Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

Står vi inför århundradets uppgång på aktiemarknaderna, eller går vi tvärtom mot en period av ganska mager avkastning?

Att döma av stämningen på marknaden tycks många placerare var säkra på det förstnämnda. Men som vanligt kan det vara värt att blicka lite på historien.

Investmentbanken Credit Suisse publicerar varje år i samarbete med forskare på London Business School en liten bibel för alla kalenderbitare som är intresserade av börsen.

Den kallas Global Investment Returns Yearbook 2013 och innehåller en hel del intressant.

Att aktier alltid  är den bästa placeringen på sikt är en av de mest grundläggande sanningarna som modern kapitalförvaltning vilar på.

Tyvärr verkar det inte ha varit sant på ett tag.

Enligt Credit Suisse har obligationer, sett över hela världen, faktiskt slagit aktier sedan 1980, även om marginalen är knapp. Det är en period på 33 år, vilket är längre än vad de flesta som nu arbetar inom finansvärlden har varit aktiva.

Rapportförfattarna konstaterar också att de höga avkastningar som 40-talisterna vant sig vid sannolikt bara kommer bli en dröm för dagens unga.

Framtiden för obligationer ser däremot inte så ljus ut, eftersom räntorna redan fallit väldigt kraftigt.

De närmaste 20 åren spås en avkastning på obligationer, inräknat inflationen, på nära noll.

Just det låga ränteläget har fått många att argumentera för rejäla uppgångar på världens börser. Men perioder med låga reala räntor, det vill säga räntan justerat för inflation, brukar följas av perioder med låg avkastning även på aktier, enligt Credit Suisse-rapporten.

Ju lägre ränteläge desto sämre börs de efterföljande fem åren.

De närmaste 20-30 åren kan placerarna inte räkna med mer 3 till 3,5 procent i real avkastning per på år, enligt rapportförfattarna.

Det är betydligt sämre än de över 6 procent som man ofta hänvisar till som aktiers ”normala” avkastning.

Denna siffra är dessutom för hög. Det beror enligt rapporten på att fokus legat väldigt mycket på USA. Räknas andra marknader in blir siffrorna för aktier inte riktigt lika imponerande.

Den reala avkastningen för amerikanska aktier mellan 1900-2012 var 6,3 procent, men i resten av världen bara 4,4 procent i genomsnitt.

När databasen uppdaterats med siffror för Ryssland, Österrike och Kina har totalsiffran för aktieplaceringar i världen skruvats ned från 5,4 till 5 procent sedan år 1900.

Aktier ser alltså visserligen ut att bli bättre placeringar än obligationer framöver, men det handlar mer om en relativ kursfest än en absolut. I ett historiskt perspektiv går vi mot en värld med dåligt betalt för våra placeringar.

Hur det kommer att gå i Sverige är förstås omöjligt att sia om. Men sett till historien är Sverige enligt Credit Suisse värdigt ett ”Nobelpris” i avkastning.

Svenska aktier har sedan 1900 i genomsnitt  gett 5,6 procent per år realt, jämfört med 2,6 procent för obligationer och 1,9 procent per år för statsskuldsväxlar.

Därmed är Sverige det enda land i världen som får in alla dessa tre tillgångsslag på listan över de sex marknaderna med bäst avkastning.

Med andra ord har Sverige varit ett lysande land att vara kapitalplacerare i.

Läs hela studien här.

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.