Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Reaktionerna på Faktakollen har varit
många och både positiva och negativa. Förslagen på vad vi borde kontrollera är många. Det är roligt och välkommet. En påminnelse: kom
ihåg att ange källa till det påstående som ska kontrolleras. Det underlättar för oss.

Kontrollen av påståendena om
arbetslösa respektive sysselsatta har fått flera synpunkter.
Några har efterlyst att vi ska redovisa sysselsättningsgraden,
alltså det relativa talet på hur stor andel av arbetskraften som räknas som sysselsatta. Andra undrar vad är arbetskraften och
varför används åldersgruppen 15-74 år.

Svaret på den senare frågan är att
gruppen 15-74 år används inom hela EU.

Svaret på den första frågan är att
SCB:s definition av arbetskraften är antalet sysselsatta plus
antalet arbetslösa. Den som vill läsa mer om definitionerna kan gå
in på www.scb.se och klicka sig
fram.

Men på begäran har SvD tagit ut vissa
tal ur SCB:s databas.

Sysselsättningsgraden,som flera har
efterfrågat var 2006 65,8 procent. 2007 var den 66,7, 2008 66,8 och
2009 64,7. Alltså har sysselsättningsgraden i gruppen 15-74 år
minskat med 0,9 procentenheter. Men antalet har ökat eftersom det totala antalet personer som ingår i gruppen har ökat.

I gruppen 15-65 år, som en del läsare
tycker är mer relevant, har den minskat med 1 procentenhet.

Sedan till nästa fråga: hur har
arbetskraften förändrats från 2006 till och med 2009.

2006 var arbetskraften enligt SCB:s
sätt att mäta, alltså antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa
i gruppen 15-74 år, 4 765 700. 2009 var den 4 907 000.
Alltså har det blivit 141 300 fler personer som räknas till arbetskraften. På så sätt kan man förklara att såväl arbetslöshet
som sysselsättning kan öka.