Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson


Påstående:

I en debattartikel som publicerades på SVT:s hemsida den 18 mars i år skrev Johan Pehrson, FP:s rättspolitiska talesperson, att ”alltfler unga människor kommer tidigt i kontakt med droger”. I artikeln redovisar han ingen källa till uppgiften. Artikeln skrevs i samband med alliansens omdebatterade förslag om att tvångsdrogtesta ungdomar.

Hur det är: Det enda statistiska underlag som finns på nationell nivå när det gäller ungas kontakt med narkotika är CAN:s så kallade skolundersökningar. Undersökningen görs i form av enkäter till elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Enligt undersökningarna har ungas kontakt med narkotika i princip inte förändrats de senaste tio åren. Det gäller både andelen som svarar att de använt narkotika och de som svarar jakande på att de någon gång haft möjlighet att använda narkotika.

Om man tittar på Folkhälsoinstitutets statistik över cannabiskonsumtionen i åldersgruppen 16-84 år så har det inte heller skett någon ökning mellan 2004 och 2008. Det finns inga uppgifter tidigare än 2004.

Slutsats: Påståendet stämmer inte förutsatt att CAN:s enkäter ger en tillförlitlig bild av ungdomars narkotikakontakt.

Johan Pehrson kommenterar:– Min källa var kontakter med polisen, socialtjänsten och Maria ungdom som berättar om den allt mer omfattande näthandeln med droger. Antalet ungdomar som prövar narkotika har ju varit lågt en tid, men exponeringen ökar. – Jag känner mig empiriskt trygg när jag påstår att kontakten via nätet och med droger som inte alltid ännu är narkotikaklassade ökar. Av de som jobbar med detta är det ingen som sagt något annorlunda. Vad det gäller CAN så är det en korrekt beskrivning.