Annons

Faktakollen

Sofia Ström

Sofia Ström


Påstående:
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) har vid flera tillfällen uppgett att det ”under socialdemokraterna förtidspensionerades 140 personer per dag”. Bland annat återfinns uppgiften i en debattartikel på webbplatsen Newsmill. ”Alternativet är en återgång till den situation som rådde tidigare där 140 personer förtidspensionerades varje dag och tusentals människor lämnades i långa sjukskrivningar utan vare sig stöd eller hjälp till rehabilitering”, skriver hon.

Hur det är:

Det gäller att skilja på begreppen här.

Före 2003 skilde Försäkringskassan på förtidspension, utan tidsgräns, och sjukbidrag. Efter 2003 slogs de samman i en ”sjuk- och aktivitetsersättning”.

Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning, här räknas alltså även delstidsarbetare och personer som bara är sjukskrivna en kort period.

Försäkringskassan fick ett uppdrag av regeringen att ta fram en siffra på hur många som förtidspensionerades per dag.

Så här kom Försäkringskassan fram till siffran 140:

De slår samman antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar med och utan tidsgräns.

år antal dagar per dag

1998 34 487 365 94,5

1999 39 506 365 108,2

2000 49 237 365 134,9

2001 57 081 365 156,4

2002 63 738 365 174,6

2003 65 365 365 179,1

2004 73 161 365 200,4

2005 60 308 365 165,2

2006 48 176 365 132,0

98-06 491 059 3285 149,5

– Som synes blir det 140 med råge, säger Bertil Thorslund analytiker, på Försäkringskassan, som tagit fram siffrorna.

Här finns delar av Försäkringskassans statistik.

En annan bild:

Nätverket Resurs, Respekt för Sjuka och utsattas rätt i samhället, lägger räknar på ett helt annat sätt:

De räknar endast de nybeviljade som får heltids sjukersättning utan tidsgräns.

Så här många fick full permanent sjukersättning:

2003 = 21 687 (ca 59 personer / dag)

2004 = 19 323

2005 = 14 464

2006 = 11 256

2007 = 10 516

2008 = 8 366

Siffrorna är korrekta enligt Försäkringskassan.

En rättvisare bild?

Men att bara räkna de nybeviljade ger inte en helt med verkligheten överensstämmande bild. I själva verket övergår många från ersättning på deltid till heltid och från tidsbegränsning till icke tidsbegränsning.

En tredje variant är de som går över från aktivitetsersättning till sjukersättning.

För att få med alla de här grupperna också måste Försäkringskassan göra en särskild slagning, därför finns inte statistiken tillgänglig på deras hemsida.

Bertil Thorslund, valde att titta på 2004, ett år med högt ohälsotal.

Han tog fram uppgiften om hur många som i december 2003 inte hade heltids sjukersättning men som under 2004 ’dyker upp’ i denna kategori.

Resultat: Det totala antalet personer 2004 blev 36 752 personer, eller knappt 101 per dag.

Slutsats: Påståendet stämmer inte – om man med sjukpensionär bara räknar dem som får en heltids sjukersättning utan tidsgräns.
Den korrekta siffran ligger då runt 100.
Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan tycker ändå att siffran 140 är korrekt.
– Jag tycker att man ska räkna med personer med sjukersättning på deltid och tidsbegränsning, och människor med aktivitetsersättning. För de visar en beklaglig tendens att bli kvar. Samtidigt kan jag förstå om man tycker att siffran är missvisande om man definierar begreppet sjukpensionär på ett annat sätt.