (102 plus 80) i a-kassa blir förlorare. Detta bekräftas också av Socialdemokraterna för SvD. Kommunarbetarnas, SKTF:s, Småföretagarnas och Akademikernas är några av de a-kassor som ligger under den summan idag.

Enligt regeringen är runt 1,8 miljoner löntagare idag medlemmar i kassor med avgifter under 182 kronor. Den siffran bekräftas av statistik från Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som visar att det finns 1,88 miljoner medlemmar i a-kassor med avgifter under 182 kronor.

Samtidigt räknar regeringen med att 1,5 miljoner person med arbetsinkomster 2011 inte är medlemmar i någon a-kassa och därmed också förlorar på reformen. I dag finns 4,4 miljoner sysselsatta i Sverige enligt SCB. 3,3 miljoner är medlemmar i någon a-kassa enligt IAF och det skulle innebära att runt 1,1 miljoner löntagare inte är medlemmar. 1,88 miljoner plus 1,1 miljoner är lika med knappt 3 miljoner – alltså den siffra som Reinfeldt använder.

Slutsats: Påståendet stämmer. De rödgrönas trygghetsväxling innebär att runt tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt.