Annons

Adam Erlandsson om digitala trender

Adam Erlandsson

Adam Erlandsson

TELEFONI En femtedel av de europeiska hushållen har övergivit den fasta telefonen till förmån för mobiltelefonen. Litauen, Finland och Tjeckien går i bräschen, men vi svenskar håller krampaktigt fast vid den fasta telefonen.

Enligt den färska statistiken från Eurostat, EU-kommissionens egen statistikbyrå, finns det 96 mobilabonnemang per 100 invånare i EU:s medlemsländer. Det är nästan fjorton gånger så många som den första mätningen 1996.

I Sverige och tolv andra länder ligger den siffran över 100, med Luxemburg som den riktiga värstingen med 158 mobilabonnemang per 100 invånare.

Statistiken visar tydligt det som de flesta säkert vetat sedan länge – mobiltelefonen har blivit en viktig del av vårt vardagsliv. I en del länder är den till och med viktigare än den fasta telefonen för många av invånarna. Det är främst länder från det forna östblocket, där det fasta telefonnätet inte är lika väl utbyggt som i exempelvis Sverige, Tyskland eller Frankrike.

Enda undantaget är Finland. Där har 47 procent av hushållen helt valt bort den fasta telefonen till förmån för mobilen. Andra länder där många gjort samma sak är Litauen, Tjeckien, Österrike.

Genomsnittet för EU:s medlemsländer är 18 procent. I Sverige har noll procent av invånarna valt bort den fasta telefonen.

Här utmärker sig Sverige i statistiken som det enda landet där noll procent av invånarna valt bort den fasta telefonen. Noll procent ska inte tolkas som att ingen övergivit den gamla fasta telefonen. Men andelen är alltså mindre än att det ger utslag i statistiken.

Det kan finnas flera förklaringar. Att vi svenskar skulle vara teknikfientliga är inte en av dem. Vi var snabba med att skaffa mobiltelefoner och ligger fortfarande bra med när det gäller antal mobilabonnemang per användare. Däremot visar det att mobiltelefonen i större utsträckning ses som ett komplement till fast telefoni här än i många av de forna östländerna, där en mobiltelefon är det naturliga valet som den första telefon man skaffar sig.

Kanske är det också ett tecken på att vi svenskar har svårt att stå emot traditionens makt.

Ladda hem rapporten här. (PDF-länk)