Annons

Faktakollen

Dan Nilsson

Dan Nilsson

Påstående: De
rödgröna partierna hävdar i flera rapporter och debatter, senast i debatten om vårpropositionen den 15 april, att 100 000 fler har
blivit arbetslösa sedan den borgerliga regeringen tillträdde. I debatten sade finansminister Anders Borg (M) att 50 000 fler är sysselsatta
nu än 2006.

Hur det är: Enligt SCB:s säsongsrensade statistik var 317 800 personer i åldern
15-74 år arbetslösa i oktober 2006. I oktober 2009 var antalet
arbetslösa 429 300, vilket är 111 500 fler än
motsvarande månad 2006. I februari 2010 var 130 200 fler
arbetslösa än i oktober 2006.

SCB-statistiken
visar att 4 429 400 i åldersgruppen 15-74 år var sysselsatta
i genomsnitt 2006. Snittet för 2009 var 4 498 700. Alltså
drygt 69 000 fler. I gruppen 16-64 år var motsvarande tal
4 340 600 respektive 4 380 800. Vilket innebär 40 200
fler 2009.

Slutsats: Båda
påståendena stämmer. I den politiska debatten väljer givetvis
partierna att referera till den statistik som förstärker de egna
argumenten

Vad vill du vi ska granska? Vi vill gärna ha förslag och idéer. Skicka oss politiska utspel så granskar vi sanningshalten. Glöm inte att uppge vem och vilket sammanhang citatet kommer ifrån.

Du når oss på faktakollen@svd.se