Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Påstående:

Oppositionspartierna meddelade på onsdagen att de vill höja miljöskatter, bland annat bensinskatten, med sammanlagt elva miljarder de närmaste två åren.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand hävdar att den höjda koldioxidskatten på bensin, som genomförs i två steg, ökar kostnaderna med 49 kronor per månad på två år. I beräkningarna förutsätts att man kör 1 500 mil per år. Första året ska bensinpriset höjas med 20 och andra året med 29 öre per liter. I summorna ingår, enligt de rödgröna, både skatt och moms. Den sammanlagda höjningen blir alltså 49 öre per liter.

Hur det är: SvD har räknat på tre exempel:

1) En ny bil som drar 0,67 liter per mil. Enligt branschorganisationen Bilsweden snittförbrukningen för en ny bil förra året.

Vid 1 500 mils körsträcka blir då den extra kostnaden för de två årens totala höjning på 49 öre per liter 41 kronor per månad.

Så här räknade vi: Det går åt 1005 liter att köra 1 500 mil. 1005 gånger 49 öre är 492,45 kronor. Utslaget på tolv månader blir det 41,04 kr per månad.

2) En bil som drar 0,8 liter per mil. Enligt Bilsweden snittförbrukningen för hela beståndet förra året. Den extra kostnaden blir då 49 kronor per månad.

Så här räknade vi: För att köra 1 500 mil krävs 1 200 liter bensin. 1 200 gånger 0,49 kronor blir 588 kronor. Utslaget på tolv månader blir det 49 kronor i månaden.

3) En gammal bil som drar 1 liter per mil. Då blir månadskostnaden för höjningen 61 kronor.

Så här räknade vi: 1 500 mil gånger 49 öre är 735 kronor. 735 kronor utslaget på tolv månader blir 61,25 kronor per månad.

Slutsats:
Maria Wetterstrands påstående stämmer förutsatt att man kör en bil som drar ungefär 0,8 liter eller mindre per mil. Eftersom det är snittförbrukningen för Sveriges bilbestånd är en grön lampa motiverad.