Annons

Adam Erlandsson om digitala trender

Adam Erlandsson

Adam Erlandsson

SOPA OCH PIPA Gårdagens protester mot de amerikanska lagförslagen SOPA och PIPA, där bland annat Wikipedia släckte ner sin sajt, verkar haft en del effekter. Flera senatorer har dragit tillbaka sitt stöd, men protesterna ser ut att fortsätta.

SOPA (Stop Online Piracy Act) och PIPA (Protect IP Act) är två amerikanska lagförslag som är på väg genom representanthuset respektive senaten. De båda förslagen ska göra det möjligt att strypa tillgången till utländska hemsidor som ”hänger sig åt stöld”. Lagarna kommer även att sätta stopp för USA-baserade betallösningar till sajter som har stulet innehåll eller förfalskade varor.

Bakom lagen står underhålningsbranschen, med skiv- och filmindustrin som främsta pådrivare. De menar att de lagar som ska skydda upphovsrätten och upphovsrättsinnehavarna är ineffektiva och inte ger något skydd mot utlandsbaserade sajter som The Pirate Bay. Med lagförslagen på plats räknar de med att piratkopieringen – som enligt branschens egna uträkningar kostar dem åtskilliga miljarder dollar varje år – kommer att minska kraftigt.

Flera teknik- och mjukvaruföretag har, genom Business Software Alliance, ställt sig bakom lagförslagen men i takt med att mer blivit känt och kritiken blivit större dragit tillbaka sitt stöd. Många av dem menar att de absolut är emot piratkopiering, men att de båda lagförslagen är för långtgående.

Det senaste som hänt kring lagförslagen är att Vita Huset den 14 januari kritiserade avsnitt av lagförslagen, framförallt ett krav att internetleverantörer och operatörer skulle tvingas använda DNS-blockering för att stänga av utländska förövarsajter inom USA:s gränser. Det är samma teknik som bland annat Kina använder för att stänga ute sajter som Facebook, Twitter och WordPress för landets invånare.

Just det kravet har lagförslagets påhejare dragit tillbaka. Men PIPA ska fortfarande upp till omröstning i nästa vecka, den 24:e januari och SOPA ligger en bit längre bak i processen.

Ju närmare omröstning man kommit, desto fler och desto mer högljudda har kritikerna blivit. De menar att de båda lagförslagen är rena beställningsjobb från skiv-, film- och underhållningsindustrin som lyckats i sitt lobbyarbete.

Samma kritiker menar att resultatet, om de båda lagarna går igenom, inte alls är det avsedda – att det blir svårare att dela upphovsrättskyddat material på internet –utan att man får ett internet där sajtägare tvingas gå in i en närmast polisiär roll för att hålla koll på allt material som användarna lägger upp.

Enligt Wikipedia skulle SOPA, i sin nuvarande form, kunna kräva att Wikipedia aktivt kollar varje sajt de länkar till för att försäkra sig om att den inte innehåller något olovligt material. ”En enda länk till en sajt med upphovsrättsskyddat material skulle riskera att hela sajten tvingas offline. Den tillit och öppenhet som ligger till grund för hela Wikipedia-projektet skulle vara hotat.”

Effekterna av lagförslagen ska inte bara hålla sig innanför USA:s gränser, utan påverka hela internet, som ju egentligen är ett enda stort globalt nät av länkar fram och tillbaka.

Journalisten Kjell Höglunds krönika i Journalisten har någon månad på nacken, men är fortfarande bland det vassaste som skrivits om SOPA och PIPA på svenska. Han berättar bland annat hur Michael O’Leary, den amerikanska filmlobbyn MPAA:s högsta chef, inför representanthuset först berömde lagen och sedan avfärdat kritiken mot den genom att hänvisa till att internet fortfarande fungerar i Iran och Kina.

Med sådana uttalanden är det svårt att inte hålla med kritikerna. Om Kina och Iran är måttstockarna är målet för underhållningsindustrins lobbyister att skapa ett internet som inte bara är reglerat utan som består av slutna enklaver där upphovsrättsinnehavare blir både kejsare, kungar och allsmäktiga härskare. Där deras intressen hamnar i centrum och deras vilja lag – ett internet där det faktiskt finns gränser som information inte kan passera.

Men nu har alltså flera senatorer, bland annat sju av de som var med och undertecknade PIPA, dragit tillbaka sitt stöd. Massiva protester och en växande opinion kan ha den effekten. Och att MC Hammer var ute och protesterade måste ju betyda åtminstone något?

Men det betyder inte att faran är över. Bara att lobbyisterna får sätta sig ner och fundera ut hur de ska göra för att vända opinionen och fundera ut hur de ska gå till väga för att få till nya lagförslag.