Annons

Adam Erlandsson om digitala trender

Adam Erlandsson

Adam Erlandsson

DIGITAL MUSIK Till min, och säkert många andras, stora sorg håller digitaliseringen av musikmarknaden på att sakta men säkert urlaka albumformatet. De fyra stora skivbolagen vill råda bot på det. Med ett nytt filformat för musik.

Jag tar det en gång till. De fyra stora skivbolagen (Sony, Universal, EMI och Warner) satte sig ned, tog sig en funderare och bestämde sig för att satsa på ett nytt filformat för distribution av digital musik.

I en CMX-fil ska allt som finns med när man köper en fysisk skiva bakas samman med lite extra-innehåll som videoklipp och ringsignaler. Det kunde kanske ha funkat för fem år sedan och möjligtvis blivit framgångsrikt för tio år sedan – när digitaliseringen av musikdistributionen verkligen var i sin linda och mp3 knappt var känt bland andra än de allra mest initierade. I dag är det dödfött.

Sony har försökt en liknande fuling tidigare. Alla vi som hade en Minidisc eller någon av Sonys första digitala musikspelare har känt frustrationen över den styggelse som kallas Atrac. Atrac lyckades inte konkurrera med mp3 och var en bidragande orsak till att Sony hamnade så långt efter på marknaden för musikspelare.

Musikbolagen verkar inte ens särskilt intresserade av att satsa på formatet. En skivbolagsrepresentant säger följande till The Guardian:

”We are not going out in force. What you are going to see is a couple of releases thrown out there to see what people like.”

Jaha. En parentes i historieböckerna it is. (Remember the Ringle?)

Men dumheten slutar inte där. Enligt The Guardian ska Apple jobba på en egen variant av CMX, kallad Coctail. Bortsett från att det är ännu ett nytt filformat som lanseras sisådär fem-tio år för sent kan det faktum att det är Apple som ligger bakom mycket väl betyda att det bara fungerar på Apple-prylar och att Apple-prylar i sin tur inte kommer att ha stöd för CMX.

De fyra stora musikbolagens försök att återuppväcka intresset för albumformatet ser ut att sluta som ett tillägg i listan över stödda filformat som ingen använder eller ens kommer ihåg ii kommande versioner av Windows Media Player.