Annons

Chefredaktörsbloggen

Fredric Karén

Fredric Karén

TV4:S LOKALREDAKTIONER. Att det är upp- och nervända världen i mediebranschen just nu är säkert inte obekant. Tidningarna satsar på tv, Sveriges Radio får kritik för att deras nyhetssajt liknar en tidningssajt och SVT lanserade nyligen en mobiltjänst som upplevs som en konkurrent av fram för allt lokaltidningarna.

Relevans är nyckelordet när jag och andra mediechefer försöker förklara varför kartan håller på att ritas om. Vi vill vara relevanta när läsarna och tittarna flyttar från analoga plattformar som papperstidningar och linjär tv till digitala plattformar som dator, läsplatta och mobil. Lönsamhet är ett annat ord som vi inom kommersiella medier använder för att förklara varför redaktioner behöver nedbemannas och produkter behöver utvecklas och förändras. Kritiken – säkert med visst fog – har inte uteblivit. Vad händer med demokrativärdena när de ekonomiska parametrarna blir viktigare än de journalistiska?
Men om vi ska vara ärliga så har det alltid varit så, i alla fall i modern tid. God ekonomi har varit en förutsättning för god journalistik. Det som hänt det senaste decenniet är att lönsamheten för många tidningshus kraftigt försämrats på grund av lägre upplagor och färre annonser vilket skyndat på förändringen och därmed diskussionen.
I veckan såg vi effekterna av detta också för de kommersiella tv-aktörerna. TV4 meddelade att de lägger ner 13 lokalstationer och 140 journalister blir övertaliga. Bakgrunden är att de lokala stationerna driver höga kostnader och inte längre är nödvändiga för att TV4 ska komma åt lokala annonspengar.
Vd:n i TV4-gruppen Casten Almquist motiverar beslutet med att mediernas strukturomvandling går mycket fortare än någon kunnat ana och att kanalen behöver prioritera för att kunna satsa på nyheter i de digitala kanalerna.
Kritiken från fackklubbar och en del politiker har varit hård. De menar att när lokaljournalistiken dras ner och tystnar är det i förlängningen ett hot mot demokratin.
Man kan också välja att se det som en möjlighet. En möjlighet för de lokala mediehusen som redan är igång med tv-sändningar eller som planerar för det. I Norrköping, Linköping, Uppsala och Luleå till exempel jobbar redan NTM-koncernen framgångsrikt med lokala tv-kanaler såväl i det markbundna nätet som på sina webbsajter.
När TV4 nu lägger ner på många orter kan det öppna spännande möjligheter för NTM och andra.
På riksplanet är tv-kriget i full gång när kvällstidningarna storsatsar på egna tv-format på nätet. Det är sannolikt en orsak till varför TV4 väljer att kraftsamla kring just sina digitala kanaler där det finns en förväntan om högre annonsintäkter i framtiden – annonsintäkter som de inte vill släppa till Aftonbladet eller Expressen.
Upp- och nervända världen, som sagt. Men inte nödvändigtvis till det sämre.

Om bloggen

Här bloggar Fredric Karén, chefredaktör för SvD sedan september 2013. I bloggen försöker jag beskriva hur SvD resonerar kring journalistik men också hur vi tar oss an den stora strukturomvandlingen som just nu präglar tidnings- och mediebranschen.

Skriv gärna en kommentar eller skicka ett mail om du har frågor eller synpunkter.