Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson


Påstående:

De rödgröna partierna hävdar att ”arbetslösheten i Sverige har
ökat snabbare än i Europa”. Det är ett påstående som finns med
i flera så kallade granskningsrapporter från de rödgröna
partierna, till exempel en med rubriken ”Högerpolitiken klyver Sverige”. Källan är Eurostat.

Hur det är:
Som vanligt när det gäller statistik finns det ett antal fällor
och felkällor, till exempel rapporterar inte alla EU-länder på
samma sätt. En del rapporterar exempelvis per kvartal, andra per
månad. Eurostat räknar sedan om allt till månad.

För att
kontrollera de rödgrönas påstående väljer SvD att använda
Eurostats säsongsrensade serie som vi fått från
Konjunkturinstitutet.

Utgångsmånad är
mars 2008, den månad med lägst arbetslöshet i EU 27 sedan den
borgerliga regeringen tillträdde. Genom att jämföra den lägsta
nivån under perioden med uppgifterna från februari får man den
mest rättvisande bilden av ökningstakten. Arbetslösheten var i
mars 2008 6,7 procent i EU 27, i Sverige var den 5,8 procent. Fram
till och med februari i år har den ökat med 2,9 procentenheter i EU
27 och med 3,2 i Sverige.

Väljer man en
annan startmånad får man andra resultat. Jämfört med januari 2007
har arbetslösheten i EU ökat med 2,1 procentenheter och i Sverige
med 2,5.

Slutsats:
Det går inte att slå fast exakt. Skillnaden i ökning mellan
Sverige och EU 27, är enligt SvD:s sätt att mäta är visserligen
0,3 procentenheter till Sveriges nackdel. Men den är fortfarande för
liten för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Den säkra
slutsatsen är att ökningstakten i Sverige och EU 27 är i princip
lika.

– Det är en
väldigt liten skillnad och man måste ta hänsyn till osäkerhet i
data, säger Karine Raoufinia, vid enheten arbetsmarknad och
prisbildning vid KI.