Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

intryck

 

Det första intrycket vi får av andra – och som andra får av oss – avgörs inom tusendelar av en sekund.

Forskaren Tom Hartley och hans kollegor vid universitetet i York har i detalj analyserat vad det är som egentligen avgör det första intrycket och hur snabbt det går. Deras slutsats är att omdömet om några av en persons viktigaste karaktärsdrag är spikat och klart redan inom en tidsram på 100 tusendelar av en sekund och i vissa fall ännu snabbare.

På den korta tiden har vi redan avgjort 58 procent av en persons viktigaste karaktärsdrag, som om han eller hon är socialt tillgänglig, attraktiv, trovärdig eller exempelvis auktoritär. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Och allt detta sker alltså redan då betraktaren knappt hunnit uppfatta personen med sitt medvetande och långt innan han eller hon hunnit formulera några medvetna tankar.

”Det första intrycket av sociala förmågor som trovärdighet och beslutsamhet uppfattas tydligt från ansikten och trots att det är högst tveksamt om intrycken stämmer kan detta få betydande konsekvenser i det verkliga livet”, skriver författarna.

Forskarna tog fram 1000 bilder på ansikten och skapade sedan ett index genom att låta jurygrupper som tittade på bilderna gradera dem utifrån olika karaktärsdrag. Trots närmast oändliga variationer i ansiktsformer lyckades de skapa en modell som tog hänsyn till 65 särskilt viktiga punkter i ansiktsformen – som munnen, ögonen, hakan och kindbenen – som tillsammans kunde förklara 58 procent av testpersonernas första intryck av människan på bilden.

Analysen visade också att vissa delar av ansiktet har större betydelse för vissa karaktärsdrag. Munnens storlek, form och området kring munnen är till exempel avgörande för om en person uppfattas som öppen och socialt tillgänglig. Det enskilt viktigaste faktorn var här underläppens böjning.

Ögonens form och placering var däremot mest avgörande för om en person skulle uppfattas som attraktiv., medan hakan mest avgör om en person uppfattas som bestämd och auktoritär.

Ansiktets form kunde också göra att två människor uppfattades helt olika även om de hade ett identiskt beteende. En person med ett lite barnsligt äggformat ansikte uppfattades exempelvis som mer omogen även i övrigt.

En annan intressant observation, som många yrkesfotografer och andra sedan länge insett, var att en lätt böjning på nacken ökade intrycket av ungdomlighet och social öppenhet utan att minska trovärdigheten.

Det hela resulterade i en modell där forskarna kunde konstruera animerade bilder av ansikten som betraktaren tolkar på ett förväntat sätt. En slutsats forskarna drar är att den här sortens automatiska, omedvetna bedömningar av ansikten kan spela en hittills dåligt utforskad roll i människans sociala samspel.

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart