Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

WEB_KUNGLIGT

Danskar brukar hamna i topp vid mätningar av vilka folk i världen som är lyckligast, men ingen har hittills lyckats förklara vad det är som gör just danskarna så tillfreds. Nu tror sig en grupp engelska forskare ha funnit orsaken till det danska gemytet och upptäckt att den ligger i generna.

Inte nog med det. Ju mer lika andra folk är det danska – på ett genetiskt plan – desto lyckligare är de.

Bakgrunden till upptäckten var att forskare i nationalekonomi vid universitetet i Warwick ville ta reda på orsaken till att länder som Danmark och Nederländerna så ofta toppar olika rankinglistor över lycka. Det är nämligen en egenskap som kan ge landet komparativa handelsfördelar gentemot omvärlden, fördelar som sträcker sig långt utanför den upplevda känslan av tillfredsställelse.

Närmast efter Danmark följer just länder som Nederländerna och Sverige medan exempelvis USA och England hamnar i mittfältet. Som särskilt olyckliga på internationell nivå framstår människorna i Ghana och Madagaskar. I Europa särskiljer sig italienare som mindre lyckliga än andra.

De nya resultaten presenteras i en rapport från det tyska forskningsinstitutet IZA som är inriktat på frågor som rör arbetsmarknaden.

– Den här studien har använt tre sorters bevis och i motsats till våra egna förväntningar då vi inledde projektet verkar det finnas anledning att tro att genetiska mönster kan hjälpa forskare att förstå internationella nivåer av upplevd lycka, säger professor Andrew Oswald som är en av studiens författare i en kommentar.

Först gick forskarna igenom data om livskvalitet i 131 länder hämtade från bland annat Gallup, World value survey och European quality of life survey och korskörde dessa med genetiska data.

– Våra resultat var överraskande, vi upptäckte att ju längre en nations genetiska avstånd var till Danmark, desto lägre uppfattade innevånarna sitt välbefinnande, säger en annan av forskarna, Eugenio Proto. Han betonar att detta gällde även då man tagit hänsyn till BNP, kultur, geografi, religion och välfärdsstatens styrka.

Därefter gick forskarna vidare och kartlade den forskning som kopplar mentalt välbefinnande med gener som reglerar kroppens upptag av hormonet serotonin, som anses påverka humöret. Det finns två varianter av denna gen och den korta varianten har kopplats till högre risk för depression och lägre känsla av tillfredsställelse.

Eugenio Proto betonar att den här tolkningen fortfarande är omdebatterad.

– Men intressant nog, av 30 länder är det Danmark och Holland som tycks ha lägst förekomst av den korta versionen av genen.

Avslutningsvis undersökte forskarna också om förklaringen stämde även över flera generationer och då människor flyttat mellan olika kontinenter. Som underlag använde man kartläggningar av välbefinnande hos invånare i USA och jämförde med deras ursprungliga härkomst.

– Det visade sig finnas en oförklarad koppling mellan lyckan i vissa länder och lyckan hos människor i USA som var arvingar till sådana som kom från dessa länder, även då vi justerat för inkomst och religion, säger Andrew Oswald.

Forskarnas slutsats är att ekonomer och statsvetare i fortsättningen behöver väga in genetiska faktorer när de försöker att förstå världen.

Foto: Henrik Montgomery

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart