Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

 

DEPRIMERAD MAN

Foto: Fredrik Sandberg

För mycket att göra och små möjligheter att själv ha inflytande över sin arbetssituation. Det är en kombination i arbetsmiljön som ger påtagligt ökad risk för depression och utbrändhet, visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

En annan viktig orsak till psykisk ohälsa är vuxenmobbning på jobbet.

– Det här är en påminnelse om att arbetsmiljön är viktig i dessa sammanhang, säger Töres Theorell, professor emeritus och projektledare för rapporten som författats av åtta ledande experter.

SBU-rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen och bygger på en genomgång av de senaste 20 årens forskning på området.

– Vi har gått igenom väldigt mycket orginalrapporter från industriländerna. Det fanns mer publicerat än vad vi väntat oss och vi har förvånats över att resultaten är väldigt konsistenta och ganska entydiga.

Depression är vanligt och enligt rapporten riskerar 27 procent av svenska män och 45 procent av svenska kvinnor att drabbas före 70 års ålder.

Enligt rapporten tycks dock kvinnor och män som har likartade villkor på jobbet utveckla symtom på depression och utbrändhet i lika hög grad.

När det gäller utmattningssyndrom, eller utbrändhet, finns färre studier men en från 00-talet kom fram till att 6 procent av den förvärvsarbetande befolkningen visade tecken på utmattningssyndrom. Symtomen kan variera och ofta nämns stark trötthet, ångest, glömska, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och värk.

Höga krav behöver i sig inte leda till psykisk ohälsa. Det skadliga tycks vara en kombination där arbetsuppgifterna hopar sig så att varje val gör att något annat blir lidande, utan att individen har möjlighet att påverka. Då blir resultatet vad forskarna brukar kalla för en spänd arbetssituation.

De som upplever brist på stöd från chefer och kollegor utvecklar också mer symtom på depression och utbrändhet. Samma sak gäller om den upplevda belöningen är liten i förhållande till arbetsinsatsen och hos dem som känner osäkerhet i anställningen, och oroas över att bli av med jobbet.

Töres Theorell menar att sambandet går igen i många studier och att risken tydligt ökar med tiden. Om någon med flera års mellanrum beskriver samma spända arbetssituation är risken högre än om arbetsmiljön förbättrats.

Den som har mycket att göra men också har stor frihet att själv planera sitt arbete, och behandlas rättvist, löper däremot betydligt mindre risk för att insjukna.

Även den som känner sig mobbad på jobbet löper stor risk att att få ett förvärrat tillstånd. Det gäller oavsett om mobbaren är chef eller arbetskamrat.

–  Budskapet till arbetsgivare är att mycket av det här faktiskt går att åtgärda, exempelvis genom god information och att medarbetare får vara hyggligt delaktiga i beslut. Det gäller också att vara uppmärksam på om det förekommer mobbning, säger Töres Theorell.

Ett annat sätt att förebygga psykisk ohälsa är att ha en bemanning som svarar mot ändamålet och som har rätt kompetensnivå för att lösa uppgifterna.

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart