Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Påstående: I en rapport från slutet av förra året hävdar de rödgröna partierna att andelen barn som växer upp i familjer som lever under fattigdomsstrecket nu förmodligen är den högsta i modern tid. Totalt är det enligt rapporten över 200 000 barn. Källan är Riksdagens utredningstjänst, Rut.


Hur det är:
Riksdagens utredningstjänst och SCB räknar på något olika sätt. SvD har använt SCB för att kontrollera påståendet. Enligt beräkningar gjorda på SCB:s underlag levde år 2000 drygt 238 000 barn upp till och med 18 år i fattiga familjer, ungefär 12 procent av alla i den gruppen. 2008 hade antalet ökat till drygt 333 000, vilket är omkring 16 procent av alla i gruppen.

Som fattiga hushåll räknas de som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i landet.

Slutsats: Påståendet stämmer.