Annons

Adam Erlandsson om digitala trender

Adam Erlandsson

Adam Erlandsson

DIGITAL DISTRIBUTION Skivbolagens intresseorganisation IFPI har bestämt sig för att kräva de ansvariga bakom Pirate Bay på 1 621 045 euro, runt 15 miljoner kronor.

Summan är baserad på antalet gånger som de 24 album som åtalet omfattar har laddats ned, hur mycket skivbolagen skulle ha tjänat om de laddades ner lagligt samt ett allmänt skadestånd på dubbelt så mycket. Snurrigt och komplicerat kan tyckas, vilket IFPI:s juridiska ombud medger:

”Det är utomordentligt svårt att beräkna den verkliga skadan. Därför har vi valt att arbeta med en schablon. Hur domstolen slutligt bestämmer vilken ersättning de fyra ska betala är av stort intresse att få veta för framtida liknande mål”

Och framtida mål kommer det säkert att bli. Ingen av sidorna har visat några tecken på utmattning och det är naivt att tro att de rabiata piraterna har någon större lust att ta en försoningsfika med de likaledes rabiata antipiraterna – och vise versa.

Oavsett vilken sida man håller på kan man konstatera att den här kampen knappast kommer att gå över i första taget.

Det är runt tio år sedan mp3-filer och fildelningsteknik öppnade upp för en helt ny distributionsform för musik. Men istället för att ta tillvara på tekniken och använda den till sin fördel försökte skivbolagen – stärkta av den till synes ändlösa försäljningsökningen av cd-skivor – att bekämpa tekniken med stämningar och passivt aggressiva tilltag som kopieringsskyddade skivor.

Till slut valde man att haka på Apples Itunes-modell, men bara om filerna utrustades med kopieringsskydd – DRM. Det är inte bara grunden till Apples enorma framgångar som musiksäljare, det befäste också pirattjänsterna som det bästa sättet att få tag på oskyddad digital musik – låtar som man faktiskt kan använda på exakt samma sätt som de låtar man själv rippar från cd-skivor.

Paradoxalt nog gör skivbolagen numera sitt bästa för att stoppa Apples framgångsvåg och minska företagets makt på musikmarknaden genom att vägra att släppa oskyddade mp3-filer till Itunes Store.

Av alla fördelar som internet hade att erbjuda musikbranschen blev bolagen besatta av att bekämpa pirater.

Intressant nog är att filmindustrin i dag befinner sig i ungefär samma sits i dag som skivbolagen gjorde då. Bandbredden ut i hushållen ökar, alla nya filmer finns tillgängliga och antalet maskiner för att spela upp de nedladdade filmerna på tv:n i vardagsrummet blir allt billigare.

Men trots likheterna gör filmbolagen sitt absolut yttersta för att hålla fast vid de intäktsströmmar som man haft i åratal. Trots likheterna behäftas så gott som alla filmer med DRM.

En lärdom har de dock dragit. Filmbolagen vill inte ge Apple samma maktposition på filmmarknaden som skivbolagen gjorde. Alltså får Apple inte tillgång till lika många filmer som de hade velat.

I slutändan blir piratalternativen bara ännu mer attraktiva för den filmintresserade, som egentligen inte har något emot att faktiskt betala för sina filmer.