Annons

Adam Erlandsson om digitala trender

Adam Erlandsson

Adam Erlandsson

HÅRD BRANSCH Microsoft stämmer Motorola. Motorola stämmer Apple. Apple stämmer Nokia. Nokia stämmer Apple. Det är bara några exempel på alla stämningar som haglar mellan mobiltillverkarna.

Microsoft menar i sin stämningsansökan att Motorola inkräktar på nio av företagets patent i företagets Androidtelefoner. Bland annat handlar det om synkroniseringen av e-post, kontakter och kalenderuppgifter. Motorola å sin sida hävdar att Apple inkräktar på 18 av företagets patent, bland annat gällande synkronisering av data mellan flera olika enheter.

Och så håller det på, mobilföretag som stämmer andra mobilföretag. Brittiska Guardian har försökt sammanfatta alla pågående och nyligen avslutade stämningar i en infografik. Även om de inte direkt kommer att få några designpriser för sin insats, så visar den ett intrikat nät av pågående stämningsansökningar som säger en hel del om känsloläget ute på de inblandade företagen.

Oberoende om hur man ser på patentsystemet och hur det nyttjas och utnyttjas så är det knappast förstavalet för ett företag att bussa sin juridikavdelning på konkurrenterna. Att lämna in en stämningsansökan är bara början på en ofta utdragen och kostsam process med osäker utgång.

Men dagens mobilmarknad är i stark förändring och tillverkarna står under kraftig press. Gamla tiders framgångsrecept där design-, musik- eller affärsmobiler kunde säljas med höga marginaler fungerar inte längre. Fokus har flyttats helt till de datorlika mobiltelefonerna och alla vill ha en del av den fortsatt snabbväxande kakan – det kanske enda marknadssegment inom mobiltelefoni där det fortfarande går att sälja telefoner med hyfsade, i vissa fall till och med stora, marginaler. Störtfloden av stämningsansökningar är helt enkelt symtomatisk för det ställningskrig som pågår.

Därför är det kanske inte så förvånande att det är Nokia som varit mest aktiv med att skicka ut stämningsansökningar enligt The Guardians genomgång. Den finska mobiltillverkaren tillhör de största förlorarna sedan Apple vände upp och ner på marknaden med sin Iphone.