Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

En titt på börser och andra finansmarknader skapar lätt intrycket av att världsekonomin skakat av sig krisen och står inför ljusa tider.

Det verkar vara att gå händelserna lite i förväg.

Tidningen Financial Times har tillsammans med Brookings Institution i USA tagit fram ett avancerat index som mäter en rad olika faktorer, alltifrån verklig ekonomisk aktivitet, till finansmarknader och olika index över förtroende hos konsumenter och företagare.

Det ger en annan bild.

– Den globala ekonomin är oförmögen att lyfta och riskerar att tappa fart och falla ned, säger professorn Eswar Prasad, på Brookings till Financial Times.

– Det bästa som kan sägas att ekonomin har bottnat i några nyckelekonomier, säger han.

Sammantaget har indexet knappt rört sig sedan 2011. Sedan dess har små begynnande uppgångar kvävts av förnyad eurokris eller andra saker.

USA är en av ljuspunkterna, men även där är siffrorna svagare än de brukar vara under normala återhämtningsperioder.

I Europa fortsätter tillväxtutsikterna att vara svaga.

I fredags kom också tre tunga institutioner; European Banking Authority, European Securities Markets Authority och European Insurance and Occupational Pensions Authority med en en rapport. Den rätt snåriga skriften är lite halvläskig läsning för den som orkar läsa.

Där varnas bland annat för att den svaga ekonomin utgör ett hot mot det europeiska finansiella systemet, med bland annat genom att mängden dåliga lån fortsätter stiga. Det gäller inte minst i fastighetssektorn vilket kan tvinga fram nedskrivningar.

Dessutom varnas för risker med de nuvarande låga räntorna som sätter press på framförallt pensions- och försäkringsbolag men också på banker och skapar en stor sårbarhet om obligationsmarknaden skulle vända ned.

Rapporten noterar också att den allmänna misstron på kapitalmarknaden lett fram till ökade krav på säkerheter vid affärer. När det samtidigt blir allt mer ont om säkra papper, leder det i sin tur till att säkerheter av lägre kvalitet används eller att det uppstår brist vid en krissituation vilket kan skapa oklara kedjeeffekter.

Institutionerna pekar också på att vissa reformer, som tillexempel regleringen av derivatmarknaden, kan innebära risker eftersom en stor del av marknaden blir beroende av ett litet antal aktörer, så kallade centrala motparter. Återigen är det lite oklart hur det ska hanteras vid en akut kris.

Det är väl bara att hoppas att en sådan aldrig uppstår.

 

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.